KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 23:59
KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.411.502 17.184.183 170.784.245 132.121.115 345.947.146 345.947.146
Transferler
8.676.302 123.444.813 -132.121.115 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.087.199 347.519.858 346.432.659 346.432.659
Dönem Karı (Zararı)
347.519.858 347.519.858 347.519.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.087.199 -1.087.199 -1.087.199
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
122.816.234 122.816.234
Kar Payları
-86.920.522 -86.920.522 -86.920.522
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
38.767.274 38.767.274
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791
Transferler
16.145.258 331.374.600 -347.519.858 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.534.907 234.222.106 230.687.199 14.909.856 245.597.055
Dönem Karı (Zararı)
234.222.106 234.222.106 15.623.105 249.845.211
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.534.907 -3.534.907 -713.249 -4.248.156
Kar Payları
-150.010.077 -150.010.077 -5.880.051 -155.890.128
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -8.033.608 42.005.743 388.673.059 234.222.106 686.136.405 170.613.313 856.749.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
309.989.375 195.118.780
Dönem Karı (Zararı)
249.845.211 347.519.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.268.064 -25.143.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 47.141.214 11.108.585
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
635.089 -123.819
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 246.423 35.954
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 120.728
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 388.666 -280.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.208.137 4.788.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.307.348 2.089.735
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 340.413 17.859
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -439.624 2.681.129
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.987.281 -11.988.535
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -6.746.605 -12.875.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 2.759.324 886.777
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.164.726 9.632.530
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.458.452 -60.593.154
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.458.452 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -60.593.154
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -9.490.061
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 26.614.923 31.531.641
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -967.196 -9.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.098.202 -92.541.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.376.012 -63.044.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-743.229 -7.493.286
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.762.401 -51.589.795
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.717.643 -822.006
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.674.688 25.497.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.657.620 -477.561
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-977.644 4.593.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.415.373 794.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.847.389 765.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.262.762 29.640
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
339.211.477 229.834.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -4.114.750 -682.870
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -25.107.352 -34.032.694
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.488.388 -88.666.365
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -90.498.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.838.534 86.865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -52.566.684 -12.611.780
Alınan Temettüler
0 1.784.985
Alınan Faiz
7.763.192 12.571.688
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-54.523.430 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.291.717 -102.152.746
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.412.316 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.546.458 -12.868.708
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -1.284.513 0
Ödenen Temettüler
21 -155.890.128 -86.920.522
Ödenen Faiz
-2.387.288 -1.269.924
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.595.646 -1.093.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.209.270 4.299.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.209.270 4.299.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 217.684.972 213.385.303
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 256.894.242 217.684.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 256.971.248 219.357.624
Finansal Yatırımlar
5 54.523.430 0
Ticari Alacaklar
179.745.774 193.772.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 17 44.784.282 46.356.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 134.961.492 147.415.873
Diğer Alacaklar
24.580.499 23.855.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.580.499 23.855.381
Stoklar
7 132.114.616 136.080.475
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.544.695 5.048.118
Diğer Dönen Varlıklar
8 934.044 1.331.110
ARA TOPLAM
656.414.306 579.445.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
656.414.306 579.445.271
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
161.968 143.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
161.968 143.857
Maddi Duran Varlıklar
10 237.774.023 220.100.890
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 9.823.509 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
187.110.913 200.505.763
Şerefiye
3, 13 14.534.705 14.534.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 172.576.208 185.971.058
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.111.848 3.890.782
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.881.072 2.393.408
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
439.863.333 427.034.700
TOPLAM VARLIKLAR
1.096.277.639 1.006.479.971
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.095.153 28.320.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.095.153 28.320.720
Banka Kredileri
15 54.329.132 28.320.720
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 1.766.021 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 10.162.456 24.964.279
Ticari Borçlar
82.119.389 91.794.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 17 1.980.385 1.354.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 80.139.004 90.439.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.567.190 6.909.570
Diğer Borçlar
109.372 111.001
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
109.372 111.001
Türev Araçlar
9 2.458.452 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 3.784.138 6.617.858
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 7.853.352 5.311.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.292.104 5.391.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 5.292.104 5.391.315
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
462.517 21.636
ARA TOPLAM
177.904.123 169.441.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.904.123 169.441.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.012.167 27.133.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.012.167 27.133.805
Banka Kredileri
15 5.890.908 27.133.805
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 9.121.259 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 1.856.076 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.648.615 15.145.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 19.648.615 15.145.822
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 25.106.940 27.715.854
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.623.798 69.995.481
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
239.527.921 239.437.180
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
686.136.405 605.459.283
Ödenmiş Sermaye
21 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.033.608 -4.498.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.033.608 -4.498.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -8.033.608 -4.498.701
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 42.005.743 25.860.485
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
388.673.059 207.308.536
Net Dönem Karı veya Zararı
234.222.106 347.519.858
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
170.613.313 161.583.508
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
856.749.718 767.042.791
TOPLAM KAYNAKLAR
1.096.277.639 1.006.479.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 1.003.058.149 586.587.767
Satışların Maliyeti
23 -698.135.368 -329.769.825
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
304.922.781 256.817.942
BRÜT KAR (ZARAR)
304.922.781 256.817.942
Genel Yönetim Giderleri
24 -35.328.191 -15.856.703
Pazarlama Giderleri
24 -33.107.224 -18.351.742
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -5.398.321 -3.493.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 59.225.095 69.480.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -40.816.695 -36.588.645
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
249.497.445 252.007.903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 7.713.801 12.885.031
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -19.791 -120.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 9.490.061
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 60.593.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
257.191.455 334.855.421
Finansman Gelirleri
27 67.314.886 109.683.453
Finansman Giderleri
27 -48.046.207 -65.487.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
276.460.134 379.051.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.614.923 -31.531.641
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -27.649.461 -33.877.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.034.538 2.345.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
249.845.211 347.519.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
249.845.211 347.519.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.623.105 0
Ana Ortaklık Payları
234.222.106 347.519.858
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,79320000 1,10320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.248.156 -1.087.199
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -5.310.195 -1.358.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.062.039 271.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 1.062.039 271.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.248.156 -1.087.199
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
245.597.055 346.432.659
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.909.856 0
Ana Ortaklık Payları
230.687.199 346.432.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821904


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.