KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:25
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 5.325.705 17.093.487 79.081.000 47.941.127 285.057.922 0 285.057.922
Transferler
29 47.941.127 -47.941.127
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -3.884.234 10.541.848 6.657.614 6.657.614
Dönem Karı (Zararı)
10.541.848 10.541.848 10.541.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -3.884.234 -3.884.234 -3.884.234
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 1.441.471 17.093.487 127.022.127 10.541.848 291.715.536 291.715.536
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218
Transferler
29 60.354.281 -60.354.281
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -778.047 3.316.146 2.538.099 2.538.099
Dönem Karı (Zararı)
3.316.146 3.316.146 3.316.146
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -778.047 -778.047 -778.047
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 6.430.167 20.413.482 167.656.918 3.316.146 333.433.316 333.433.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.602.195 -6.779.817
Dönem Karı (Zararı)
3.316.146 10.541.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.062.214 12.884.086
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 1.742.002 4.153.364
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.665 871
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.665 871
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.720.793 12.629.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 2.510.176 5.968.202
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 35.000 63.000
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -27.283 -2.102
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 170.742 104.406
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-30-40 5.032.158 6.495.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
301.861 150.774
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -369.535 40.846
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 671.396 109.928
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.659.071 -4.007.190
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-53.036 -42.791
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -53.036 -42.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.776.165 -30.205.751
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.485.373 -29.373.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.960.866 -7.239.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 475.493 -22.134.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.878.632 1.447.461
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.778 -4.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.876.854 1.451.987
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 817.085 7.669.849
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.589.821 -3.880.234
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.215.560 -15.669.700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 17.609 -11.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.197.951 -15.658.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 -638.163 -4.674.264
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -791.785 -459.394
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -791.785 -459.394
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -860.983 14.078.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.435.947 656.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 6.601.760 3.255.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -4.165.813 -2.599.920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.602.195 -6.779.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.993.925 -1.661.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.141 55.179
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.141 55.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.922.784 -1.716.702
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 2.155.991 -1.589.231
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -233.207 -127.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-659.970 -2.436.969
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-659.970 -2.436.969
Kredilerden Nakit Girişleri
47 -659.970 -2.436.969
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.936.150 -10.878.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.936.150 -10.878.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.679.280 29.091.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.615.430 18.213.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 48.615.430 42.679.280
Ticari Alacaklar
7 114.264.362 109.277.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 54.544.828 47.793.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 59.719.534 61.484.157
Diğer Alacaklar
9 8.358.543 6.506.078
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.358.543 6.506.078
Stoklar
10 99.230.885 100.057.635
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.225.203 2.648.966
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.225.203 2.648.966
Diğer Dönen Varlıklar
28 4.100.021 9.654.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28 4.100.021 9.654.081
ARA TOPLAM
278.794.444 270.823.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
278.794.444 270.823.839
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.000 4.000
Diğer Alacaklar
9 529.820 503.653
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 529.820 503.653
Maddi Duran Varlıklar
14 145.235.085 149.052.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.925.265 2.790.397
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.925.265 2.790.397
Peşin Ödenmiş Giderler
12 28.946 15.362
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 29.705.778 28.046.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.428.894 180.412.963
TOPLAM VARLIKLAR
457.223.338 451.236.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 10.948.265 11.608.233
Ticari Borçlar
7 60.636.896 58.378.333
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 17.609 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 60.619.287 58.378.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 4.577.945 4.438.061
Diğer Borçlar
9 782.163 1.573.948
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 322 322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 781.841 1.573.626
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.750.487 6.681.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.750.487 6.681.375
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.593.126 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 5.575.465 3.768.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.083.143 753.492
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.492.322 3.015.305
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 679.804 5.728.229
ARA TOPLAM
93.544.151 92.176.976
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.544.151 92.176.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 432.400 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 432.400 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 29.813.471 28.164.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 29.813.471 28.164.608
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.245.871 28.164.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
123.790.022 120.341.584
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
333.433.316 330.895.218
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 6.430.167 7.208.214
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 6.430.167 7.208.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 6.430.167 7.208.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 20.413.482 20.413.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 167.656.918 107.302.638
Net Dönem Karı veya Zararı
41 3.316.146 60.354.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
333.433.316 330.895.218
TOPLAM KAYNAKLAR
457.223.338 451.236.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 91.853.325 99.589.480
Satışların Maliyeti
31 -75.333.060 -72.859.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.520.265 26.729.524
BRÜT KAR (ZARAR)
16.520.265 26.729.524
Genel Yönetim Giderleri
33 -7.964.835 -7.443.670
Pazarlama Giderleri
33 -6.616.814 -6.587.002
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -930.474 -897.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 12.303.379 11.368.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -12.074.805 -12.968.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.236.716 10.201.709
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 53.036 42.791
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -41.655 -8.628
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.248.097 10.235.872
Finansman Gelirleri
37 3.262.936 977.186
Finansman Giderleri
37 -944.766 -1.311.994
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.566.267 9.901.064
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-250.121 640.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.689.743 -2.270.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.439.622 2.911.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.316.146 10.541.848
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.316.146 10.541.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.316.146 10.541.848
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00044200 0,00140600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-778.047 -3.884.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -997.496 -4.979.788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
219.449 1.095.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 219.449 1.095.553
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-778.047 -3.884.235
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.538.099 6.657.613
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.538.099 6.657.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759722


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2917 Değişim: -0,06%
Düşük 32,1926 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
35,0603 Değişim: 0,80%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 35,1200
Açılış: 34,7829
2.424,11 Değişim: 0,71%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.431,86
Açılış: 2.407,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.