KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 18:21
KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907
Transferler
102.201.998 -102.201.998 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-304.672 39.231.974 38.927.302 38.927.302
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
85.870 85.870 85.870
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 419.825 8.165.442 1.488.169 215.447.166 39.231.974 343.976.079 343.976.079
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 768.339 10.615.442 1.897.611 187.158.376 117.972.873 397.636.144 397.636.144
Transferler
117.972.873 -117.972.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.792.943 41.940.253 40.147.310 40.147.310
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-85.869 -85.869 -85.869
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -1.024.604 10.615.442 1.811.742 305.131.249 41.940.253 437.697.585 437.697.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.006.001 125.908.308
Dönem Karı (Zararı)
41.940.253 39.231.974
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
54.344.004 31.379.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 8.657.771 5.664.318
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.051.233 4.378.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.295.021 990.976
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İ 6.919.624 5.184.196
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -604.279 -759.429
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 7.003.352 5.753.079
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
520.551 190.546
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 8.151.554 9.533.565
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23.563.822 6.619.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.440.497 59.210.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.464.100 1.568.540
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -74.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.389.678 1.568.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.339.347 -4.894.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -4.339.347 -4.894.155
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -17.816.503 19.745.304
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -14.062.549 -18.732.782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.455.444 71.477.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.770.596 3.711.486
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.684.848 67.765.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.171.581 -1.836.489
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.670.683 -8.638.053
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.670.683 -8.638.053
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 4.628.822 520.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.843.760 129.821.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-530.815 -174.613
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -8.306.944 LİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.756.814 -2.173.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.226.517
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.226.517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.983.331 -2.173.950
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.983.331 -2.173.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.968.273 -36.832.277
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.425.696 51.993.017
Kredilerden Nakit Girişleri
12 112.425.696 51.993.017
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-120.154.375 -83.271.270
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -120.154.375 -83.271.270
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-725.927 -560.374
Ödenen Faiz
18 -5.117.946 -5.753.079
Alınan Faiz
18 604.279 759.429
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.280.914 86.902.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.280.914 86.902.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
140.075.618 107.808.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
170.356.532 194.710.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 170.356.532 140.075.618
Ticari Alacaklar
45.837.690 39.397.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 74.422 256.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.763.268 39.141.621
Diğer Alacaklar
1.068.109 858.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.068.109 858.060
Stoklar
8 312.313.054 294.233.532
Peşin Ödenmiş Giderler
16.794.124 2.701.060
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.794.124 2.701.060
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.213 7.213
Diğer Dönen Varlıklar
19.525.157 15.395.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 19.525.157 15.395.859
ARA TOPLAM
565.901.879 492.669.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
565.901.879 492.669.029
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
35.530 35.530
Diğer Finansal Yatırımlar
5 35.530 35.530
Maddi Duran Varlıklar
411.061.473 412.556.398
Arazi ve Arsalar
10 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 84.095.420 85.370.141
Binalar
10 26.067.123 26.055.120
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 217.187.472 221.399.897
Taşıtlar
10 4.333.171 1.249.455
Mobilya ve Demirbaşlar
10 3.998.753 3.586.900
Özel Maliyetler
10 3.744.564 3.710.606
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 -538.036 -978.203
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 4.683.729 4.673.205
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.342.891 3.354.033
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.865.689 79.914.767
Şerefiye
79.518.119 79.518.119
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
347.570 396.648
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.282.013 7.312.528
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
501.587.596 503.173.256
TOPLAM VARLIKLAR
1.067.489.475 995.842.285
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.545.747 166.453.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.545.747 166.453.664
Banka Kredileri
12 169.938.990 163.824.510
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.606.757 2.629.154
Ticari Borçlar
333.095.695 325.880.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.979.109 534.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 327.116.586 325.345.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.958.912 7.130.493
Diğer Borçlar
29.672.349 26.422.931
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 40.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.631.757 26.382.339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.146.656 2.517.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.146.656 2.517.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 11.411.453 8.302.954
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.926.347 12.427.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.609.824 1.867.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 16.316.523 10.560.311
ARA TOPLAM
577.757.159 549.136.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
577.757.159 549.136.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.562.045 1.703.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.562.045 1.703.719
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.562.045 1.703.719
Diğer Borçlar
33.295.176 29.362.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.295.176 29.362.375
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.966.786 12.081.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.966.786 12.081.108
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 2.210.724 5.922.849
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.034.731 49.070.051
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
629.791.890 598.206.141
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
437.697.585 397.636.144
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.024.604 768.339
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.024.604 768.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.024.604 768.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.615.442 10.615.442
Diğer Yedekler
1.811.742 1.897.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
305.131.249 187.158.376
Net Dönem Karı veya Zararı
41.940.253 117.972.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
437.697.585 397.636.144
TOPLAM KAYNAKLAR
1.067.489.475 995.842.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 344.036.468 255.551.467
Satışların Maliyeti
15 -224.045.923 -182.941.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119.990.545 72.610.084
BRÜT KAR (ZARAR)
119.990.545 72.610.084
Genel Yönetim Giderleri
16 -22.841.959 -11.536.674
Pazarlama Giderleri
16 -3.725.075 -6.275.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 7.733.200 11.473.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -32.770.239 -16.310.774
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.386.472 49.960.848
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
135.181
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.175.830 -5.913.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.345.823 44.047.848
Finansman Gelirleri
18 11.515.194 22.897.794
Finansman Giderleri
18 -22.769.210 -18.180.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.091.807 48.765.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.151.554 -9.533.565
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -11.415.443 -7.656.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 3.263.889 -1.876.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.940.253 39.231.974
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.940.253 39.231.974
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.940.253 39.231.974
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,04190000 0,03920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.792.943 -304.672
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.241.179 -362.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
448.236 58.282
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
448.236 58.282
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.792.943 -304.672
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.147.310 38.927.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.147.310 38.927.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027351


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.680 Değişim: -0,82% Hacim : 90.353 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9538 Değişim: 0,24%
Düşük 32,8834 26.06.2024 Yüksek 32,9611
Açılış: 32,8834
35,3232 Değişim: 0,12%
Düşük 35,2464 26.06.2024 Yüksek 35,3540
Açılış: 35,2807
2.456,39 Değişim: 0,19%
Düşük 2.452,85 26.06.2024 Yüksek 2.458,65
Açılış: 2.452,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.