KAP ***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:53
KAP ***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 30.000.000 4.022 131.638 1.122.755 55.740.194 5.950.616 92.949.225 92.949.225
Transferler
-169.172 5.950.616 -5.950.616 -169.172 -169.172
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.650.364 18.650.364 18.650.364
Dönem Sonu Bakiyeler
20 30.000.000 4.022 -37.534 1.122.755 61.690.810 18.650.364 111.430.417 111.430.417
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 79.000.000 4.022 -234.740 12.690.810 32.933.407 125.516.254 125.516.254
Transferler
20 21.000.000 212.623 638.204 11.295.203 -32.933.407 93.536.989 93.536.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.637.096
Dönem Karı (Zararı)
22.629.488 79.266.584 79.266.584
Sermaye Arttırımı
20 25.000.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20 93.324.366
Dönem Sonu Bakiyeler
20 125.000.000 4.022 93.324.366 31.637.096 -22.117 1.760.959 23.986.013 22.629.488 298.319.827 298.319.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.085.280 33.952.746
Dönem Karı (Zararı)
22.629.488 18.650.364
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.276.427 9.120.732
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 8.307.098 3.481.313
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.342.000 1.921.373
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.275.000 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-67.000 1.921.373
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16,17 1.437.244 -65.620
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.437.244 -65.620
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.679.418 6.322.320
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 1.679.418 6.322.320
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 121.676 737.399
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.072.991 -3.276.053
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.179.365 6.181.650
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
,8 10.223.462 10.225.112
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 52.783 351.626
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.067.442 -4.767.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.067.442 -4.767.007
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.322 371.919
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-164.322 371.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.085.280 33.952.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.403.303 -16.800.633
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5 5.572.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.100.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,13,14 2.100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.075.303 -16.800.633
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12,13,14 -81.075.303 -16.800.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.375.480 13.699.148
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.324.366
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 19.501.237
Kredilerden Nakit Girişleri
6 19.501.237
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.831.414
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -8.831.414
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -437.382 1.002.203
Ödenen Faiz
25 -3.477.808 -8.106.674
Alınan Faiz
25 1.797.718 1.302.382
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.057.457 30.851.261
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.057.457 30.851.261
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.475.762 11.148.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 103.533.219 42.000.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 103.533.219 24.475.762
Ticari Alacaklar
22.172.013 18.419.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 22.172.013 18.419.571
Diğer Alacaklar
8 322.895 565.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 91.490 524.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 231.405 40.724
Stoklar
9 3.947.217 4.000.000
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.561.627 1.156.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.561.627 1.156.583
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.589.994 34.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 2.589.994 34.884
ARA TOPLAM
135.126.965 48.652.186
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.126.965 48.652.186
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.572.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 5.572.000
Diğer Alacaklar
8 186.851 108.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 186.851 108.682
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 8.500.000 30.687.520
Maddi Duran Varlıklar
12 198.911.575 69.202.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 30.317.538 31.211.014
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 10.822.837 10.803.696
Peşin Ödenmiş Giderler
11.556.718 16.265.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.556.718 16.265.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 4.056.032 1.835.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
264.351.551 165.685.710
TOPLAM VARLIKLAR
399.478.516 214.337.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.019.570 2.215.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.019.570 2.215.461
Banka Kredileri
6 1.128.782 1.322.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 890.788 893.079
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.866.937 11.739.316
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 8.866.937 11.739.316
Banka Kredileri
6 8.866.937 11.739.316
Ticari Borçlar
7 20.910.454 17.988.680
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.910.454 17.988.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.941.027 1.297.513
Diğer Borçlar
3 7.307.500 5.812
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.307.500 5.812
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
122.724 41.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
122.724 41.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 1.433.622 1.431.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.760.033 1.191.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.322.299 753.892
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 437.734 437.734
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 667.869 618.617
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 667.869 618.617
ARA TOPLAM
47.029.736 36.530.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.029.736 36.530.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.519.449 49.719.975
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 43.519.449 49.719.975
Banka Kredileri
6 9.396.123 15.161.558
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 34.123.326 34.558.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.450.436 2.571.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.159.068 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.128.953 52.291.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.158.689 88.821.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
298.319.827 125.516.258
Ödenmiş Sermaye
20 125.000.000 79.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
4.022 4.022
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
93.324.366 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.402.360 -234.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.402.360 -234.736
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17,20 31.637.096 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17,20 -234.736 -234.736
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.760.959 1.122.755
Yasal Yedekler
20 1.760.959 1.122.755
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 24.198.632 12.690.810
Net Dönem Karı veya Zararı
20 22.629.488 32.933.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
298.319.827 125.516.258
TOPLAM KAYNAKLAR
399.478.516 214.337.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
120.591.622 78.654.511 44.485.474 32.439.076
Satışların Maliyeti
-88.611.245 -50.318.088 -34.658.906 -21.852.868
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.980.377 28.336.423 9.826.568 10.586.208
BRÜT KAR (ZARAR)
31.980.377 28.336.423 9.826.568 10.586.208
Genel Yönetim Giderleri
-9.041.474 -7.713.690 -3.815.224 -3.259.414
Pazarlama Giderleri
-1.290.087 -282.702 -116.614 -174.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.942.514 9.655.580 648.153 2.082.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.241.742 -4.993.393 137.102 -26.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.349.588 25.002.218 6.679.985 9.208.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.342.000 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.691.588 25.002.218 6.679.985 9.208.127
Finansman Gelirleri
1.797.718 1.302.383 187.935 658.956
Finansman Giderleri
-3.738.142 -8.391.635 -717.958 -4.683.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.751.164 17.912.966 6.149.962 5.183.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-121.676 -1.266.180 -5.327.884 -3.517.918
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.092.549 -1.435.354 -1.410.558 -881.736
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.970.873 169.174 -3.917.326 -2.636.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.629.488 16.646.786 822.078 1.665.991
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.629.488 16.646.786 822.078 1.665.991
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.629.488 16.646.786 822.078 1.665.991
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32.804.229
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
39.546.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.742.142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.742.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.804.229
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.433.717 16.646.786 822.078 1.665.991
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
55.433.717 16.646.786 822.078 1.665.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973739


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,6355 Değişim: 2,47%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,8304
Açılış: 13,3069
15,4631 Değişim: 2,65%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,6769
Açılış: 15,064
777,37 Değişim: 2,11%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 785,91
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.