KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2019 - 22:47
KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 0 80.551 67.279.390 54.956.924 17.551 -835.621 19.704.392 66.801.197 60.168.892 355.613.979 10.818.207 366.432.186
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.869.813 54.299.079 -60.168.892 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.903.372 -3.913.389 -291.839 64.151.184 89.849.328 2.992.024 92.841.352
Dönem Karı (Zararı)
64.151.184 64.151.184 2.992.024 67.143.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.903.372 -3.913.389 -291.839 25.698.144 25.698.144
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.380.793 -81.110.148 2.251.423 -77.477.932 -77.477.932
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-22.612.209 -22.612.209 -22.612.209
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.344.496 -1.665.378 -6.025.005 -9.034.879 -9.034.879
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.863.715 2.863.715 2.863.715
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
11.401 9.523.566 7.280.090 -46.595 16.037 832.225 -6.798.517 2.992.024 13.810.231 -13.810.231 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-396.415 396.415 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -1.344.496 91.952 -5.972.570 91.743.971 -3.942.433 -1.111.423 26.406.430 91.176.098 67.143.208 353.012.233 353.012.233
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -1.344.496 91.952 -5.972.570 91.743.971 -3.942.433 -1.111.423 26.406.430 91.176.098 67.143.208 353.012.233 0 353.012.233
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.354.755 64.788.453 -67.143.208 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.559 309.714 106.049.351 106.167.506 106.167.506
Dönem Karı (Zararı)
106.049.351 106.049.351 106.049.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.559 309.714 118.155 118.155
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-24.835.000 -24.835.000 -24.835.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.849.456 436.180 -3.413.276 -3.413.276
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-492.086 492.086 17.211 17.211
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
260.047.628 -19.792.525
Dönem Karı (Zararı)
106.049.351 67.143.208
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
106.049.351 66.855.346
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 287.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.320.541 45.022.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 25.050.474 20.823.734
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.599.168 -3.796.784
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -8.922.490 -8.889.188
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 676.015 -2.673.251
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.352.693 7.765.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.520.175 1.455.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.064.646 1.555.515
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 580.374 -378.646
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -124.845 278.482
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.322.653 19.273.352
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -11.198.815 -3.592.182
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 33.521.468 22.865.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 14.762.427 3.974.203
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 20.678.370 6.242.933
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -1.414.390 -2.950.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
91.334.949 -126.208.445
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 60.903.597 -105.957.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.725.225 14.093.207
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -28.554.908 -20.508.827
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 149.361.891 -14.756.611
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.650.406 921.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
272.704.841 -14.042.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.078.920 -909.055
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
7 2.317.740 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -12.896.033 -4.840.602
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.989.923 -27.610.755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.017.314 5.831.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -57.619.311 -39.104.609
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10 -2.586.741 2.070.108
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
23 11.198.815 3.592.182
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.805.520 -4.534.596
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.413.276 -9.034.879
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.413.276 -9.034.879
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
364.688.770 246.235.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-293.951.151 -202.445.702
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.959.208 6.188.098
Ödenen Temettüler
19 -24.835.000 -22.612.209
Ödenen Faiz
-32.724.615 -22.865.534
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
218.863.225 -51.937.876
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
309.714 -924.624
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
219.172.939 -52.862.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.899.490 109.761.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.072.429 56.899.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 276.072.429 56.899.490
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 434.450.244 488.037.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 29 81.482.247 38.783.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 352.967.997 449.253.640
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 3.876.696 2.678.925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 29 3.042.045 2.257.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 834.651 421.175
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 136.786.306 108.907.413
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.222.926 4.250.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11, 27 3.726.041 4.840.602
Diğer Dönen Varlıklar
18 8.358.106 3.058.253
ARA TOPLAM
868.492.748 668.672.750
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
26 3.426.866 2.785.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
871.919.614 671.458.524
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.403.407 317.175
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.403.407 317.175
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
394.421.374 362.276.349
Arazi ve Arsalar
12 394.421.374 362.276.349
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.240.123 6.419.235
Şerefiye
13 6.240.123 6.419.235
Peşin Ödenmiş Giderler
5.385.152 2.786.573
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.385.152 2.786.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 532.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
407.450.056 372.331.449
TOPLAM VARLIKLAR
1.279.369.670 1.043.789.973
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 112.777.438 63.125.545
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 92.184.381 80.054.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 92.184.381 80.054.306
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 363.184.297 213.822.406
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 29 16.706.885 3.994.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 346.477.412 209.827.627
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.348.060 5.658.780
Diğer Borçlar
8 21.458 41.232.359
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 29 41.232.359
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 21.458
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
6 14.762.427 3.974.203
Ertelenmiş Gelirler
16 79.157.200 128.151.335
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.888.905 5.433.376
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.888.905 5.433.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.881.623 3.016.273
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.881.623 3.016.273
ARA TOPLAM
680.205.789 544.468.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
680.205.789 544.468.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 144.368.008 134.615.504
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 144.368.008 134.615.504
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.918.828 11.693.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.918.828 11.693.653
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 10.928.371
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.215.207 146.309.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
848.420.996 690.777.740
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
430.931.463 353.012.233
Ödenmiş Sermaye
19 80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
19 7.840.703 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -5.193.952 -1.344.496
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.972.570 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
87.117.893 87.801.538
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
87.117.893 87.801.538
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
91.251.885 91.743.971
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.133.992 -3.942.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-801.709 -1.111.423
Yabancı Para Çevrim Farkları
-801.709 -1.111.423
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.761.185 26.406.430
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
132.057.817 91.176.098
Net Dönem Karı veya Zararı
106.049.351 67.143.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
430.948.674 353.012.233
TOPLAM KAYNAKLAR
1.279.369.670 1.043.789.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.105.842.698 910.321.773
Satışların Maliyeti
20 -754.554.441 -667.933.872
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
351.288.257 242.387.901
BRÜT KAR (ZARAR)
351.288.257 242.387.901
Genel Yönetim Giderleri
21 -52.695.401 -35.882.074
Pazarlama Giderleri
21 -121.432.771 -105.454.114
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.777.342 -1.445.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 141.954.435 74.613.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -103.070.961 -64.293.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
214.266.217 109.926.038
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 12.870.502 9.066.086
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -257.297 -2.523.484
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
226.879.422 116.468.640
Finansman Gelirleri
25 64.387.127 18.127.884
Finansman Giderleri
25 -164.538.828 -61.498.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
126.727.721 73.098.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.678.370 -6.242.933
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -9.169.992 -629.565
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -11.508.378 -5.613.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
106.049.351 66.855.346
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
287.862
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.049.351 67.143.208
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 2.992.024
Ana Ortaklık Payları
106.049.351 64.151.184
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 0,01310000 0,00830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.989.983
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 31.584.030
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -239.449 -4.891.736
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.890 -702.311
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.680.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 47.890 978.347
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
309.714 -291.839
Yabancı Para Çevrim Farkları
309.714 -291.839
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.155 25.698.144
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.167.506 92.841.352
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 2.992.024
Ana Ortaklık Payları
106.167.506 89.849.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741194


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.