KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:19
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 0 35.838.595 19.701.650 34.145.342 161.181.433 262.662.670 613.307.698 613.307.698
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 19.304.955 243.357.715 -262.662.670 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.091.886 340.019.076 338.927.190 338.927.190
Dönem Karı (Zararı)
29 340.019.076 340.019.076 340.019.076
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.091.886 -1.091.886 -1.091.886
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-196.799.543 -196.799.543 -196.799.543
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 0 35.838.595 18.609.764 53.450.297 207.739.606 340.019.076 755.435.346 755.435.346
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 0 35.838.595 24.993.042 53.450.297 207.728.589 379.403.409 801.191.940 801.191.940
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 -24.778.008 -34.300.244 13.228.614 216.791.400 -379.403.409 -208.461.647 -208.461.647
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -642.717 165.310.375 164.667.658 164.667.658
Dönem Karı (Zararı)
29 165.310.375 165.310.375 165.310.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -642.717 -642.717 -642.717
Sermaye Arttırımı
285.000.000 285.000.000 285.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
29 175.880.515 175.880.515 175.880.515
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000.000 0 175.880.515 1.538.351 24.350.325 66.678.911 424.519.989 165.310.375 1.218.278.466 1.218.278.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.610.588 61.979.004
Dönem Karı (Zararı)
165.310.375 340.019.076
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.357.269 105.747.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-36 29.912.496 23.436.880
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12 396
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 12 396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.796.182 18.704.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 -11.627.971 19.365.056
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.502.197 -813.725
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -22.316 -3.346
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.171.843 189.860
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-31-40 17.116.115 -33.540
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.624.740 2.320.224
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -570.567 -4.091.641
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -5.054.173 6.411.865
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -33.040.925 52.915.302
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.406.635 -119.130
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -7.406.635 -119.130
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.993.659 8.489.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-265.563.694 -383.787.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -272.919.317 -116.795.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -213.512.769 42.181.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -59.406.548 -158.977.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 31.675.740 -12.122.357
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -66.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 31.675.740 -12.056.071
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -128.866.728 -408.387.964
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -19.421.689 8.021.854
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 105.265.798 260.710.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -10.469.666 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 115.735.464 260.710.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 3.478.103 21.981.195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.282.636 3.301.745
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 20
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.282.636 3.301.725
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 15.340.939 18.703.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.399.176 -159.200.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 -49.704.032 -100.415.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 46.304.856 -58.784.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-123.610.588 61.979.004
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.829.079 -93.318.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 7.948.098 1.353.584
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 7.948.098 1.353.584
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.777.177 -94.671.775
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -51.551.260 -89.104.838
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -11.225.917 -5.566.937
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.568.383 -51.069.259
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.538.351 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 76.538.351 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
29 175.880.515 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-112.386.765 144.368.136
Kredilerden Nakit Girişleri
47 -112.386.765 144.368.136
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 4.536.282 1.362.148
Ödenen Temettüler
29 0 -196.799.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.871.284 -82.408.446
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.871.284 -82.408.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.321.469 194.932.014
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.450.185 112.523.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 89.450.185 123.321.469
Ticari Alacaklar
7 675.370.216 414.128.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 372.137.090 163.006.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 303.233.126 251.121.761
Diğer Alacaklar
9 24.642.296 56.716.821
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.642.296 56.716.821
Stoklar
10 634.236.266 512.716.106
Peşin Ödenmiş Giderler
12 38.436.825 28.188.927
Diğer Dönen Varlıklar
28 80.825.090 63.596.551
ARA TOPLAM
1.542.960.878 1.198.668.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.542.960.878 1.198.668.607
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 447.257 16.000
Diğer Alacaklar
9 1.475.768 1.076.983
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.475.768 1.076.983
Maddi Duran Varlıklar
14 291.268.625 266.408.423
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 17.182.872 10.970.041
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 17.182.872 10.970.041
Peşin Ödenmiş Giderler
12 224.593 117.129
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 152.910.987 113.298.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
463.510.102 391.887.192
TOPLAM VARLIKLAR
2.006.470.980 1.590.555.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 150.564.838 269.757.620
Diğer Finansal Yükümlülükler
20-47 15.664.856 8.373.108
Ticari Borçlar
7 455.270.308 359.953.770
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 10.469.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 455.270.308 349.484.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 27.336.145 23.215.325
Diğer Borçlar
9 9.123.842 5.834.201
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 431 431
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.123.411 5.833.770
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 28.761.476 32.254.901
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 4.759.896 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 24.462.878 5.557.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 6.033.298 2.153.003
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 18.429.580 3.404.269
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 937.516 6.087.859
ARA TOPLAM
716.881.755 711.034.056
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
716.881.755 711.034.056
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 4.020.180 3.285.091
Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.502.168 1.502.168
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 65.788.411 73.542.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 65.788.411 73.542.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.310.759 78.329.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
788.192.514 789.363.859
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.218.278.466 801.191.940
Ödenmiş Sermaye
29 360.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 0 24.778.008
Sermaye Avansı
29 175.880.515 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 1.538.351 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 24.350.325 24.993.042
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 24.350.325 24.993.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 24.350.325 24.993.042
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 66.678.911 53.450.297
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 424.519.989 207.728.589
Net Dönem Karı veya Zararı
41 165.310.375 379.403.409
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.218.278.466 801.191.940
TOPLAM KAYNAKLAR
2.006.470.980 1.590.555.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.659.164.482 1.697.458.530 542.503.444 581.721.605
Satışların Maliyeti
31 -1.182.770.769 -1.145.336.336 -341.901.691 -406.709.215
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
476.393.713 552.122.194 200.601.753 175.012.390
BRÜT KAR (ZARAR)
476.393.713 552.122.194 200.601.753 175.012.390
Genel Yönetim Giderleri
33 -165.307.486 -83.826.531 -44.445.210 -38.658.870
Pazarlama Giderleri
33 -100.331.026 -80.375.957 -33.119.681 -25.409.759
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -14.864.544 -7.851.066 -5.749.081 -3.420.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 105.429.206 187.478.933 2.546.220 32.769.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -133.354.811 -174.620.297 -34.665.464 -56.341.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
167.965.052 392.927.276 85.168.537 83.950.975
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 7.406.635 772.316 154.431 138.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -7.338.367 -3.982.845 -671.623 -701.826
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
168.033.320 389.716.747 84.651.345 83.387.949
Finansman Gelirleri
37 21.610.702 32.682.457 2.918.811 6.012.577
Finansman Giderleri
37 -57.374.572 -29.464.826 -15.501.309 -14.425.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.269.450 392.934.378 72.068.847 74.974.983
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33.040.925 -52.915.302 16.583.888 -14.330.432
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -6.357.207 -69.867.001 -4.806.122 -19.498.612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 39.398.132 16.951.699 21.390.010 5.168.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
165.310.375 340.019.076 88.652.735 60.644.551
DÖNEM KARI (ZARARI)
165.310.375 340.019.076 88.652.735 60.644.551
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
165.310.375 340.019.076 88.652.735 60.644.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01050900 0,04533600 0,00563600 0,00808600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-642.717 -1.091.886 9.008.778 2.231.642
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -856.956 -1.418.034 12.011.704 2.898.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
214.239 326.148 -3.002.926 -666.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 214.239 326.148 -3.002.926 -666.594
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-642.717 -1.091.886 9.008.778 2.231.642
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
164.667.658 338.927.190 97.661.513 62.876.193
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
164.667.658 338.927.190 97.661.513 62.876.193http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211038


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.446 Değişim: 0,52% Hacim : 91.032 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6935 Değişim: 1,30%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,9638 Değişim: 0,17%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.450,58 Değişim: 2,49%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.454,84
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.