KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2021 - 18:21
KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574
Transferler
45.309.370 -45.309.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
821.270 29.498.329 30.319.599 30.319.599
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-85.869 -85.869 -85.869
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 198.954 6.215.442 1.659.908 135.195.168 29.498.329 251.991.304 251.991.304
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.201.998 -102.201.998
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-304.672 39.231.974 38.927.302 38.927.302
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
85.870 85.870 85.870
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 419.825 8.165.442 1.488.169 215.447.166 39.231.974 343.976.079 343.976.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.908.308 122.728.956
Dönem Karı (Zararı)
39.231.974 29.498.329
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.379.753 2.116.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 5.664.318 4.283.713
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.378.576 2.558.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
990.976 -140.409
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.387.600 2.699.228
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.184.196 -1.807.997
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -759.429 3.087
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 5.753.079 -3.189.203
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
190.546 1.378.119
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 9.533.565 -5.697.792
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.619.098 2.779.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
59.210.016 91.402.776
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.568.540 -9.963.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
80.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.568.540 -10.044.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.894.155 -4.561.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -4.894.155 -4.561.237
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 19.745.304 22.635.528
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -18.732.782 -31.009.177
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 71.477.304 109.853.421
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.711.486 3.303.554
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
67.765.818 106.549.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.836.489 -1.662.201
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.638.053 4.921.711
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.638.053 4.921.711
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 520.347 1.188.235
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
129.821.743 123.017.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-174.613 -288.676
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -3.738.822
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.173.950 -10.501.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.300
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 73.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.173.950 -10.574.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.173.950 -10.574.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.832.277 5.663.065
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.993.017 52.130.523
Kredilerden Nakit Girişleri
12 51.993.017 52.130.523
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.271.270 -49.200.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -83.271.270 -49.200.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-560.374 -453.574
Ödenen Faiz
18 -5.753.079 3.189.203
Alınan Faiz
18 759.429 -3.087
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.902.081 117.890.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.902.081 117.890.945
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.808.166 33.401.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.710.247 151.292.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 194.710.247 107.808.166
Ticari Alacaklar
24.400.128 25.994.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.400.128 25.994.961
Diğer Alacaklar
3.639.371 678.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.639.371 678.260
Stoklar
8 48.561.097 68.350.157
Peşin Ödenmiş Giderler
15.932.371 2.837.372
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.932.371 2.837.372
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.337 188.887
Diğer Dönen Varlıklar
14.500.679 11.217.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 14.500.679 11.217.635
ARA TOPLAM
301.751.230 217.075.438
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
301.751.230 217.075.438
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24.430 24.430
Diğer Finansal Yatırımlar
5 24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
311.052.769 314.401.402
Arazi ve Arsalar
10 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 88.291.992 89.546.853
Binalar
10 25.685.234 25.829.660
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 118.406.430 121.505.921
Taşıtlar
10 657.940 723.499
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.496.865 2.483.708
Özel Maliyetler
10 3.369.809 3.471.075
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 1.670.360 416.422
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 2.984.862 2.934.987
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.301.680 720.018
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
80.043.279 79.769.387
Şerefiye
79.518.119 79.518.119
Lisanslar
251.268
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
525.160
Peşin Ödenmiş Giderler
9 47.679.658 42.041.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 47.679.658 42.041.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 787.275 2.771.363
Diğer Duran Varlıklar
1.350.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 1.350.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
443.889.091 441.078.475
TOPLAM VARLIKLAR
745.640.321 658.153.913
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
182.200.696 212.773.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 182.200.696 212.773.208
Banka Kredileri
12 182.166.287 212.719.131
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.409 54.077
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 3.785.795 2.705.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 3.785.795 2.705.164
Banka Kredileri
692.121 665.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.093.674 2.039.278
Ticari Borçlar
131.437.025 59.839.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.285.871 1.574.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 126.151.154 58.264.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.298.273 4.134.762
Diğer Borçlar
14.807.812 21.699.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
40.592 7.233.578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.767.220 14.466.204
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.016.430 1.496.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.016.430 1.496.083
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 7.590.274 3.838.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.128.002 6.625.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
944.610 830.158
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.183.392 5.795.793
ARA TOPLAM
354.264.307 313.112.201
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
354.264.307 313.112.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.223.771 953.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 3.223.771 953.357
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 3.223.771 953.357
Diğer Borçlar
33.875.634 29.724.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.875.634 29.724.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.300.530 9.235.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.300.530 9.235.664
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
165.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.399.935 40.078.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
401.664.242 353.191.006
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
343.976.079 304.962.907
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
419.825 724.497
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
419.825 724.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
419.825 724.497
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.165.442 8.165.442
Yasal Yedekler
8.165.442 8.165.442
Diğer Yedekler
1.488.169 1.402.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
215.447.166 113.245.168
Net Dönem Karı veya Zararı
39.231.974 102.201.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
343.976.079 304.962.907
TOPLAM KAYNAKLAR
745.640.321 658.153.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 255.551.467 264.983.597
Satışların Maliyeti
15 -182.941.383 -209.223.102
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.610.084 55.760.495
BRÜT KAR (ZARAR)
72.610.084 55.760.495
Genel Yönetim Giderleri
16 -11.536.674 -9.760.728
Pazarlama Giderleri
16 -6.275.696 -7.286.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 11.473.908 5.642.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -16.310.774 -19.861.039
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.960.848 24.494.852
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.913.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.047.848 24.494.852
Finansman Gelirleri
18 22.897.794 7.735.377
Finansman Giderleri
18 -18.180.103 -9.151.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.765.539 23.078.645
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.533.565 6.419.684
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -7.656.888 -2.118.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.876.677 8.538.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.231.974 29.498.329
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.231.974 29.498.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
39.231.974 29.498.329
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,03920000 0,02950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-304.672 821.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-362.954 771.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
58.282 49.689
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
58.282 49.689
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-304.672 821.270
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.927.302 30.319.599
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.927.302 30.319.599http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934999


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5535 Değişim: -0,12%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0775 Değişim: -0,01%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,39 Değişim: -0,43%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.