KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 18:21
KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
148.383 148.383 148.383
Transferler
1.150.000 27.276.630 -28.426.630
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-310.173 45.309.370 44.999.197 44.999.197
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-343.478 -343.478 -343.478
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574
Transferler
1.950.000 43.359.370 -45.309.370 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.346.813 102.201.998 103.548.811 103.548.811
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-343.478 -343.478 -343.478
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
142.061.559 -11.352.084
Dönem Karı (Zararı)
102.201.998 45.309.370
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
102.201.998 45.309.370
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.979.080 -20.452.560
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 19.985.024 10.968.965
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
873.150 1.330.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.151.263 1.506.699
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -18.089 -218.394
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.260.024 42.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.854.295 10.838.914
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.778.428 -2.231.018
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 20.591.008 12.243.281
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
41.715 826.651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 9.874.092 5.936.973
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
3 -49.076.826
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15.392.519 -451.287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.222.651 -17.308.935
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.954.025 796.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
81.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.954.025 715.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -391.341 1.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -391.341 1.836
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 73.693.178 -10.150.189
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -40.669.161 555.150
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.975.101 -11.224.710
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -58.975.101 -11.224.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 884.321 812.160
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.413.106 145.548
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 19.413.106 145.548
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -1.443.103 2.712.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.780.525 -958.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -2.780.525 -958.143
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
150.958.427 7.547.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -671.191 -722.032
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -8.225.677 -18.177.927
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.658.009 10.472.817
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -18.294.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.559.251 187.291
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.559.251 187.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.922.677 -9.684.124
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -77.922.677 -9.684.124
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.969.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.002.736 30.538.756
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
275.734.242 563.147.335
Kredilerden Nakit Girişleri
8 275.734.242 563.147.335
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-212.483.692 -509.570.720
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -212.483.692 -509.570.720
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -435.234 -1.025.596
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -12.000.000
Ödenen Faiz
25 -20.591.008 -12.243.281
Alınan Faiz
25 2.778.428 2.231.018
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.406.286 29.659.489
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.406.286 29.659.489
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.401.880 3.742.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.808.166 33.401.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 107.808.166 33.401.880
Ticari Alacaklar
25.994.961 21.058.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 0 81.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 25.994.961 20.977.183
Diğer Alacaklar
678.260 286.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 678.260 286.919
Stoklar
11 68.350.157 142.085.050
Peşin Ödenmiş Giderler
2.837.372 1.785.273
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.837.372 1.785.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 188.887 6.363.489
Diğer Dönen Varlıklar
11.217.635 6.187.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 11.217.635 6.187.110
ARA TOPLAM
217.075.438 211.168.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
217.075.438 211.168.366
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24.430 24.430
Diğer Finansal Yatırımlar
7 24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
13 314.401.402 258.589.986
Arazi ve Arsalar
13 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 89.546.853 83.384.245
Binalar
13 25.829.660 25.595.550
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 121.505.921 72.051.740
Taşıtlar
13 723.499 2.371.505
Mobilya ve Demirbaşlar
13 2.483.708 2.432.086
Özel Maliyetler
13 3.471.075 3.694.321
Yapılmakta Olan Yatırımlar
416.422 416.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.934.987 1.155.262
Kullanım Hakkı Varlıkları
720.018 1.873.111
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.769.387 79.895.574
Şerefiye
14 79.518.119 79.518.119
Lisanslar
251.268 377.455
Peşin Ödenmiş Giderler
12 42.041.875 2.424.813
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.041.875 2.424.813
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.771.363 941.649
Diğer Duran Varlıklar
18 1.350.000 3.600.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.350.000 3.600.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
441.078.475 347.349.563
TOPLAM VARLIKLAR
658.153.913 558.517.929
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
212.773.208 140.568.023
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
212.773.208 140.568.023
Banka Kredileri
8 212.719.131 140.535.780
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 54.077 32.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.705.164 3.361.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.705.164 3.361.759
Banka Kredileri
8 665.886 1.153.535
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.039.278 2.208.224
Ticari Borçlar
59.839.224 118.757.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 1.574.385 1.041.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 58.264.839 117.715.980
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.134.762 3.250.441
Diğer Borçlar
21.699.782 14.965.033
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 7.233.578 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 14.466.204 14.924.441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.496.083 2.939.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.496.083 2.939.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 3.838.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.625.951 8.381.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 830.158 1.229.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.795.793 7.152.848
ARA TOPLAM
313.112.201 292.224.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
313.112.201 292.224.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
953.357 1.868.624
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
953.357 1.868.624
Banka Kredileri
648.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 953.357 1.219.645
Diğer Borçlar
29.724.091 33.627.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 29.724.091 33.627.205
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.235.664 9.040.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.235.664 9.040.147
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 165.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.078.805 44.535.976
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
353.191.006 336.760.355
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
304.962.907 221.757.574
Ödenmiş Sermaye
19 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
724.497 -622.316
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
724.497 -622.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 724.497 -622.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.165.442 6.215.442
Yasal Yedekler
19 8.165.442 6.215.442
Diğer Yedekler
1.402.299 1.745.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
113.245.168 89.885.798
Net Dönem Karı veya Zararı
102.201.998 45.309.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
304.962.907 221.757.574
TOPLAM KAYNAKLAR
658.153.913 558.517.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 735.304.836 570.216.363
Satışların Maliyeti
20 -526.280.489 -446.052.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
209.024.347 124.163.371
BRÜT KAR (ZARAR)
209.024.347 124.163.371
Genel Yönetim Giderleri
21 -51.679.915 -24.988.378
Pazarlama Giderleri
21 -17.528.226 -16.649.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 25.337.764 20.250.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -37.361.252 -32.468.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.792.718 70.308.320
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.986.086
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -13.301.797 -1.598.837
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
117.477.007 68.709.483
Finansman Gelirleri
25 38.463.345 5.049.216
Finansman Giderleri
25 -43.864.262 -22.512.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.076.090 51.246.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.874.092 -5.936.973
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -11.874.817 -6.194.303
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 2.000.725 257.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.201.998 45.309.370
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.201.998 45.309.370
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
102.201.998 45.309.370
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,10220000 0,04530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.346.813 -310.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 1.683.517 -368.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-336.704 58.005
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-336.704 58.005
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.346.813 -310.173
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.548.811 44.999.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
103.548.811 44.999.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912992


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2573 Değişim: 0,13%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,2953
Açılış: 32,2169
34,9125 Değişim: 0,21%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.422,50 Değişim: 0,04%
Düşük 2.419,88 30.05.2024 Yüksek 2.427,96
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.