KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2021 - 18:27
KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 -45.309.370 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.113.416 50.913.978 52.027.394 52.027.394
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-171.739 -171.739 -171.739
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 491.100 6.215.442 1.574.038 135.195.168 50.913.978 273.613.229 273.613.229
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907
Transferler
2.450.000 99.751.998 -102.201.998 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-264.332 75.764.383 75.500.051 75.500.051
Kar Payları
-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
667.051 -838.790 -171.739 -171.739
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 460.165 10.615.442 2.069.350 187.158.376 75.764.383 355.291.219 355.291.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.765.670 147.346.379
Dönem Karı (Zararı)
75.764.383 50.913.978
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
75.764.383 50.913.978
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.879.333 22.192.844
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11.904.409 9.323.673
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.256.353 -1.096.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.639.951 639.425
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.383.598 -1.735.492
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.840.754 7.773.787
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.142.743 -1.462.810
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 9.853.332 8.981.062
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
130.165 255.535
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 23.215.662 -177.999
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.662.155 6.369.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.075.546 74.586.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.591.402 -5.448.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -435.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -30.156.078 -5.448.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.097 -6.479.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-185.097 -6.479.245
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 23.259.320 68.725.123
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -56.203.002 -19.997.845
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.905.001 34.803.221
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.516.123 5.821.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 70.388.878 28.981.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.812.222 -336.517
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.651.121 5.972.042
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.651.121 5.972.042
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 202.977 -2.652.025
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
127.568.170 147.693.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-380.519 -346.761
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -11.421.981
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.131.835 -39.411.479
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-11.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.583 1.057.211
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 8.583 1.057.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.129.318 -40.468.690
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.129.318 -40.468.690
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.400.013 36.406.548
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.810.595 105.538.842
Kredilerden Nakit Girişleri
12 93.810.595 105.538.842
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-159.298.623 -60.973.186
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -159.298.623 -60.973.186
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.201.396 -640.856
Ödenen Temettüler
-25.000.000
Ödenen Faiz
18 -9.853.332 -8.981.062
Alınan Faiz
18 1.142.743 1.462.810
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.233.822 144.341.448
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.233.822 144.341.448
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.808.166 33.401.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.041.988 177.743.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 115.041.988 107.808.166
Ticari Alacaklar
56.563.744 25.994.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 435.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 56.128.420 25.994.961
Diğer Alacaklar
1.252.552 678.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 300.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
952.552 678.260
Stoklar
8 45.061.138 68.350.157
Peşin Ödenmiş Giderler
9.031.857 2.837.372
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.031.857 2.837.372
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.995 188.887
Diğer Dönen Varlıklar
12.178.440 11.217.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 12.178.440 11.217.635
ARA TOPLAM
239.138.714 217.075.438
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
239.138.714 217.075.438
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
35.530 24.430
Diğer Finansal Yatırımlar
5 35.530 24.430
Maddi Duran Varlıklar
10 310.742.213 314.401.402
Arazi ve Arsalar
10 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 87.607.664 89.546.853
Binalar
10 25.468.490 25.829.660
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 115.384.808 121.505.921
Taşıtlar
10 812.871 723.499
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.726.202 2.483.708
Özel Maliyetler
10 3.569.924 3.471.075
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.372.801 416.422
Diğer Maddi Duran Varlıklar
4.310.176 2.934.987
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.901.821 720.018
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
80.011.415 79.769.387
Şerefiye
79.518.119 79.518.119
Lisanslar
493.296 251.268
Peşin Ödenmiş Giderler
9 92.050.392 42.041.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 92.050.392 42.041.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 137.295 2.771.363
Diğer Duran Varlıklar
1.350.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 1.350.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
486.878.666 441.078.475
TOPLAM VARLIKLAR
726.017.380 658.153.913
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
147.431.701 212.773.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
147.431.701 212.773.208
Banka Kredileri
12 147.378.608 212.719.131
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 53.093 54.077
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.786.267 2.705.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.786.267 2.705.164
Banka Kredileri
665.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.786.267 2.039.278
Ticari Borçlar
132.822.072 59.839.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.347.575 1.574.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 128.474.497 58.264.839
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.322.540 4.134.762
Diğer Borçlar
15.529.243 21.699.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
40.592 7.233.578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.488.651 14.466.204
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.699.060 1.496.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.699.060 1.496.083
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 12.958.323 3.838.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.005.551 6.625.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.593.357 830.158
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.412.194 5.795.793
ARA TOPLAM
321.554.757 313.112.201
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.554.757 313.112.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.552.123 953.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.552.123 953.357
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.552.123 953.357
Diğer Borçlar
35.589.414 29.724.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.589.414 29.724.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.029.867 9.235.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.029.867 9.235.664
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
165.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.171.404 40.078.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
370.726.161 353.191.006
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
355.291.219 304.962.907
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
460.165 724.497
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
460.165 724.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
460.165 724.497
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.615.442 8.165.442
Yasal Yedekler
10.615.442 8.165.442
Diğer Yedekler
2.069.350 1.402.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
187.158.376 113.245.168
Net Dönem Karı veya Zararı
75.764.383 102.201.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
355.291.219 304.962.907
TOPLAM KAYNAKLAR
726.017.380 658.153.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 456.820.406 422.527.344 201.268.939 157.543.747
Satışların Maliyeti
17 -312.602.805 -317.557.489 -129.661.422 -108.334.387
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
144.217.601 104.969.855 71.607.517 49.209.360
BRÜT KAR (ZARAR)
144.217.601 104.969.855 71.607.517 49.209.360
Genel Yönetim Giderleri
16 -24.594.612 -20.227.128 -13.057.938 -10.466.400
Pazarlama Giderleri
16 -9.156.156 -9.955.420 -2.880.460 -2.669.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 9.348.215 9.369.116 3.624.497 3.726.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -22.695.529 -25.775.608 -7.355.715 -5.914.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
97.119.519 58.380.815 51.937.901 33.885.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 9.057.236 3.307.046
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -8.188.200 -1.304.240
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
97.988.555 58.380.815 53.940.707 33.885.963
Finansman Gelirleri
30.582.206 22.543.924 7.684.412 14.808.547
Finansman Giderleri
-29.590.716 -30.188.760 -11.410.613 -21.037.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.980.045 50.735.979 50.214.506 27.657.334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.215.662 177.999 -13.682.097 -6.241.685
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -20.713.650 -4.976.868 -13.056.762 -2.857.876
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -2.502.012 5.154.867 -625.335 -3.383.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.764.383 50.913.978 36.532.409 21.415.649
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.764.383 50.913.978 36.532.409 21.415.649
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
75.764.383 50.913.978 36.532.409 21.415.649
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,07580000 0,05090000 0,03650000 0,02140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 1,58% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.433
9,5295 Değişim: 0,31%
Düşük 9,5011 22.10.2021 Yüksek 9,5420
Açılış: 9,5011
11,0922 Değişim: 0,11%
Düşük 11,0597 22.10.2021 Yüksek 11,1103
Açılış: 11,0798
546,68 Değişim: 0,27%
Düşük 544,67 22.10.2021 Yüksek 547,13
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.