KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.06.2020 - 19:15
KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674
Transferler
-86.049 0 106.135.400 -106.049.351
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.890.742 4.048.269 -6.438.098 -6.438.098 -6.438.098
Dönem Karı (Zararı)
-6.438.098 -4.280.571 0 -4.280.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.890.742 4.048.269 2.157.527 2.157.527
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.544.927 0 -1.417.780 3.127.147 3.127.147
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
204.506 204.506 4.038 208.544
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -649.025 91.952 -5.972.570 91.165.836 -6.024.734 3.246.560 28.761.185 236.979.943 -6.438.098 429.982.545 21.249 430.003.794
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-86.049 0 37.072.009 -36.985.960 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 703.117 16.902.957 17.606.074 17.606.074
Dönem Karı (Zararı)
16.902.957 16.902.957 16.902.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 703.117 703.117 703.117
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.698.244 0 1.698.244 1.698.244
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
115.203 0 -3.127 -3.706.374 3.058.250 -536.048 -23.947 -559.995
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -6.326.587 91.952 -5.857.367 90.821.640 -8.806.213 127.810 32.379.717 236.088.177 16.902.957 444.243.581 88.652 444.332.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.004.675 41.765.014
Dönem Karı (Zararı)
16.902.957 -6.438.098
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.902.957 -6.438.098
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.143.062 1.376.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.055.699 7.031.017
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.483.654 -2.886.112
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 560.164 705.404
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 221.654 737.078
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.265.472 -4.328.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.596.462 2.703.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.163.416 1.921.400
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
444.731 32.029
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-11.685 750.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.173.155 649.108
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.205.016 -10.719.411
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 6.378.171 11.368.519
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.820.439 -3.853.300
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.820.439 -3.853.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
109.718 -2.221.149
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.512.121 -46.848
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.512.121 -46.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.058.941 60.741.416
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.417.772 53.564.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.417.772 53.564.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.708.457 13.449.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.708.457 13.449.193
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.711.446 -16.001.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.328.512 -27.561.701
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.328.512 -27.561.701
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.107.246 37.290.540
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
44.107.246 37.290.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
987.078 55.679.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-337.296 -1.564.181
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.164.425 -12.926.033
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.519.318 575.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.535.147 7.754.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.512.121 62.168
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.512.121 62.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.050.536 -5.372.031
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8.9 -7.050.536 -5.372.031
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
798.252 2.344.702
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
2.205.016 10.719.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.569.018 704.457
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
1.698.244 3.127.147
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.698.244 3.127.147
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.974.380 45.113.885
Kredilerden Nakit Girişleri
60.974.380 45.113.885
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.614.767 -21.405.629
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.614.767 -21.405.629
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
1.222.607 -14.762.427
Ödenen Faiz
-16.711.446 -11.368.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.038.546 50.223.721
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
703.117 4.048.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.741.663 54.271.990
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
207.946.450 276.072.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
229.688.113 330.344.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 229.688.113 207.946.450
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 397.358.752 363.501.144
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 51.045.284 40.576.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 346.313.468 322.925.050
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 48.918.470 45.180.927
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 47.260.616 43.984.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.657.854 1.196.473
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
6 4.021.523 1.222.607
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.021.523 1.222.607
Stoklar
9 153.973.847 134.484.055
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.489.517 3.062.487
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,27 8.358.497 7.689.397
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.357.630 3.265.200
ARA TOPLAM
849.166.349 766.352.267
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
26 3.867.526 5.320.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
853.033.875 771.672.268
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 1.181.595 1.210.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.181.595 1.210.681
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
12.1 399.304.291 401.171.711
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.2 43.765.260 44.778.937
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.381.378 6.373.753
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.159.244 4.962.067
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
454.791.768 458.497.149
TOPLAM VARLIKLAR
1.307.825.643 1.230.169.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.1 95.799.977 114.031.771
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.256.967 105.046.593
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.1 79.588.608 91.424.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.668.359 13.622.056
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,2 24.668.359 13.622.056
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 283.281.021 296.609.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,29 21.963.906 25.589.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 261.317.115 271.019.625
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.189.864 4.328.829
Diğer Borçlar
8 76.694 78.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 76.694 78.882
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
6 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 140.703.053 96.089.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 140.703.053 96.089.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.174.400 6.741.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.174.400 6.741.354
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.163.427 3.861.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.163.427 3.861.824
ARA TOPLAM
637.645.403 626.787.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
637.645.403 626.787.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 201.728.602 154.195.857
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
201.728.602 154.195.857
Banka Kredileri
5.1 175.092.548 117.110.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 26.636.054 37.085.244
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 21.056.428 19.226.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 21.056.428 19.226.400
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 3.062.977 4.371.310
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.848.007 177.793.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
863.493.410 804.581.508
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
444.243.581 425.475.311
Ödenmiş Sermaye
19 80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
19 7.840.703 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.326.588 -8.024.832
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.857.367 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
82.015.427 82.104.603
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
82.015.427 82.104.603
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.821.640 90.907.689
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.806.213 -8.803.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127.810 3.131.067
Yabancı Para Çevrim Farkları
127.810 3.131.067
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32.379.717 32.379.717
Yasal Yedekler
32.379.717 32.379.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
236.088.177 195.957.918
Net Dönem Karı veya Zararı
16.902.957 36.985.960
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.652 112.598
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
444.332.233 425.587.909
TOPLAM KAYNAKLAR
1.307.825.643 1.230.169.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 261.127.582 215.166.525
Satışların Maliyeti
12 -180.591.949 -158.657.979
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.535.633 56.508.546
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
80.535.633 56.508.546
Genel Yönetim Giderleri
-12.904.616 -18.686.416
Pazarlama Giderleri
-29.824.142 -29.900.834
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-635.824 -526.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 13.820.428 16.453.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -18.325.165 -19.544.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.666.314 4.303.460
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.855.168 10.788.047
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-138.031 -21.788
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.383.451 15.069.719
Finansman Gelirleri
14 18.178.607 9.209.417
Finansman Giderleri
14 -37.549.381 -32.938.383
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.012.677 -8.659.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-109.720 2.221.149
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.416.697 -231.641
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.306.977 2.452.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.902.957 -6.438.098
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.902.957 -6.438.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.902.957 -6.438.098
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç(Kayıp) 0,00210000 -0,00080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.976.792
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -107.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -2.363.428
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 494.198
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 21.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 472.686
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
703.117 4.048.269
Yabancı Para Çevrim Farkları
703.117 4.048.269
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
703.117 2.071.477
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.606.074 -4.366.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.606.074 -4.366.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849637


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.872 Değişim: 0,79% Hacim : 24.611 Mio.TL Son veri saati : 17:04
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4377 Değişim: 0,98%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5409
Açılış: 13,3069
15,2786 Değişim: 1,42%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3788
Açılış: 15,064
766,27 Değişim: 0,65%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 774,67
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.