" />

KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 20:33
KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.985.320 237.732.768 -257.718.088 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.041.011 -93.399 99.365.779 98.231.369 98.231.369
Dönem Karı (Zararı)
99.365.779 99.365.779 99.365.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.041.011 -93.399 -1.134.410 -1.134.410
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-200.010.703 -200.010.703 -200.010.703
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -8.332.317 -93.399 60.831.063 366.529.101 99.365.779 547.569.332 547.569.332
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -9.945.965 -43.212 60.831.063 366.529.104 263.695.872 710.335.967 710.335.967
Transferler
19.980.684 243.715.188 -263.695.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.029.049 232.110 189.353.976 192.615.135 192.615.135
Dönem Karı (Zararı)
189.353.976 189.353.976 189.353.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.029.049 232.110 3.261.159 3.261.159
Kar Payları
-198.022.298 -198.022.298 -198.022.298
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -6.916.916 188.898 80.811.747 412.221.994 189.353.976 704.928.804 704.928.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.827.134 48.680.706
Dönem Karı (Zararı)
189.353.976 99.365.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-50.309.636 -38.255.593
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 6.898.097 6.296.597
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-759.953 193.499
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 1.568
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -759.953 191.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.817.961 3.481.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.581.338 1.620.253
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 98.585 365.372
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.138.038 1.495.970
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.132.619 -4.278.807
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -7.466.701 -5.226.250
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.334.082 947.443
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-52.949.812 -51.721.352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -29.238.373 -5.625.594
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 25.055.063 13.500.715
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 -102.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.466.523 5.172.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.300.616 49.385.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.701.938 -40.076.705
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-69.798.231 14.091.279
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
373.604 4.038.697
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.378.866 -25.547.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.020.778 -98.087
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-169.288 -684.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.367.982 4.064.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.021 -553.425
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.400.003 4.617.456
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
88.577.817 66.282.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -223.421 -982.208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -13.527.262 -16.619.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
82.690.640 24.974.796
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 140.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.248.167 -2.157.599
Alınan Temettüler
3 8.669.927 0
Alınan Faiz
8.655.787 4.720.735
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
74.613.093 22.271.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-327.929.578 16.702.664
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.141.901 122.058.231
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.145.184 -45.279.599
Ödenen Temettüler
-339.454.450 -58.578.550
Ödenen Faiz
-2.471.845 -1.497.418
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-170.411.804 90.358.166
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
42.592.611 47.558.017
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.819.193 137.916.183
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 447.866.093 240.010.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 320.046.900 377.926.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 320.349.081 449.357.360
Finansal Yatırımlar
5 0 77.135.671
Ticari Alacaklar
180.060.374 131.570.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,13 45.946.686 18.149.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 134.113.688 113.421.621
Diğer Alacaklar
17.526.450 48.235.443
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 0 40.490.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 17.526.450 7.745.276
Stoklar
7 163.884.770 92.792.990
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.568.566 3.120.480
Diğer Dönen Varlıklar
110.796 12.281
ARA TOPLAM
683.500.037 802.224.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
683.500.037 802.224.897
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.089.660 4.567.082
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.089.660 4.567.082
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7.089.660 4.567.082
Diğer Alacaklar
53.470 46.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
53.470 46.415
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 176.146.975 155.578.529
Maddi Duran Varlıklar
10 63.001.235 62.595.689
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.704.661 3.947.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.315.734 18.904.806
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 20.315.734 18.904.806
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.117.183 1.938.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 4.770.029 1.494.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
278.198.947 249.073.118
TOPLAM VARLIKLAR
961.698.984 1.051.298.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
117.373.646 109.945.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
117.373.646 109.945.154
Banka Kredileri
12 114.099.003 107.974.532
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.274.643 1.970.622
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 0 1.816.593
Ticari Borçlar
82.889.440 47.510.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,13 1.812.317 1.484.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 81.077.123 46.026.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.319.397 5.340.175
Diğer Borçlar
104.364 141.520.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 0 141.432.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
104.364 88.010
Türev Araçlar
0 617.042
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.800.464 2.956.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 21.828.293 6.443.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.886.284 4.649.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 8.886.284 4.649.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
222.337 39.794
ARA TOPLAM
238.424.225 320.839.137
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
238.424.225 320.839.137
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.365.023 3.700.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.365.023 3.700.050
Banka Kredileri
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.365.023 3.700.050
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.535
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.980.932 16.409.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.980.932 16.409.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.345.955 20.122.911
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
256.770.180 340.962.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
704.928.804 710.335.967
Ödenmiş Sermaye
17 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.916.916 -9.945.965
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.916.916 -9.945.965
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.916.916 -9.945.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
188.898 -43.212
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 188.898 -43.212
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
80.811.747 60.831.063
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
412.221.994 366.529.104
Net Dönem Karı veya Zararı
189.353.976 263.695.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
704.928.804 710.335.967
TOPLAM KAYNAKLAR
961.698.984 1.051.298.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
402.112.857 195.384.925 233.155.835 72.893.168
Satışların Maliyeti
-247.372.204 -122.606.607 -143.243.140 -44.604.769
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
154.740.653 72.778.318 89.912.695 28.288.399
BRÜT KAR (ZARAR)
154.740.653 72.778.318 89.912.695 28.288.399
Genel Yönetim Giderleri
-12.063.381 -10.249.436 -6.092.992 -5.413.900
Pazarlama Giderleri
-14.808.666 -7.462.264 -10.201.540 -2.704.648
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.476.627 -2.770.791 -1.364.016 -1.391.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 59.481.063 38.846.794 14.304.765 6.989.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -40.091.415 -23.676.252 -8.293.228 -1.452.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.781.627 67.466.369 78.265.684 24.315.352
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 7.466.701 5.328.496 1.666.716 3.086.058
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -65.798 79.705 -887
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 29.238.373 5.625.594 17.787.437 2.587.524
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
181.486.701 78.354.661 97.799.542 29.988.047
Finansman Gelirleri
21 59.390.364 60.203.378 19.880.689 27.101.318
Finansman Giderleri
21 -26.468.026 -25.691.545 -9.331.451 -14.984.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
214.409.039 112.866.494 108.348.780 42.104.793
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.055.063 -13.500.715 -19.805.821 -5.840.102
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -29.087.988 -13.421.982 -22.306.057 -5.373.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 4.032.925 -78.733 2.500.236 -466.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
189.353.976 99.365.779 88.542.959 36.264.691
DÖNEM KARI (ZARARI)
189.353.976 99.365.779 88.542.959 36.264.691
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
189.353.976 99.365.779 88.542.959 36.264.691
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Pay Başına Kazanç 18 0,60110000 0,31540000 0,28110000 0,11510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.029.049 -1.041.011 3.821.549 418.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.786.311 -1.301.265 4.776.936 523.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-757.262 260.254 -955.387 -104.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -757.262 260.254 -955.387 -104.649
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
188.898 -93.399 100.136 -93.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.217.947 -1.134.410 3.921.685 325.197
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
192.571.923 98.231.369 92.464.644 36.589.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
192.571.923 98.231.369 92.464.644 36.589.888



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958458


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9867 Değişim: -0,02%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0227
Açılış: 32,9927
35,9813 Değişim: -0,04%
Düşük 35,9142 16.07.2024 Yüksek 36,0196
Açılış: 35,9959
2.570,00 Değişim: 0,01%
Düşük 2.566,05 16.07.2024 Yüksek 2.571,77
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.