KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 18:22
KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
135.067 135.067 135.067
Transferler
28.426.630 -28.426.630 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
181.027 8.234.861 8.415.888 8.415.888
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-85.870 -85.870 -85.870
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -131.116 5.065.442 2.003.385 103.022.482 8.234.861 197.418.557 197.418.557
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
45.309.370 -45.309.370 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
821.270 29.498.329 30.319.599 30.319.599
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-85.869 -85.869 -85.869
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 198.954 6.215.442 1.659.908 135.195.168 29.498.329 251.991.304 251.991.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.728.956 54.824.354
Dönem Karı (Zararı)
29.498.329 8.234.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.116.527 11.371.932
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 4.283.713 2.590.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.558.819 -314.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-140.409 449.578
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.699.228 -763.669
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.807.997 6.459.611
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 3.087 -2.322
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.189.203 5.297.741
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.378.119 1.164.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.697.792 2.139.928
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.779.784 495.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
91.402.776 40.988.907
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.963.504 -24.801.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 80.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.044.305 -24.801.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.561.237 -115.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -4.561.237 -115.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 22.635.528 23.824.364
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -31.009.177 11.932.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.853.421 13.442.806
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.303.554 2.281.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 106.549.867 11.161.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.662.201 -1.033.908
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.921.711 -1.467.915
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.921.711 -1.467.915
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 1.188.235 19.208.056
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
123.017.632 60.595.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-288.676 -132.310
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 0 -5.639.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.501.076 -18.071.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.300
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 73.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.574.376 -18.071.636
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.574.376 -18.071.636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.663.065 -12.023.696
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.130.523 196.239.110
Kredilerden Nakit Girişleri
12 52.130.523 196.239.110
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.200.000 -202.825.989
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -49.200.000 -202.825.989
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-453.574 -213.000
Ödenen Faiz
18 3.189.203 -5.226.139
Alınan Faiz
18 -3.087 2.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
117.890.945 24.729.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
117.890.945 24.729.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.401.880 3.742.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
151.292.825 28.471.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 151.292.825 33.401.880
Ticari Alacaklar
30.777.511 21.058.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 661 81.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 30.776.850 20.977.183
Diğer Alacaklar
374.786 286.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
374.786 286.919
Stoklar
8 118.984.403 142.085.050
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.350.208 1.785.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.228.057 6.363.489
Diğer Dönen Varlıklar
10.660.480 6.187.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 10.660.480 6.187.110
ARA TOPLAM
324.668.270 211.168.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
324.668.270 211.168.366
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24.430 24.430
Diğer Finansal Yatırımlar
5 24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
10 265.681.509 258.589.986
Arazi ve Arsalar
67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
87.924.259 83.384.245
Binalar
25.379.829 25.595.550
Tesis, Makine ve Cihazlar
72.236.854 72.051.740
Taşıtlar
2.020.184 2.371.505
Mobilya ve Demirbaşlar
2.287.678 2.432.086
Özel Maliyetler
3.466.380 3.694.321
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.628.841 416.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.248.207 1.155.262
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.095.885 1.873.111
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.805.582 79.895.574
Şerefiye
79.518.119 79.518.119
Lisanslar
287.463 377.455
Peşin Ödenmiş Giderler
26.869.055 2.424.813
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.869.055 2.424.813
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 9.530.014 941.649
Diğer Duran Varlıklar
3.600.000 3.600.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 3.600.000 3.600.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
386.606.475 347.349.563
TOPLAM VARLIKLAR
711.274.745 558.517.929
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
146.354.701 140.568.023
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
146.354.701 140.568.023
Banka Kredileri
12 146.301.617 140.535.780
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 53.084 32.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.219.449 3.361.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.219.449 3.361.759
Banka Kredileri
12 1.153.535 1.153.535
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.065.914 2.208.224
Ticari Borçlar
229.279.752 118.757.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.345.543 1.041.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 224.934.209 117.715.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.588.240 3.250.441
Diğer Borçlar
16.431.944 14.965.033
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
40.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.391.352 14.924.441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.127.421 2.939.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.127.421 2.939.186
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.159.657 8.381.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.307.581 1.229.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.852.076 7.152.848
ARA TOPLAM
412.161.164 292.224.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
412.161.164 292.224.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.557.360 1.868.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.557.360 1.868.624
Banka Kredileri
12 648.979 648.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 908.381 1.219.645
Diğer Borçlar
37.082.005 33.627.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.082.005 33.627.205
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.482.912 9.040.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.482.912 9.040.147
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.122.277 44.535.976
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
459.283.441 336.760.355
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
251.991.304 221.757.574
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
198.954 -622.316
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
198.954 -622.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
198.954 -622.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.215.442 6.215.442
Yasal Yedekler
6.215.442 6.215.442
Diğer Yedekler
1.659.908 1.745.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.195.168 89.885.798
Net Dönem Karı veya Zararı
29.498.329 45.309.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
251.991.304 221.757.574
TOPLAM KAYNAKLAR
711.274.745 558.517.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 264.983.597 194.009.913
Satışların Maliyeti
17 -209.223.102 -158.786.967
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.760.495 35.222.946
BRÜT KAR (ZARAR)
55.760.495 35.222.946
Genel Yönetim Giderleri
16 -9.760.728 -4.482.845
Pazarlama Giderleri
16 -7.286.414 -5.889.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 5.642.538 2.453.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -19.861.039 -9.606.079
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.494.852 17.697.861
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.494.852 17.697.861
Finansman Gelirleri
18 7.735.377 749.169
Finansman Giderleri
18 -9.151.584 -8.072.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.078.645 10.374.789
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.419.684 -2.139.928
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -2.118.992 -2.256.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 8.538.676 116.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.498.329 8.234.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.498.329 8.234.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.498.329 8.234.861
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,02950000 0,00800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
821.270 181.027
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
771.581 226.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.689 -45.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
49.689 -45.257
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
821.270 181.027
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.319.599 8.415.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.319.599 8.415.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847405


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.