" />

KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:15
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.921.563 15.357.324 60.161.249 29.125.872 244.182.611 0 244.182.611
Transferler
29 29.125.873 -29.125.872 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -2.252.407 12.137.899 9.885.492 0 9.885.492
Dönem Karı (Zararı)
12.137.899 12.137.899 0 12.137.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -2.252.407 -2.252.407 0 -2.252.407
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 1.669.156 15.357.324 89.287.122 12.137.899 254.068.104 0 254.068.104
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 5.325.705 17.093.487 79.081.000 47.941.127 285.057.922 0 285.057.922
Transferler
29 47.941.127 -47.941.127 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -3.884.234 10.541.848 6.657.614 0 6.657.614
Dönem Karı (Zararı)
10.541.848 10.541.848 0 10.541.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -3.884.234 -3.884.234 0 -3.884.234
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 1.441.471 17.093.487 127.022.127 10.541.848 291.715.536 0 291.715.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.779.817 6.364.033
Dönem Karı (Zararı)
10.541.848 12.137.899
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.884.086 9.505.182
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 4.153.364 3.707.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
871 1.535
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 871 1.535
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.629.058 11.180.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 5.968.202 3.657.401
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 63.000 313.000
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.102 -28.262
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 104.406 102.184
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-30-40 6.495.552 7.136.053
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
150.774 292.171
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 40.846 107.213
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 109.928 184.958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -4.007.190 -5.186.495
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.791 -489.677
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -42.791 -489.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.205.751 -15.279.048
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -29.373.992 -4.867.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -7.239.151 -6.816.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -22.134.841 1.949.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.447.461 1.111.693
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.526 -1.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.451.987 1.112.728
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 7.669.849 7.115.481
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.880.234 -1.727.728
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.669.700 -5.885.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -11.319 27.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -15.658.381 -5.912.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 -4.674.264 -2.053.208
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -459.394 708.349
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -459.394 708.349
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 14.078.453 -9.714.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
656.070 33.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 3.255.990 665.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -2.599.920 -632.024
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.779.817 6.364.033
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.661.523 -2.895.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.179 1.355.978
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.179 1.355.978
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.716.702 -4.251.252
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.589.231 -4.185.970
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -127.471 -65.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.436.969 205.162
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -2.436.969 205.162
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -2.436.969 205.162
Ödenen Temettüler
29 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.878.309 3.673.921
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.878.309 3.673.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.091.984 15.719.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.213.675 19.393.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 18.213.675 29.091.984
Ticari Alacaklar
7 167.494.540 141.723.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 41.214.420 34.134.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 126.280.120 107.588.552
Diğer Alacaklar
9 1.428.667 2.882.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.526 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.424.141 2.882.693
Stoklar
10 74.185.919 81.856.639
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.713.341 1.838.484
Diğer Dönen Varlıklar
28 2.134.944 5.038.477
ARA TOPLAM
269.171.086 262.431.618
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.171.086 262.431.618
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.000 4.000
Diğer Alacaklar
9 294.570 288.005
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 294.570 288.005
Maddi Duran Varlıklar
14 130.752.583 133.231.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.477.173 2.447.531
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.477.173 2.447.531
Peşin Ödenmiş Giderler
12 77.629 72.252
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 27.488.776 23.481.586
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
161.094.731 159.524.649
TOPLAM VARLIKLAR
430.265.817 421.956.267
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.675.121 10.604.830
Ticari Borçlar
7 46.665.685 62.806.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 11.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 46.665.685 62.795.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 4.293.006 5.083.035
Diğer Borçlar
9 1.265.193 1.724.587
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 290 290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.264.903 1.724.297
Ertelenmiş Gelirler
12 36.983.249 21.310.337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.274.012 1.232.557
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.814.513 2.238.942
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.814.513 2.238.942
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 2.203.525 4.356.168
ARA TOPLAM
107.174.304 109.357.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.174.304 109.357.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 1.507.261
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 1.507.261
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 31.375.977 26.033.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 31.375.977 26.033.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.375.977 27.541.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
138.550.281 136.898.345
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
291.715.536 285.057.922
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 1.441.471 5.325.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 1.441.471 5.325.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 1.441.471 5.325.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 17.093.487 17.093.487
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 127.022.127 79.081.000
Net Dönem Karı veya Zararı
41 10.541.848 47.941.127
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
291.715.536 285.057.922
TOPLAM KAYNAKLAR
430.265.817 421.956.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 99.589.480 91.235.112
Satışların Maliyeti
31 -72.859.956 -61.966.645
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.729.524 29.268.467
BRÜT KAR (ZARAR)
26.729.524 29.268.467
Genel Yönetim Giderleri
33 -7.443.670 -6.547.819
Pazarlama Giderleri
33 -6.587.002 -5.848.281
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -897.042 -790.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 11.368.738 9.215.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -12.968.839 -15.743.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.201.709 9.553.832
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 42.791 520.248
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -8.628 -216.477
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.235.872 9.857.603
Finansman Gelirleri
37 977.186 1.869.449
Finansman Giderleri
37 -1.311.994 -1.860.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.901.064 9.866.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
640.784 2.271.152
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.270.854 -2.352.242
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.911.638 4.623.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.541.848 12.137.899
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.541.848 12.137.899
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.541.848 12.137.899
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00140600 0,00161800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -3.884.235 -2.252.406
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -4.979.788 -2.815.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38-40 1.095.553 563.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 1.095.553 563.102
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 -3.884.235 -2.252.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.657.613 9.885.493
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.657.613 9.885.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679903


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.185 Değişim: 0,41% Hacim : 60.475 Mio.TL Son veri saati : 14:27
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0421 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0133 Değişim: -0,40%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.564,03 Değişim: -1,42%
Düşük 2.554,11 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.