KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:28
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.921.563 15.357.324 60.161.249 29.125.872 244.182.611 0 244.182.611
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 1.736.163 27.389.710 -29.125.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -688.798 38.532.818 37.844.020 0 37.844.020
Dönem Karı (Zararı)
38.532.818 38.532.818 0 38.532.818
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -688.798 -688.798 0 -688.798
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
29 -8.469.960 -8.469.960 0 -8.469.960
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.232.765 17.093.487 79.081.000 38.532.818 273.556.673 0 273.556.673
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 5.325.705 17.093.487 79.081.000 47.941.127 285.057.922 0 285.057.922
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 3.319.996 44.621.131 -47.941.127 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.450.820 58.700.068 57.249.248 0 57.249.248
Dönem Karı (Zararı)
58.700.068 58.700.068 0 58.700.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.450.820 -1.450.820 0 -1.450.820
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
29 -16.260.708 -16.260.708 0 -16.260.708
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.874.885 20.413.482 107.441.423 58.700.068 326.046.461 0 326.046.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.120.240 12.957.428
Dönem Karı (Zararı)
58.700.068 38.532.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.240.940 25.870.931
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 10.494.022 11.387.127
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
631 1.252
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 631 1.252
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.248.089 18.940.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 7.175.211 6.399.574
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 195.955 393.850
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -70.075 -54.806
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 46.143 24.983
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-30-40 7.900.855 12.177.068
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
257.046 203.852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -108.721 116.119
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 365.767 87.733
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -4.474.812 -4.054.439
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
715.964 -607.530
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 715.964 -607.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.820.768 -51.446.321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -29.430.731 -22.737.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -31.277.159 -6.627.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.846.428 -16.110.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.035.832 -174.371
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -5.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.035.832 -168.644
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -17.907.694 -5.596.601
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.309.249 -1.365.606
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.510.006 -2.483.790
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 90.229 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 20.419.777 -2.483.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 -2.678.205 -1.203.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -606.540 244.605
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 32 16
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -606.572 244.589
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 3.348.808 -11.039.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.711.331 -7.090.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 -3.245.612 560.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -3.465.719 -7.650.420
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.120.240 12.957.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.748.829 -12.572.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
711.195 1.518.867
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
711.195 1.518.867
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.460.024 -14.091.308
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -26.110.035 -13.740.675
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -349.989 -350.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.211.214 -4.392.782
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 9.049.494 4.077.178
Kredilerden Nakit Girişleri
47 9.049.494 4.077.178
Ödenen Temettüler
29 -16.260.708 -8.469.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.160.197 -4.007.795
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.160.197 -4.007.795
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.091.984 15.719.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.252.181 11.712.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 38.252.181 29.091.984
Ticari Alacaklar
7 166.762.366 141.723.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 65.177.358 34.134.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 101.585.008 107.588.552
Diğer Alacaklar
9 4.765.838 2.882.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.765.838 2.882.693
Stoklar
10 99.763.702 81.856.639
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.071.638 1.838.484
Diğer Dönen Varlıklar
28 8.968.171 5.038.477
ARA TOPLAM
323.583.896 262.431.618
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
323.583.896 262.431.618
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.000 4.000
Diğer Alacaklar
9 440.692 288.005
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 440.692 288.005
Maddi Duran Varlıklar
14 147.719.790 133.231.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.497.860 2.447.531
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.497.860 2.447.531
Peşin Ödenmiş Giderler
12 148.347 72.252
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 27.956.398 23.481.586
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.767.087 159.524.649
TOPLAM VARLIKLAR
502.350.983 421.956.267
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 19.303.475 10.604.830
Ticari Borçlar
7 80.991.371 62.806.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 101.548 11.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 80.889.823 62.795.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.855.650 5.083.035
Diğer Borçlar
9 1.118.047 1.724.587
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 322 290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.117.725 1.724.297
Ertelenmiş Gelirler
12 26.733.230 21.310.337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 538.336 1.232.557
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.838.977 2.238.942
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.838.977 2.238.942
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 5.541.655 4.356.168
ARA TOPLAM
142.920.741 109.357.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.920.741 109.357.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.858.112 1.507.261
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.858.112 1.507.261
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 31.525.669 26.033.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 31.525.669 26.033.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.383.781 27.541.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.304.522 136.898.345
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
326.046.461 285.057.922
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 3.874.885 5.325.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 3.874.885 5.325.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 3.874.885 5.325.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 20.413.482 17.093.487
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 107.441.423 79.081.000
Net Dönem Karı veya Zararı
41 58.700.068 47.941.127
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
326.046.461 285.057.922
TOPLAM KAYNAKLAR
502.350.983 421.956.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 333.528.534 286.164.326 115.344.974 93.139.383
Satışların Maliyeti
31 -217.607.806 -194.232.191 -68.564.217 -63.029.762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.920.728 91.932.135 46.780.757 30.109.621
BRÜT KAR (ZARAR)
115.920.728 91.932.135 46.780.757 30.109.621
Genel Yönetim Giderleri
33 -26.021.315 -22.688.317 -10.252.881 -8.603.031
Pazarlama Giderleri
33 -19.798.472 -16.794.524 -6.695.270 -5.283.818
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -2.800.266 -2.421.466 -936.912 -829.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 36.751.573 19.659.133 17.575.419 5.685.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -40.723.460 -25.916.404 -17.994.514 -3.632.880
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.328.788 43.770.557 28.476.599 17.445.626
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 106.177 607.529 58.960 -24.360
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -4.100.870 -314.470 -4.078.503 -141.097
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.334.095 44.063.616 24.457.056 17.280.169
Finansman Gelirleri
37 12.909.030 2.856.661 9.957.542 425.206
Finansman Giderleri
37 -12.977.102 -3.859.784 -10.309.145 -939.316
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.266.023 43.060.493 24.105.453 16.766.059
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-565.955 -4.527.675 1.830.168 -2.551.405
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -4.631.562 -8.409.915 -598.435 -2.986.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 4.065.607 3.882.240 2.428.603 435.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.700.068 38.532.818 25.935.621 14.214.654
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.700.068 38.532.818 25.935.621 14.214.654
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.700.068 38.532.818 25.935.621 14.214.654
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00782700 0,00513800 0,00345800 0,00189500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -1.450.820 -688.798 1.507.842 1.016.951
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -1.860.025 -860.997 1.933.132 1.271.189
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
409.205 172.199 -425.290 -254.238
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 409.205 172.199 -425.290 -254.238
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.450.820 -688.798 1.507.842 1.016.951
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.249.248 37.844.020 27.443.463 15.231.605
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.249.248 37.844.020 27.443.463 15.231.605http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715927


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.