KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2021 - 18:06
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121
Transferler
29 791.734 23.954.332 -24.746.066 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 916.474 52.796.195 53.712.669 53.712.669
Dönem Karı (Zararı)
29 52.796.195 52.796.195 52.796.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 916.474 916.474 916.474
Kar Payları
29 -6.046.545 -6.046.545 -6.046.545
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 10.743.125 26.441.082 149.270.240 52.796.195 374.867.245 374.867.245
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528
Transferler
29 7.704.260 88.665.187 -96.369.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.041.559 132.144.879 133.186.438 133.186.438
Dönem Karı (Zararı)
29 132.144.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.041.559 1.041.559 1.041.559
Kar Payları
29 -76.753.991 -76.753.991 -76.753.991
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 13.487.715 34.145.342 161.181.433 132.144.879 476.575.972 476.575.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.289.617 95.978.314
Dönem Karı (Zararı)
132.144.879 52.796.195
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
66.475.431 35.532.043
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-36 18.058.761 14.065.115
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-607 -7.643
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -607 -7.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.491.232 8.692.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 12.368.133 7.205.109
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -105.115 1.053.295
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.496 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 134.208 335.370
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-31-40 3.096.502 98.597
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
456.837 -10.832
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -344.385 -712.469
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 801.222 701.637
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 35.484.976 12.661.957
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-289.124 609.376
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -289.124 609.376
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.726.644 -478.301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-104.330.693 7.650.076
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -106.041.640 -39.764.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -64.741.333 -30.230.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -41.300.307 -9.534.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.024.811 -8.003.315
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -23.902 -4.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -5.000.909 -7.998.641
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -38.563.961 3.250.992
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -7.628.167 -114.959
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 66.263.559 47.569.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -72.471 93.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 66.336.030 47.475.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 2.659.634 -149.486
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -102.207 -541.020
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 175 11
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -102.382 -541.031
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 7.227.088 -3.408.460
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.120.188 8.812.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 -1.364.668 15.906.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -21.755.520 -7.094.107
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
94.289.617 95.978.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.964.168 -23.395.860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
608.959 1.163.716
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
608.959 1.163.716
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.573.127 -24.559.576
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -23.236.253 -21.241.665
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.336.874 -3.317.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.963.082 32.880.095
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 7.473.425 38.742.458
Kredilerden Nakit Girişleri
47 7.473.425 38.742.458
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 317.484 184.182
Ödenen Temettüler
29 -76.753.991 -6.046.545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.637.633 105.462.549
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.637.633 105.462.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
101.901.310 17.925.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
100.263.677 123.387.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 100.263.677 101.901.310
Ticari Alacaklar
7 290.595.102 185.254.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 190.325.432 126.132.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 100.269.670 59.121.899
Diğer Alacaklar
9 27.549.766 22.646.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.902 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 27.525.864 22.646.223
Stoklar
10 165.014.437 128.772.200
Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.538.940 6.001.373
Diğer Dönen Varlıklar
28 846.689 2.612.379
ARA TOPLAM
600.808.611 447.187.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
600.808.611 447.187.921
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 16.000 16.000
Diğer Alacaklar
9 431.920 310.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 431.920 310.652
Maddi Duran Varlıklar
14 176.692.196 172.055.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.127.832 7.756.956
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.127.832 7.756.956
Peşin Ödenmiş Giderler
12 129.645 126.616
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 40.561.295 39.225.461
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
226.958.888 219.491.330
TOPLAM VARLIKLAR
827.767.499 666.679.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 28.039.023 19.971.354
Diğer Finansal Yükümlülükler
20-47 3.564.715 2.731.111
Ticari Borçlar
7 222.330.847 157.386.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 72.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 222.330.847 157.314.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 10.055.802 8.437.727
Diğer Borçlar
9 1.759.882 1.862.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 411 236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.759.471 1.861.853
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.177.052 4.450.080
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 12.537.997 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 10.141.180 5.396.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.802.551 1.149.592
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 8.338.629 4.246.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.126.743 1.098.012
ARA TOPLAM
296.733.241 201.333.696
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
296.733.241 201.333.696
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 2.663.394 2.398.821
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 51.794.892 42.803.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 51.794.892 42.803.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.458.286 45.202.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
351.191.527 246.535.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
476.575.972 420.143.528
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 13.487.715 12.446.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 13.487.715 12.446.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 13.487.715 12.446.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 34.145.342 26.441.082
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 161.181.433 149.270.240
Net Dönem Karı veya Zararı
41 132.144.879 96.369.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
476.575.972 420.143.528
TOPLAM KAYNAKLAR
827.767.499 666.679.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 677.582.178 423.527.388 250.274.821 165.725.028
Satışların Maliyeti
31 -447.399.899 -295.880.988 -171.455.132 -108.234.598
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
230.182.279 127.646.400 78.819.689 57.490.430
BRÜT KAR (ZARAR)
230.182.279 127.646.400 78.819.689 57.490.430
Genel Yönetim Giderleri
33 -41.610.393 -29.574.130 -16.533.685 -11.504.591
Pazarlama Giderleri
33 -37.004.264 -25.761.261 -14.620.318 -8.520.266
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -4.376.348 -3.399.954 -1.462.687 -1.162.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 60.314.893 34.787.670 18.534.880 9.436.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -49.730.681 -37.412.888 -15.338.340 -11.169.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
157.775.486 66.285.837 49.399.539 34.570.641
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 326.470 120.974 106.742 8.910
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -529.418 -2.242.817 60.323 -1.311.219
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
157.572.538 64.163.994 49.566.604 33.268.332
Finansman Gelirleri
37 21.858.071 19.281.489 4.089.621 14.660.927
Finansman Giderleri
37 -11.800.754 -17.987.331 -3.760.395 -10.053.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
167.629.855 65.458.152 49.895.830 37.875.631
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.484.976 -12.661.957 -11.357.864 -7.306.539
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -37.167.996 -9.011.092 -12.545.528 -4.394.011
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.683.020 -3.650.865 1.187.664 -2.912.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
132.144.879 52.796.195 38.537.966 30.569.092
DÖNEM KARI (ZARARI)
132.144.879 52.796.195 38.537.966 30.569.092
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
132.144.879 52.796.195 38.537.966 30.569.092
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01761900 0,00703900 0,00513800 0,00407600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 1.041.559 916.474 1.564.065 1.410.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 1.388.745 1.174.967 2.085.420 1.807.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-347.186 -258.493 -521.355 -397.734
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 -347.186 -258.493 -521.355 -397.734
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.041.559 916.474 1.564.065 1.410.145
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.186.438 53.712.669 40.102.031 31.979.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
133.186.438 53.712.669 40.102.031 31.979.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973237


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.