" />

KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.04.2018 - 18:15
KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 70.110 2.841.482 2.922.491 38.606.009 21.659.245 145.322.840 145.322.840
Transferler
21.659.245 -21.659.245
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.198 8.739.122 8.720.924 8.720.924
Dönem Karı (Zararı)
8.739.122 8.739.122 8.739.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.198 -18.198 -18.198
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-118.441 -118.441 -118.441
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 51.912 2.841.482 2.804.050 60.265.254 8.739.122 153.925.323 153.925.323
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -544.391 4.115.442 2.432.733 54.290.958 31.119.827 170.638.072 170.638.072
Transferler
31.119.827 -31.119.827 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.408 7.803.063 7.858.471 7.858.471
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.408 7.803.063 7.803.063 7.858.471
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-85.870 -85.870 -85.870
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -488.983 4.115.442 2.346.863 85.410.785 7.803.063 178.410.673 178.410.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.449.041 49.857.328
Dönem Karı (Zararı)
7.803.063 10.906.222
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.803.063 10.906.222
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.897.617 6.007.772
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.891.554 1.611.026
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
255.839 898.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 255.839 898.536
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
480.309 -44.295
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -45.980 -369.555
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 526.289 325.260
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.269.915 3.542.505
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
49.540.411 34.197.407
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.444.563 -7.870.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
110.500 37.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.555.063 -7.907.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-816.775 7.638.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-816.775 7.638.685
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
28.643.761 -5.653.192
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.841.397 -693.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.321.023 41.001.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
923.341 10.189.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.397.682 30.812.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-362.133 -665.999
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-280.526 -815.441
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-280.526 -815.441
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
321.021 1.255.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.241.091 51.111.401
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -2.792.050 -1.254.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.184.497 -7.340.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-44.610 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-44.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.139.887 -7.340.320
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.139.887 -7.340.320
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.519.445 1.870.210
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.039.136 1.870.210
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.039.136 1.870.210
Ödenen Faiz
-526.289
Alınan Faiz
45.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.745.099 44.387.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.745.099 44.387.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.631.166 21.697.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.376.265 66.084.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 42.376.265 10.631.166
Ticari Alacaklar
7,25 14.082.000 6.637.437
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 8.452 118.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.073.548 6.518.485
Diğer Alacaklar
8 117.018 139.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 117.018 139.160
Stoklar
9 18.929.286 47.573.047
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.480.182 1.638.785
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.480.182 1.638.785
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 14.346 7.213
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.484.935 1.646.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 2.484.935 1.646.018
ARA TOPLAM
82.484.032 68.272.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.484.032 68.272.826
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
10 194.125.962 194.929.951
Arazi ve Arsalar
10 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 88.404.798 89.460.827
Binalar
10 19.139.635 19.284.689
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 11.302.936 11.443.317
Taşıtlar
10 4.410.747 4.711.300
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.497.060 2.446.541
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 881.509 94.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
64.302 53.241
Lisanslar
11 64.302 53.241
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 450.186 476.991
Diğer Duran Varlıklar
15 5.105.000 5.105.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 5.105.000 5.105.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
199.769.880 200.589.613
TOPLAM VARLIKLAR
282.253.912 268.862.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 20.224.008 46.263.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 20.224.008 46.263.144
Banka Kredileri
7 20.224.008 46.263.144
Ticari Borçlar
7,25 73.922.361 41.601.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 2.014.513 1.091.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 71.907.848 40.510.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.700.659
Diğer Borçlar
8,25 620.906 901.432
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,25 40.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 580.314 860.840
Ertelenmiş Gelirler
14 1.027.641 706.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 1.027.641 706.620
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.258.734 2.614.136
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.648.027 309.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.338.526
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 309.501 309.501
ARA TOPLAM
99.701.677 94.096.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.701.677 94.096.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.141.562 4.127.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.141.562 4.127.537
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.141.562 4.127.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.843.239 98.224.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.410.673 170.638.072
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-488.983 -544.391
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-488.983 -544.391
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-488.983 -544.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.115.442 4.115.442
Yasal Yedekler
4.115.442 4.115.442
Diğer Yedekler
2.346.863 2.432.733
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 85.410.785 54.290.958
Net Dönem Karı veya Zararı
7.803.063 31.119.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
178.410.673 170.638.072
TOPLAM KAYNAKLAR
282.253.912 268.862.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 115.016.744 109.500.943
Satışların Maliyeti
17 -92.454.629 -86.231.616
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.562.115 23.269.327
BRÜT KAR (ZARAR)
22.562.115 23.269.327
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.061.252 -2.971.507
Pazarlama Giderleri
18 -4.437.110 -4.319.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.078.944 6.021.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.782.740 -8.422.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.359.957 13.577.725
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.359.957 13.577.725
Finansman Gelirleri
21 4.291.415 304.536
Finansman Giderleri
21 -5.578.396 -2.976.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.072.976 10.906.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.269.911 -2.167.100
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.258.734 -2.220.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -11.177 53.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.803.065 8.739.121
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.803.065 8.739.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.803.065 8.739.121
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

hisse başına kazanç/zarar 0,00800000 0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
55.408 -18.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.036 -22.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -15.628 4.550
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -15.628 4.550
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.408 -18.198
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.858.473 8.720.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.858.473 8.720.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677633


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0971 Değişim: 0,06%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,1107 Değişim: -0,13%
Düşük 36,0314 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.601,98 Değişim: 0,04%
Düşük 2.597,02 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.