KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2020 - 14:28
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Transferler
29 5.235.866 55.118.415 -60.354.281 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 918.971 11.199.394 12.118.365 12.118.365
Dönem Karı (Zararı)
11.199.394 11.199.394 11.199.394
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 918.971 918.971 918.971
Kar Payları
29 -31.000.000 -31.000.000 -31.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 8.127.185 25.649.348 131.421.052 11.199.394 312.013.582 312.013.582
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Transferler
29 791.734 23.954.332 -24.746.066 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 916.474 52.796.195 53.712.669 53.712.669
Dönem Karı (Zararı)
52.796.195 52.796.195 52.796.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 916.474 916.474 916.474
Kar Payları
29 -6.046.545 -6.046.545 -6.046.545
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 10.743.125 26.441.082 149.270.240 52.796.195 374.867.245 374.867.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.978.314 16.125.657
Dönem Karı (Zararı)
52.796.195 11.199.394
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.532.043 18.772.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-36 14.065.115 11.963.579
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.643 9.797
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.643 9.797
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.692.371 7.176.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 7.205.109 6.947.343
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.053.295 197.450
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -27.283
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 335.370 91.972
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-31-40 98.597 -32.926
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.832 128.970
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -712.469 -439.493
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 701.637 568.463
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 12.661.957 -474.756
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
609.376 -31.314
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 609.376 -31.314
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-478.301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.650.076 -13.846.569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -39.764.989 -3.941.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -30.230.985 -19.488.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.534.004 15.547.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -8.003.315 -813.136
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.674 -7.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.998.641 -805.146
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 3.250.992 -25.204.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -114.959 -108.642
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 47.569.164 24.491.873
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 93.615 476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 47.475.549 24.491.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 -149.486 3.253.158
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -541.020 -560.992
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11 -97
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -541.031 -560.895
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -3.408.460 -4.086.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.812.149 -6.876.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 15.906.256 -189.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -7.094.107 -6.687.296
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.978.314 16.125.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.395.860 -12.076.716
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.163.716 333.133
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.163.716 333.133
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.559.576 -12.409.849
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -21.241.665 -11.486.028
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.317.911 -923.821
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.880.095 -25.121.965
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 38.742.458 6.052.107
Kredilerden Nakit Girişleri
47 38.742.458 6.052.107
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 184.182 -174.072
Ödenen Temettüler
29 -6.046.545 -31.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.462.549 -21.073.024
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.462.549 -21.073.024
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.925.355 42.679.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.387.904 21.606.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 123.387.904 17.925.355
Ticari Alacaklar
7 167.069.443 127.417.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 110.266.450 80.077.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 56.802.993 47.339.915
Diğer Alacaklar
9 17.952.911 9.848.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 17.952.911 9.848.446
Stoklar
10 126.849.236 123.745.864
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.954.382 4.684.361
Diğer Dönen Varlıklar
28 1.032.474 12.509.774
ARA TOPLAM
440.246.350 296.131.162
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
440.246.350 296.131.162
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 16.000 16.000
Diğer Alacaklar
9 295.922 397.072
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 295.922 397.072
Maddi Duran Varlıklar
14 150.066.884 145.568.787
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.965.432 6.773.089
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.965.432 6.773.089
Peşin Ödenmiş Giderler
12 201.318 55.125
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 31.626.586 35.535.944
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.172.142 188.346.017
TOPLAM VARLIKLAR
630.418.492 484.477.179
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 55.153.707 16.050.850
Diğer Finansal Yükümlülükler
20-47 326.179 850.138
Ticari Borçlar
7 130.686.248 84.066.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 93.615 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 130.592.633 84.066.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 6.530.587 7.596.547
Diğer Borçlar
9 1.071.998 1.613.018
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 236 225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.071.762 1.612.793
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.492.621 5.355.564
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 4.349.882 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 8.463.996 4.058.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.129.148 1.009.707
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 7.334.848 3.048.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 898.522 596.948
ARA TOPLAM
211.973.740 120.188.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
211.973.740 120.188.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
20-47 3.940.753 2.637.895
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 215.904 215.904
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 39.420.850 34.234.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 39.420.850 34.234.197
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.577.507 37.087.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
255.551.247 157.276.058
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
374.867.245 327.201.121
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 10.743.125 9.826.651
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 10.743.125 9.826.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 10.743.125 9.826.651
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 26.441.082 25.649.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 149.270.240 131.362.453
Net Dönem Karı veya Zararı
41 52.796.195 24.746.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
374.867.245 327.201.121
TOPLAM KAYNAKLAR
630.418.492 484.477.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 423.527.388 287.220.845 165.725.028 93.102.025
Satışların Maliyeti
31 -295.880.988 -220.645.446 -108.234.598 -71.686.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
127.646.400 66.575.399 57.490.430 21.415.652
BRÜT KAR (ZARAR)
127.646.400 66.575.399 57.490.430 21.415.652
Genel Yönetim Giderleri
33 -29.574.130 -30.749.189 -11.504.591 -11.621.761
Pazarlama Giderleri
33 -25.761.261 -23.415.366 -8.520.266 -9.155.679
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -3.399.954 -2.933.247 -1.162.024 -976.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 34.787.670 26.268.710 9.436.226 12.369.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -37.412.888 -28.206.541 -11.169.134 -9.941.162
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.285.837 7.539.766 34.570.641 2.090.087
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 120.974 53.961 8.910 925
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -2.242.817 -138.093 -1.311.219 -52.959
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.163.994 7.455.634 33.268.332 2.038.053
Finansman Gelirleri
37 19.281.489 9.501.396 14.660.927 2.350.728
Finansman Giderleri
37 -17.987.331 -6.232.392 -10.053.628 -2.340.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.458.152 10.724.638 37.875.631 2.048.418
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.661.957 474.756 -7.306.539 519.443
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -9.011.092 -1.976.253 -4.394.011 1.303.252
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.650.865 2.451.009 -2.912.528 -783.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.796.195 11.199.394 30.569.092 2.567.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.796.195 11.199.394 30.569.092 2.567.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
52.796.195 11.199.394 30.569.092 2.567.861
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00703900 0,00149300 0,00407600 0,00034200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 916.474 918.971 1.410.145 1.903.030
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 1.174.967 1.178.168 1.807.879 2.439.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-258.493 -259.197 -397.734 -536.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 -258.493 -259.197 -397.734 -536.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
916.474 918.971 1.410.145 1.903.030
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.712.669 12.118.365 31.979.237 4.470.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.712.669 12.118.365 31.979.237 4.470.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884695


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.000 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2019 Değişim: 0,06%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
34,9699 Değişim: 0,34%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0837
Açılış: 34,8528
2.430,39 Değişim: -1,27%
Düşük 2.423,73 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.