KAP ***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:31
KAP ***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.000.000 4.022 -234.736 1.122.755 12.690.810 32.933.407 125.516.258 125.516.258
Transferler
21.000.000 1.257.850 10.675.557 -32.933.407 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.637.097 13.675.047 45.312.144 45.312.144
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 4.022 31.637.097 -234.736 2.380.605 23.366.367 13.675.047 170.828.402 170.828.402
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -13.131 2.380.605 23.366.367 17.440.038 293.312.547 293.312.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
879.600 10.814.011 11.693.611 11.693.611
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 866.469 2.380.605 40.806.395 10.814.011 305.006.148 305.006.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.220.778 -11.539.331
Dönem Karı (Zararı)
10.814.011 13.675.047
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.814.011 13.675.047
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.163.336 2.497.275
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 5.141.635 2.689.670
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.275.000
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.275.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-341.945 1.123.239
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 -341.945 1.123.239
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-843.547 679.068
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -843.547
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 679.068
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.219.844 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.572.963 2.280.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.243.431 -27.711.653
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.406.258 433.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.406.258 433.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.408.942 -296.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.408.942 -296.908
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.726.939 486.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.416.572 -20.192.910
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.416.572 -20.192.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.973.799 139.213
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.190.646 -9.755.089
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-3.190.646 -9.755.089
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-3.550.835 1.473.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.220.778 -11.539.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.209.711 -37.029.241
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5 0 5.572.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.033.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,13,14 0 2.033.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12,13,14 -11.209.711 -44.634.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.234.030 -4.051.483
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.851.570 -3.157.367
Kredilerden Nakit Girişleri
6 -1.851.570 -3.157.367
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -226.007 -215.048
Ödenen Faiz
25 -297.422 -1.525.681
Alınan Faiz
25 1.140.969 846.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.777.037 -52.620.055
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.486.955 55.423.306
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.709.918 2.803.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 60.953.803 24.475.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.243.885 27.279.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 56.243.963 60.953.802
Ticari Alacaklar
23.161.654 19.755.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 23.156.462 19.755.393
Diğer Alacaklar
3.580.804 186.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.580.804 186.283
Stoklar
9 8.384.127 6.657.189
Peşin Ödenmiş Giderler
5.024.313 2.402.077
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.024.313 2.402.077
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 56.179 3.305.079
Diğer Dönen Varlıklar
3.885.497 4.483.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 3.885.497 4.483.795
ARA TOPLAM
100.336.537 97.743.618
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.336.537 97.743.618
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
222.566 208.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 222.566 208.146
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 8.500.000 8.500.000
Maddi Duran Varlıklar
12 237.193.779 230.649.687
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 28.835.819 29.356.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 10.930.444 10.886.007
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.598.267 13.718.134
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
294.280.875 293.318.248
TOPLAM VARLIKLAR
394.617.412 391.061.866
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
253.867 201.184
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
253.867 201.184
Banka Kredileri
6 253.867 201.184
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.264.758 13.675.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.264.758 13.675.582
Banka Kredileri
6 11.334.172 12.763.374
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 930.586 912.208
Ticari Borçlar
25.328.505 32.747.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.328.505 32.747.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.080.726 1.986.528
Diğer Borçlar
2.259 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3 2.259 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
287.034 173.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 287.034 173.114
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 963.433 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.238.735 1.924.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.739.714 1.425.333
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 499.021 499.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
310.444 329.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 310.444 329.646
ARA TOPLAM
47.729.761 51.037.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.729.761 51.037.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.219.199 36.158.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.219.199 36.158.481
Banka Kredileri
6 805.295 2.500.191
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 33.413.904 33.658.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.911.343 3.567.669
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 4.750.961 6.985.422
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.881.503 46.711.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.611.264 97.749.319
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
305.006.148 293.312.547
Ödenmiş Sermaye
20 125.000.000 125.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
4.022 4.022
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 93.497.549 93.497.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.503.566 31.623.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.503.566 31.623.966
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 31.637.097 31.637.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 866.469 -13.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.380.605 2.380.605
Yasal Yedekler
20 2.380.605 2.380.605
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 40.806.395 23.366.367
Net Dönem Karı veya Zararı
10.814.011 17.440.038
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
305.006.148 293.312.547
TOPLAM KAYNAKLAR
394.617.412 391.061.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 57.663.838 38.438.252
Satışların Maliyeti
21 -41.462.685 -24.840.669
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.201.153 13.597.583
BRÜT KAR (ZARAR)
16.201.153 13.597.583
Genel Yönetim Giderleri
22 -4.606.489 -2.149.353
Pazarlama Giderleri
22 -137.666 -48.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.547.447 1.154.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.660.927 -182.268
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.343.518 12.372.036
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 4.275.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.343.518 16.647.036
Finansman Gelirleri
25 3.606.392 846.613
Finansman Giderleri
25 -2.708.862 -1.538.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.241.048 15.955.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.572.963 -2.280.298
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -881.399 -1.327.880
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.454.362 -952.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.814.011 13.675.047
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.814.011 13.675.047
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.814.011 13.675.047
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.099.500 39.546.371
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17,20 0 39.546.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17,20 1.099.500 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-219.900 -7.909.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-219.900 -7.909.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -219.900 -7.909.274
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
879.600 31.637.097
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.693.611 45.312.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.693.611 45.312.144
Ana Ortaklık Payları
0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026796


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.