KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2020 - 18:38
KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
135.067 135.067 135.067
Transferler
1.150.000 27.276.630 -28.426.630 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.952 41.765.696 41.631.744 41.631.744
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-257.608 -257.608 -257.608
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -446.095 6.215.442 1.831.647 89.872.482 41.765.696 218.462.675 218.462.675
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574
Transferler
1.950.000 43.359.370 -45.309.370 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.311.754 80.219.390 81.531.144 81.531.144
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-257.608 -257.608 -257.608
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 689.438 8.165.442 1.488.169 113.245.168 80.219.390 283.031.110 283.031.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
146.625.756 -12.940.915
Dönem Karı (Zararı)
80.219.390 41.765.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.179.810 29.106.699
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 14.368.046 7.809.372
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-87.130 955.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-195.952 1.174.293
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
108.822 -218.394
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.050.973 8.315.099
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.555.553 -441.030
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 13.500.290 7.844.117
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
106.236 912.012
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 7.672.241 12.497.632
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.175.680 -471.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.654.329 -69.769.362
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -17.687.043 -44.678.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -82.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -17.687.043 -44.595.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-327.025 -119.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-327.025 -119.805
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 115.583.128 21.663.947
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -28.973.594 14.519.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -63.734.321 -59.553.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-144.851 -2.078.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.589.470 -57.475.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.098.206 -836.237
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.683.814 -763.823
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.183.814 -763.823
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.117.180 1.501.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.909.604 -1.503.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -4.909.604 -1.503.384
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
150.053.529 1.103.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-556.875 -722.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.870.898 -13.321.917
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.760.734 -21.428.359
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.034.739 121.002
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.034.739 121.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.795.473 -21.549.361
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -68.795.473 -21.549.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.841.196 40.460.398
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.887.184 322.169.398
Kredilerden Nakit Girişleri
12 124.887.184 322.169.398
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.237.827 -261.962.198
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -96.237.827 -261.962.198
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
454.184 -639.000
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -12.000.000
Ödenen Faiz
-13.500.290 -7.548.832
Alınan Faiz
18 1.555.553 441.030
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.023.826 6.091.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.023.826 6.091.124
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.401.880 3.742.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.425.706 9.833.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 110.425.706 33.401.880
Ticari Alacaklar
38.709.610 21.058.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 81.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 38.709.610 20.977.183
Diğer Alacaklar
613.944 286.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
613.944 286.919
Stoklar
8 26.475.946 142.085.050
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.004.019 1.785.273
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.091.296 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.912.723 1.785.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.081.733 6.363.489
Diğer Dönen Varlıklar
11 11.096.714 6.187.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.096.714 6.187.110
ARA TOPLAM
194.407.672 211.168.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
194.407.672 211.168.366
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
10 312.246.424 258.589.986
Arazi ve Arsalar
67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
90.043.604 83.384.245
Binalar
26.029.920 25.595.550
Tesis, Makine ve Cihazlar
98.301.242 72.051.740
Taşıtlar
889.198 2.371.505
Mobilya ve Demirbaşlar
2.413.840 2.432.086
Özel Maliyetler
3.552.703 3.694.321
Yapılmakta Olan Yatırımlar
22.170.783 416.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.355.857 1.155.262
Kullanım Hakkı Varlıkları
984.699 1.873.111
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.764.176 79.895.574
Şerefiye
79.518.119 79.518.119
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
246.057 377.455
Peşin Ödenmiş Giderler
27.179.661 2.424.813
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.875.294 941.649
Diğer Duran Varlıklar
1.950.000 3.600.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 1.950.000 3.600.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
425.024.684 347.349.563
TOPLAM VARLIKLAR
619.432.356 558.517.929
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 178.798.996 140.568.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.798.996 140.568.023
Banka Kredileri
12 178.754.951 140.535.780
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 44.045 32.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 3.918.001 3.361.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.918.001 3.361.759
Banka Kredileri
12 1.248.126 1.153.535
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.669.875 2.208.224
Ticari Borçlar
55.067.830 118.757.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 897.138 1.041.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 54.170.692 117.715.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.152.235 3.250.441
Diğer Borçlar
27.460.032 14.965.033
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.540.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.919.440 14.924.441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.056.366 2.939.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.056.366 2.939.186
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.286.705 8.381.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.025.035 1.229.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.261.670 7.152.848
ARA TOPLAM
281.740.165 292.224.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
281.740.165 292.224.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.212.178 1.868.624
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.212.178 1.868.624
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.212.178 1.868.624
Diğer Borçlar
44.816.020 33.627.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
44.816.020 33.627.205
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.632.883 9.040.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.632.883 9.040.147
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.661.081 44.535.976
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
336.401.246 336.760.355
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
283.031.110 221.757.574
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
689.438 -622.316
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
689.438 -622.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
689.438 -622.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.165.442 6.215.442
Yasal Yedekler
8.165.442 6.215.442
Diğer Yedekler
1.488.169 1.745.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
113.245.168 89.885.798
Net Dönem Karı veya Zararı
80.219.390 45.309.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
283.031.110 221.757.574
TOPLAM KAYNAKLAR
619.432.356 558.517.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 568.054.478 438.568.233 145.527.134 111.932.735
Satışların Maliyeti
17 -413.103.001 -333.541.469 -95.545.512 -80.407.582
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
154.951.477 105.026.764 49.981.622 31.525.153
BRÜT KAR (ZARAR)
154.951.477 105.026.764 49.981.622 31.525.153
Genel Yönetim Giderleri
16 -30.862.352 -16.285.311 -10.635.224 -5.107.146
Pazarlama Giderleri
16 -13.824.922 -12.969.679 -3.869.502 -2.934.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 17.715.190 18.566.208 8.346.074 8.712.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -49.665.033 -28.167.232 -15.575.912 -8.284.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.314.360 66.170.750 28.247.058 23.910.880
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.747.472 1.747.472
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.061.832 66.170.750 29.994.530 23.910.880
Finansman Gelirleri
18 38.444.908 3.497.000 15.900.984 376.457
Finansman Giderleri
18 -32.209.819 -15.404.422 -10.334.572 -2.982.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.296.921 54.263.328 35.560.942 21.305.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.077.531 -12.497.632 -6.255.530 -4.837.059
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -8.152.654 -12.527.084 -3.175.786 -4.856.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 2.075.123 29.452 -3.079.744 19.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.219.390 41.765.696 29.305.412 16.467.967
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.219.390 41.765.696 29.305.412 16.467.967
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
80.219.390 41.765.696 29.305.412 16.467.967
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,08020000 0,04180000 0,02930000 0,01650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.311.754 -133.952 198.338 -19.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.453.232 -167.440 230.147 -24.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-141.478 33.488 -31.809 4.826
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-141.478 33.488 -31.809 4.826
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.311.754 -133.952 198.338 -19.303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.531.144 41.631.744 29.503.750 16.448.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
81.531.144 41.631.744 29.503.750 16.448.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885934


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.