KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.05.2021 - 23:57
KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.037 257.718.088 649.348.667 649.348.667
Düzeltmelerden Sonraki Tutar

Transferler
257.718.088 -257.718.088 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.459.607 63.101.088 61.641.481 61.641.481
Dönem Karı (Zararı)
63.101.088 63.101.088 63.101.088
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.459.607 -1.459.607 -1.459.607
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -8.750.913 40.845.743 586.525.125 63.101.088 710.990.148 710.990.148
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -9.945.965 -43.212 60.831.063 366.529.104 263.695.872 19.980.684 243.715.188 -263.695.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-792.501 131.974 100.811.017 100.150.490 100.150.490
Dönem Karı (Zararı)
100.811.017 100.811.017 100.811.017
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-792.501 131.974 -660.527 -660.527
Kar Payları
-198.022.298 -198.022.298 -198.022.298
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -10.738.466 88.762 80.811.747 412.221.994 100.811.017 612.464.159 612.464.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.655.665 75.840.750
Dönem Karı (Zararı)
100.811.017 63.101.088
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.757.545 5.347.278
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 2.763.775 3.063.941
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-274.257 -447.887
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 837
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -274.257 -448.724
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.965.872 1.284.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.273.623 -979.954
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.087 58.372
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.710.336 2.206.419
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.875.291 -1.396.583
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -5.361.969 -1.817.825
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 486.678 421.242
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.007.530 -1.354.960
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.309.596 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.309.596 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.450.936 -3.038.070
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 5.249.242 7.660.613
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -438.016 -424.613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.874.141 16.526.643
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.702.722 10.421.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.031.591 6.263.836
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.192.993 6.662.685
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.020.125 576.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.495.314 -7.251.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.526.819 -1.203.787
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-148.668 -273.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.253.463 1.330.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.220 -1.080.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.244.243 2.410.962
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.179.331 84.975.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-119.389 -940.224
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.404.277 -8.194.035
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
74.979.813 -64.139.239
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-642.256 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
438.016 462.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.374.022 -1.752.969
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -50.997.347
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -50.997.347
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
40.490.167 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
40.490.167 0
Alınan Temettüler
8.669.927 0
Alınan Faiz
6.499.214 1.862.192
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.898.767 -13.713.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-320.430.603 11.698.992
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.264.811 55.229.129
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3.048.266 -42.214.272
Ödenen Temettüler
-339.454.450 0
Ödenen Faiz
-3.534.943 -518.009
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.754.287 -797.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-171.795.125 23.400.503
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-171.795.125 23.400.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 447.866.093 240.010.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 276.070.968 263.410.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 276.424.990 449.357.360
Finansal Yatırımlar
4 54.236.904 77.135.671
Ticari Alacaklar
142.410.639 131.570.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 20.862.606 18.149.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
121.548.033 113.421.621
Diğer Alacaklar
9.771.772 48.235.443
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 40.490.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.771.772 7.745.276
Stoklar
5 115.154.748 92.792.990
Peşin Ödenmiş Giderler
3.555.492 3.120.480
Diğer Dönen Varlıklar
93.625 12.281
ARA TOPLAM
601.648.170 802.224.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
601.648.170 802.224.897
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.209.338 4.567.082
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.209.338 4.567.082
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5.209.338 4.567.082
Diğer Alacaklar
51.510 46.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.510 46.415
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
158.359.538 155.578.529
Maddi Duran Varlıklar
6 61.539.348 62.595.689
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.759.547 3.947.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.676.885 18.904.806
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 19.676.885 18.904.806
Peşin Ödenmiş Giderler
2.523.986 1.938.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 3.225.180 1.494.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
254.345.332 249.073.118
TOPLAM VARLIKLAR
855.993.502 1.051.298.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.080.624 109.945.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.080.624 109.945.154
Banka Kredileri
7 123.074.558 107.974.532
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.006.066 1.970.622
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.973.847 1.816.593
Ticari Borçlar
59.005.888 47.510.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 766.363 1.484.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
58.239.525 46.026.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.813.356 5.340.175
Diğer Borçlar
99.035 141.520.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 141.432.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
99.035 88.010
Türev Araçlar
2.309.596 617.042
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.821.084 2.956.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 5.724.176 6.443.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.341.910 4.649.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
612.612 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.729.298 4.649.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.627.617 39.794
ARA TOPLAM
220.797.133 320.839.137
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.797.133 320.839.137
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.178.025 3.700.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.178.025 3.700.050
Banka Kredileri
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.178.025 3.700.050
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.535
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.554.185 16.409.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.554.185 16.409.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.732.210 20.122.911
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
243.529.343 340.962.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
612.464.159 710.335.967
Ödenmiş Sermaye
10 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.738.466 -9.945.965
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.738.466 -9.945.965
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -10.738.466 -9.945.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
88.762 -43.212
Yabancı Para Çevrim Farkları
88.762 -43.212
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 80.811.747 60.831.063
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
412.221.994 366.529.104
Net Dönem Karı veya Zararı
100.811.017 263.695.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
612.464.159 710.335.967
TOPLAM KAYNAKLAR
855.993.502 1.051.298.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
168.957.022 122.491.757
Satışların Maliyeti
-104.129.064 -78.001.838
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.827.958 44.489.919
BRÜT KAR (ZARAR)
64.827.958 44.489.919
Genel Yönetim Giderleri
-5.970.389 -4.835.536
Pazarlama Giderleri
-4.607.126 -4.757.616
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.112.611 -1.379.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 45.176.298 31.856.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -31.798.187 -22.223.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.515.943 43.151.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 5.799.985 2.242.438
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -79.705 -64.911
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11.450.936 3.038.070
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.687.159 48.366.614
Finansman Gelirleri
14 39.509.675 33.102.060
Finansman Giderleri
14 -17.136.575 -10.706.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
106.060.259 70.761.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.249.242 -7.660.613
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -6.781.931 -8.048.639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 1.532.689 388.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
100.811.017 63.101.088
DÖNEM KARI (ZARARI)
100.811.017 63.101.088
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
100.811.017 63.101.088
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 11 0,32000000 0,20030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-792.500 -1.459.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-990.625 -1.824.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
198.125 364.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 198.125 364.902
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10 88.762 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-703.738 -1.459.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.107.279 61.641.480
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
100.107.279 61.641.480http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936672


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.405 Değişim: -0,42% Hacim : 5.760 Mio.TL Son veri saati : 14:23
Düşük 1.402 25.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.414
8,6904 Değişim: -0,21%
Düşük 8,6753 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,3862 Değişim: -0,19%
Düşük 10,3652 25.06.2021 Yüksek 10,4087
Açılış: 10,4059
498,41 Değişim: 0,27%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 498,93
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.