" />

KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2022 - 18:29
KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574
Transferler
1.950.000 43.359.370 -45.309.370 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.346.813 102.201.998 103.548.811 103.548.811
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-343.478 -343.478 -343.478
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907
Transferler
2.450.000 99.751.998 -102.201.998 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.842 117.972.873 118.016.715 118.016.715
Kar Payları
-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
495.312 -838.790 -343.478 -343.478
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 768.339 10.615.442 1.897.611 187.158.376 117.972.873 397.636.144 397.636.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
268.213.077 142.061.559
Dönem Karı (Zararı)
117.972.873 102.201.998
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
117.972.873 102.201.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.149.891 63.979.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 26.176.936 19.985.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.895.253 873.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.835.233 2.151.263
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 750.160 -18.089
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.309.860 -1.260.024
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.631.459 17.854.295
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.500.599 -2.778.428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 13.455.557 20.591.008
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-323.499 41.715
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 42.654.486 9.874.092
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24.791.757 15.392.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
67.799.441 -15.222.651
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.478.482 -4.954.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -256.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -13.222.416 -4.954.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.800 -391.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -179.800 -391.341
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -225.559.876 73.693.178
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 34.865.659 -40.669.161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
265.821.808 -58.975.101
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.039.597
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 264.782.211 -58.975.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 2.995.731 884.321
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.140.874 19.413.106
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.140.874 19.413.106
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 1.021.751 -1.443.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.828.224 -2.780.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -2.828.224 -2.780.525
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
298.922.205 150.958.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.218.801 -671.191
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -29.490.327 -8.225.677
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-147.373.571 -92.658.009
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
9 -24.050.610 -18.294.583
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-11.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.031.707 3.559.251
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 3.031.707 3.559.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-126.343.568 -77.922.677
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -126.343.568 -77.922.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.572.054 25.002.736
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
303.496.570 275.734.242
Kredilerden Nakit Girişleri
7 303.496.570 275.734.242
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-350.621.357 -212.483.692
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -350.621.357 -212.483.692
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.901.910 -435.234
Ödenen Temettüler
-25.000.000 -20.000.000
Ödenen Faiz
24 -16.045.956 -20.591.008
Alınan Faiz
24 1.500.599 2.778.428
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.267.452 74.406.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.267.452 74.406.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.808.166 33.401.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
140.075.618 107.808.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 140.075.618 107.808.166
Ticari Alacaklar
39.397.687 25.994.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 256.066 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 39.141.621 25.994.961
Diğer Alacaklar
9 858.060 678.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 858.060 678.260
Stoklar
10 294.233.532 68.350.157
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.701.060 2.837.372
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.701.060 2.837.372
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 7.213 188.887
Diğer Dönen Varlıklar
15.395.859 11.217.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 15.395.859 11.217.635
ARA TOPLAM
492.669.029 217.075.438
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
492.669.029 217.075.438
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
35.530 24.430
Diğer Finansal Yatırımlar
6 35.530 24.430
Maddi Duran Varlıklar
412.556.398 314.401.402
Arazi ve Arsalar
12 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 85.370.141 89.546.853
Binalar
12 26.055.120 25.829.660
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 221.399.897 121.505.921
Taşıtlar
12 1.249.455 723.499
Mobilya ve Demirbaşlar
12 3.586.900 2.483.708
Özel Maliyetler
12 3.710.606 3.471.075
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 -978.203 416.422
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 4.673.205 2.934.987
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 3.354.033 720.018
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.914.767 79.769.387
Şerefiye
13 79.518.119 79.518.119
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
396.648 251.268
Peşin Ödenmiş Giderler
7.312.528 42.041.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.312.528 42.041.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 2.771.363
Diğer Duran Varlıklar
0 1.350.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 0 1.350.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
503.173.256 441.078.475
TOPLAM VARLIKLAR
995.842.285 658.153.913
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
163.824.510 212.773.208
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
163.824.510 212.773.208
Banka Kredileri
7 163.824.510 212.773.208
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.629.154 2.705.164
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.629.154 2.705.164
Banka Kredileri
7 669.706
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.629.154 2.035.458
Ticari Borçlar
325.880.778 59.839.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 534.788 1.574.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 325.345.990 58.264.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.130.493 4.134.762
Diğer Borçlar
26.422.931 21.699.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 40.592 7.233.578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 26.382.339 14.466.204
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.517.834 1.496.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.517.834 1.496.083
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 8.302.954 3.838.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.867.125 830.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.867.125 830.158
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.560.311 5.795.793
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 10.560.311 5.795.793
ARA TOPLAM
549.136.090 313.112.201
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
549.136.090 313.112.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.703.719 953.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.703.719 953.357
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.703.719 953.357
Diğer Borçlar
29.362.375 29.724.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 29.362.375 29.724.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.081.108 9.235.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 12.081.108 9.235.664
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 5.922.849 165.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.070.051 40.078.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
598.206.141 353.191.006
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
397.636.144 304.962.907
Ödenmiş Sermaye
18 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
768.339 724.497
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
768.339 724.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 768.339 724.497
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.615.442 8.165.442
Yasal Yedekler
18 10.615.442 8.165.442
Diğer Yedekler
1.897.611 1.402.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
187.158.376 113.245.168
Net Dönem Karı veya Zararı
117.972.873 102.201.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
397.636.144 304.962.907
TOPLAM KAYNAKLAR
995.842.285 658.153.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 829.471.928 735.304.836
Satışların Maliyeti
19 -529.677.847 -526.280.489
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
299.794.081 209.024.347
BRÜT KAR (ZARAR)
299.794.081 209.024.347
Genel Yönetim Giderleri
20 -57.447.470 -51.679.915
Pazarlama Giderleri
20 -13.059.431 -17.528.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 53.547.190 18.513.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -55.147.825 -32.632.974
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
227.686.545 125.696.659
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 10.028.196 9.810.423
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -36.901.947 -18.030.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
200.812.794 117.477.007
Finansman Gelirleri
24 46.285.739 38.463.345
Finansman Giderleri
24 -86.471.174 -43.864.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
160.627.359 112.076.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.654.486 -9.874.092
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -34.136.928 -11.874.817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -8.517.558 2.000.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
117.972.873 102.201.998
DÖNEM KARI (ZARARI)
117.972.873 102.201.998
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
117.972.873 102.201.998
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,11800000 0,10220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
43.842 1.346.813
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 54.803 1.683.517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.961 -336.704
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25 -10.961 -336.704
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.842 1.346.813
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.016.715 103.548.811
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
118.016.715 103.548.811http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004176


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.089 Değişim: -0,75% Hacim : 66.104 Mio.TL Son veri saati : 15:09
Düşük 11.055 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,9190 Değişim: 0,07%
Düşük 32,8208 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,7949 Değişim: -0,22%
Düşük 35,7645 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.549,19 Değişim: 0,56%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.