KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 22:18
KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-172.098 3.618.532 102.602.917 -106.049.351 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.760.587 2.506.550 -814.606 -814.606 -814.606
Dönem Karı (Zararı)
-814.606 745.963 745.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.760.587 2.506.550 0 -68.643 -68.643
Sermaye Arttırımı
kisi
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
728.498 -1.253.580 -525.082 105.611 -419.471
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -4.750.579 91.952 -5.972.570 91.079.787 -5.894.579 2.433.339 32.379.717 193.821.979 -814.606 391.195.936 122.822 391.318.758
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-3.706.374 3.706.374 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-172.098 0 37.158.058 -36.985.960 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.248.841 805.831 14.134.393 16.189.065 79.637 16.268.702
Dönem Karı (Zararı)
14.134.393 14.134.393 79.637 14.214.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.248.841 805.831 2.054.672 2.054.672
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.652.082 0 1.652.082 1.652.082
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 762.890 762.890 -70.037 692.853
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -6.372.750 91.952 -5.972.570 90.735.591 -7.554.245 230.524 32.379.717 237.585.240 14.134.393 444.079.348 122.198 444.201.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.124.977 43.283.969
Dönem Karı (Zararı)
14.214.030 -814.606
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.214.030 -814.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.313.485 32.619.281
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 25.047.804 22.873.475
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.727.885 802.630
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 13.796.216 519.487
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.931.669 283.143
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.576.534 3.786.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.457.856 3.336.642
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
182.565 -310.500
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-63.887 759.891
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.255.371 1.360.377
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.348.903 -16.939.608
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 13.105.002 21.367.507
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.500.728 -3.067.522
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.879.352
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.408.248 1.621.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.408.248 1.621.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.651.760 2.546.063
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.171.245 -371.097
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.171.245 -371.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.372.615 13.859.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 12.464.068 62.950.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.079.529 -6.777.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.543.597 69.727.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.417.614 2.684.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.417.614 2.684.969
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -49.884.117 -19.806.231
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -715.315 -2.733.189
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -901.961 -43.985.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.024.132 9.699.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.122.171 -53.684.685
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
51.686.425 9.819.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.141.129 4.928.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-178.589 2.994.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.319.718 1.934.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.900.130 45.663.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -517.867 -2.379.835
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -6.257.286
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.210.398 4.699.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.386.031 143.902
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.386.031 143.902
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.914.251 -10.529.084
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.914.251 -10.529.084
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.154.886 -1.517.549
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
234.829 -337.666
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
234.829 -337.666
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
6.348.903 16.939.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.881.167 -145.754.014
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-30.417.289 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -30.417.289
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.652.082 1.092.398
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.652.082 1.092.398
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 55.165.281 209.857.993
Kredilerden Nakit Girişleri
55.165.281 209.857.993
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -10.887.896 -293.951.151
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.887.896 -293.951.151
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -12.011.847 -7.303.073
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.803.124 -14.762.427
Ödenen Temettüler
-20.117.100
Ödenen Faiz
-11.578.374 -20.570.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.454.208 -97.770.834
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.865.962 2.699.324
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.320.170 -95.071.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 207.946.450 276.072.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 274.266.620 181.000.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 274.266.620 207.946.450
Finansal Yatırımlar
5 30.417.289 0
Ticari Alacaklar
339.369.624 363.501.144
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 53.655.623 40.576.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 285.714.001 322.925.050
Diğer Alacaklar
52.453.414 45.180.927
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
50.598.626 43.984.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.854.788 1.196.473
Türev Araçlar
2.617.483 1.222.607
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.617.483 1.222.607
Stoklar
6 180.436.503 134.484.055
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.872.462 3.062.487
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 5.304.572 7.689.397
Diğer Dönen Varlıklar
2.909.146 3.265.200
ARA TOPLAM
893.647.113 766.352.267
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
4.165.115 5.320.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
897.812.228 771.672.268
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Diğer Alacaklar
1.355.808 1.210.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.355.808 1.210.681
Maddi Duran Varlıklar
10 393.128.766 401.171.711
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 51.795.948 44.778.937
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.332.765 6.373.753
Şerefiye
655.882 655.882
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.676.883 5.717.871
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.727.238 4.962.067
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 5.515.691
Diğer Duran Varlıklar
534.643 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
463.390.859 458.497.149
TOPLAM VARLIKLAR
1.361.203.087 1.230.169.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 129.281.147 114.031.771
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 115.403.194 105.046.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 115.403.194 105.046.593
Banka Kredileri
9 76.310.136 91.424.537
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 39.093.058 13.622.056
Ticari Borçlar
295.335.608 296.609.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 21.565.776 25.589.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 273.769.832 271.019.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.353.078 4.328.829
Diğer Borçlar
78.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78.882
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 147.775.580 96.089.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 147.775.580 96.089.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.860.032 6.741.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.860.032 6.741.354
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.236.175 3.861.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.236.175 3.861.824
ARA TOPLAM
710.244.814 626.787.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
710.244.814 626.787.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 185.151.389 154.195.857
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
185.151.389 154.195.857
Banka Kredileri
9 159.952.661 117.110.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 25.198.728 37.085.244
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 21.605.338 19.226.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 21.605.338 19.226.400
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.371.310
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.756.727 177.793.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
917.001.541 804.581.508
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
444.079.348 425.475.311
Ödenmiş Sermaye
14 80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
14 7.840.703 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -6.372.750 -8.024.832
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
14 -5.972.570 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
83.181.346 82.104.603
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83.181.346 82.104.603
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.735.591 90.907.689
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.554.245 -8.803.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
230.524 3.131.067
Yabancı Para Çevrim Farkları
230.524 3.131.067
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 32.379.717 32.379.717
Yasal Yedekler
14 32.379.717 32.379.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
237.585.240 195.957.918
Net Dönem Karı veya Zararı
14.134.393 36.985.960
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
122.198 112.598
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
444.201.546 425.587.909
TOPLAM KAYNAKLAR
1.361.203.087 1.230.169.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 500.172.593 474.164.734 239.045.011 258.998.209
Satışların Maliyeti
15 -344.542.159 -341.430.666 -163.950.210 -182.772.687
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
155.630.434 132.734.068 75.094.801 76.225.522
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
155.630.434 132.734.068 75.094.801 76.225.522
Genel Yönetim Giderleri
-39.742.761 -36.008.714 -26.838.145 -17.322.298
Pazarlama Giderleri
-56.974.817 -58.160.317 -27.150.675 -28.259.483
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-982.196 -1.008.243 -346.372 -481.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 32.969.743 34.433.592 20.024.869 17.980.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -53.893.661 -39.939.896 -36.218.644 -20.395.376
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.006.742 32.050.490 4.565.834 27.747.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.493.049 17.351.432 4.637.881 6.563.385
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-187.090 -40.726 -49.059 -18.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.312.701 49.361.196 9.154.656 34.291.477
Finansman Gelirleri
17 38.500.476 23.657.104 19.446.315 14.447.687
Finansman Giderleri
17 -73.250.907 -71.286.843 -35.051.378 -38.348.460
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.562.270 1.731.457 -6.450.407 10.390.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.651.760 -2.546.063 3.759.517 -4.767.212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -6.547.451 -297.554 -5.132.717 -65.913
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 10.199.211 -2.248.509 8.892.234 -4.701.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.214.030 -814.606 -2.690.890 5.623.492
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.214.030 -814.606 -2.690.890 5.623.492
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
79.637 -4.473 79.637 -4.473
Ana Ortaklık Payları
14.134.393 -810.133 -2.770.527 5.627.965
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,17550000 -0,01010000 -0,03320000 0,06940000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.248.841 -1.760.587 1.248.841 130.155
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.561.051 -2.200.734 1.561.051 162.694
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-312.210 440.147 -312.210 -32.539
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-312.210 440.147 -312.210 -32.539
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
805.831 2.506.550 102.714 -1.541.719
Yabancı Para Çevrim Farkları
805.831 2.506.550 102.714 -1.541.719
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.054.672 745.963 1.351.555 -1.411.564
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.268.702 -68.643 -1.339.335 4.211.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
79.637 -4.473 79.637 -4.473
Ana Ortaklık Payları
16.189.065 -64.170 -1.418.972 4.216.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870203


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3126 Değişim: 0,01%
Düşük 8,3111 18.05.2021 Yüksek 8,3182
Açılış: 8,3117
10,1129 Değişim: 0,03%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1145
Açılış: 10,1096
500,06 Değişim: 0,22%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 500,08
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.