KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.06.2021 - 18:25
KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.577.079 5.004.675
Dönem Karı (Zararı)
44.211.008 16.902.957
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.211.008 16.902.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.674.965 11.143.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.423.167 11.055.699
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.128.043 -1.483.654
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 7.913.466 560.164
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.214.577 221.654
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.265.472
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.104.780 2.596.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.111.119 2.163.416
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-222.701 444.731
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
216.362 -11.685
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.737.348 4.173.155
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.615.629 -2.205.016
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 5.455.542 6.378.171
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3.897.435
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.820.439
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.820.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.555.905 109.718
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
725.722 1.512.121
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
725.722 1.512.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-129.530.972 -27.058.941
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-283.210.526 -34.417.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.132.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-262.078.511 -34.417.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.603.923 -3.708.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.603.923 -3.708.457
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.415.457 -19.711.446
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.341.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.098.995 -13.328.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.061.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.160.054 -13.328.512
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 44.107.246
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
44.107.246
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
187.651.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
607.147 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.743.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.350.496
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.644.999 987.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.461.782 -337.296
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
435.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-358.302 -2.164.425
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.452.478 6.519.318
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.782.967 -2.535.147
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
725.823 1.512.121
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
725.823 1.512.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.557.785 -7.050.536
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -104.557.785 -7.050.536
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.691
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
1.409.675 798.252
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
5.615.629 2.205.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.683.091 18.569.018
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-17.224.361 1.698.244
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.224.361 1.698.244
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 60.974.380
Kredilerden Nakit Girişleri
60.974.380
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.463.838 -28.614.767
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.463.838 -28.614.767
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.198.963
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.212.055 1.222.607
Ödenen Faiz
-1.583.874 -16.711.446
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-209.043.137 21.038.546
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-10.546.777 703.117
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-219.589.914 21.741.663
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 337.916.490 207.946.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 118.326.576 229.688.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-86.049 37.072.009 -36.985.960 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
703.117 16.902.957 17.606.074 17.606.074
Dönem Karı (Zararı)
16.902.957 16.902.957 16.902.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
703.117 703.117 703.117
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.698.244 1.698.244 1.698.244
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
115.203 -3.127 -3.706.374 3.058.250 -536.048 -23.947 -559.995
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -6.326.588 91.952 -5.857.367 -90.821.640 -8.806.213 127.810 32.379.717 236.088.177 16.902.957 444.243.581 88.652 444.332.233
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 0 689.134.025
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
152.532.156 -152.532.156 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.743.509 359.095 44.211.008 41.826.594 41.826.594
Dönem Karı (Zararı)
44.211.008 44.211.008 44.211.008
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.743.509 359.095 -2.384.414 -2.384.414
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -8.358.677 -138.473 25.668.230 391.989.967 44.018.215 730.960.619 0 730.960.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 118.326.576 337.916.490
Ticari Alacaklar
844.103.026 573.227.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 97.397.599 76.265.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 746.705.427 496.961.828
Diğer Alacaklar
65.819.159 62.346.404
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
63.173.904 60.126.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.645.255 2.220.352
Türev Araçlar
17.224.361 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0
Stoklar
7 203.116.110 158.915.230
Peşin Ödenmiş Giderler
4.499.393 14.842.704
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.262.045 3.267.872
Diğer Dönen Varlıklar
8.419.900 2.769.186
ARA TOPLAM
1.265.770.570 1.153.285.298
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3.989.091 4.012.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.269.759.661 1.157.298.081
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Diğer Alacaklar
471.198 339.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
471.198 339.562
Maddi Duran Varlıklar
8 609.192.420 512.665.843
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 37.684.914 51.883.290
Giderler
2.450.928 3.860.703
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
656.029.401 574.925.095
TOPLAM VARLIKLAR
1.925.789.062 1.732.223.176
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.312.691 62.881.384
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.892.379 60.942.151
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
129.278.201 45.257.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.614.178 15.684.631
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.614.178 15.684.631
Ticari Borçlar
438.031.084 417.959.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 9.806.053 18.867.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 428.225.031 399.091.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 7.028.317 8.959.059
Diğer Borçlar
10.151 10.827
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.151 10.827
Türev Araçlar
0 4.212.055
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
406.511.059 218.859.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
406.511.059 218.859.895
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.894.014 7.900.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.894.014 7.900.351
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.943.318 13.746.584
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.943.318 13.746.584
ARA TOPLAM
1.043.623.013 795.471.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.623.013 795.471.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
119.275.248 213.450.265
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
119.275.248 213.450.265
Banka Kredileri
88.354.242 162.352.555
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.921.006 51.097.710
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.034.262 19.955.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 25.034.262 19.955.439
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.895.920 14.212.099
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.205.430 247.617.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.194.828.443 1.043.089.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
730.960.619 689.134.025
Ödenmiş Sermaye
80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
7.840.703 7.840.703
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.972.661 -6.972.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
187.289.100 190.032.609
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
187.289.100 190.032.609
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
195.647.777 195.647.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.358.677 -5.615.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-138.473 -497.568
Yabancı Para Çevrim Farkları
-138.473 -497.568
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.668.230 25.668.230
Yasal Yedekler
25.668.230 25.668.230
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
391.989.967 239.457.811
Net Dönem Karı veya Zararı
44.211.008 152.532.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
730.960.619 689.134.025
TOPLAM KAYNAKLAR
1.925.789.062 1.732.223.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 463.908.855 245.433.303
Satışların Maliyeti
12 -331.046.855 -168.339.446
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.862.000 77.093.857
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
132.862.000 77.093.857
Genel Yönetim Giderleri
-27.183.842 -12.529.424
Pazarlama Giderleri
-34.800.068 -27.880.360
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-948.808 -635.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 19.982.388 13.350.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -30.895.963 -16.902.849
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.015.707 32.495.694
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.469.810 3.855.168
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-41.995 -138.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.443.522 36.212.831
Finansman Gelirleri
14 41.002.752 15.408.243
Finansman Giderleri
14 -53.679.187 -32.623.806
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.767.087 18.997.268
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.556.079 -121.792
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.427.519 -1.416.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.871.440 1.295.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.211.008 18.875.476
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.972.788
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.211.008 16.902.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.211.008 16.902.688
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,55000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.743.509 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.429.386 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
685.877 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
685.877 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
359.095 703.117
Yabancı Para Çevrim Farkları
359.095 703.117
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
359.095 703.117
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.384.414 703.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.826.594 17.605.805
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.826.594 17.605.805http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942256


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,7922 Değişim: -0,09%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,0722 Değişim: -0,20%
Düşük 35,0376 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.448,87 Değişim: -0,07%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.452,30
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.