KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2019 - 21:57
KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129 255.915.129
Transferler
4.138.092 94.249.507 -98.387.599 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-550.677 132.121.115 131.570.438 131.570.438
Dönem Karı (Zararı)
132.121.115 132.121.115 132.121.115
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-550.677 -550.677 -550.677
Kar Payları
-41.538.421 -41.538.421 -41.538.421
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.411.502 17.184.183 170.784.245 132.121.115 345.947.146 345.947.146
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.411.502 17.184.183 170.784.245 132.121.115 345.947.146 345.947.146
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.676.302 123.444.813 -132.121.115 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.087.199 347.519.858 346.432.659 346.432.659
Dönem Karı (Zararı)
347.519.858 347.519.858 347.519.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.087.199 -1.087.199 -1.087.199
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-86.920.522 -86.920.522 -86.920.522
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
38.767.274 38.767.274
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 38.767.274 644.226.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.025.188 109.444.904
Dönem Karı (Zararı)
347.519.858 132.121.115
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-25.143.809 27.172.405
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 11.108.585 7.405.778
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-123.819 855.960
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 35.954 221.807
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 120.728 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -280.501 634.153
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.788.723 1.772.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.089.735 1.343.463
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.859 -142.047
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.681.129 571.569
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.988.535 -4.088.100
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -12.875.312 -4.824.338
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 886.777 736.238
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.632.530 7.082.830
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
26 -60.593.154 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -9.490.061 -4.802.446
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 31.531.641 19.010.643
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -9.719 -65.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.541.705 -32.966.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.044.298 -28.540.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.493.286 -946.243
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.589.795 -14.498.336
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-822.006 234.653
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.497.121 9.158.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-477.561 2.169.203
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.593.395 24.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
794.725 -567.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
765.085 -580.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29.640 12.928
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
229.834.344 126.327.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -682.870 -236.278
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -34.032.694 -16.646.064
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -1.093.592 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-88.666.365 -13.009.884
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -90.498.123 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.865 68.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -12.611.780 -19.021.479
Alınan Temettüler
13 1.784.985 1.019.991
Alınan Faiz
12.571.688 4.922.944
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.059.154 -52.598.041
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.868.708 -9.893.709
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.868.708 -9.893.709
Ödenen Temettüler
21 -86.920.522 -41.538.421
Ödenen Faiz
-1.269.924 -1.165.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.299.669 43.836.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.299.669 43.836.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 213.385.303 169.548.324
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 217.684.972 213.385.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 219.357.624 213.660.739
Ticari Alacaklar
193.772.563 67.185.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 15.501.229 122.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 178.271.334 67.062.806
Diğer Alacaklar
23.855.381 7.595.020
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 23.855.381 7.595.020
Stoklar
6 136.080.475 49.937.425
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.048.118 3.747.868
Diğer Dönen Varlıklar
8 1.331.110 795.162
ARA TOPLAM
579.445.271 342.921.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
579.445.271 342.921.818
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12 0 120.728
Diğer Alacaklar
143.857 27.965
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
143.857 27.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 0 12.901.770
Maddi Duran Varlıklar
9 108.150.890 64.314.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
161.923.675 12.145.588
Şerefiye
11 142.353.617 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 19.570.058 12.145.588
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.890.782 214.032
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 2.393.408 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
276.502.612 89.725.014
TOPLAM VARLIKLAR
855.947.883 432.646.832
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 28.320.720 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 24.964.279 12.974.147
Ticari Borçlar
91.794.077 30.181.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,16 1.354.567 354.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 90.439.510 29.826.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.909.570 4.469.230
Diğer Borçlar
111.001 48.752
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
111.001 48.752
Ertelenmiş Gelirler
15 6.617.858 283.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.311.243 5.466.772
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.391.315 2.648.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.391.315 2.648.109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.636 16.827
ARA TOPLAM
169.441.699 56.088.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.441.699 56.088.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 27.133.805 23.579.526
Ertelenmiş Gelirler
0 9.981
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.145.822 6.674.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 15.145.822 6.674.330
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 346.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.279.627 30.610.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
211.721.326 86.699.686
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
605.459.283 345.947.146
Ödenmiş Sermaye
20 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.498.701 -3.411.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.498.701 -3.411.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -4.498.701 -3.411.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 25.860.485 17.184.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
207.308.536 170.784.245
Net Dönem Karı veya Zararı
347.519.858 132.121.115
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.767.274 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
644.226.557 345.947.146
TOPLAM KAYNAKLAR
855.947.883 432.646.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 586.587.767 345.972.148
Satışların Maliyeti
22 -329.769.825 -204.148.704
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
256.817.942 141.823.444
BRÜT KAR (ZARAR)
256.817.942 141.823.444
Genel Yönetim Giderleri
23 -15.856.703 -13.082.092
Pazarlama Giderleri
23 -18.351.742 -9.230.624
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -3.493.350 -2.058.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 69.480.401 22.251.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -36.588.645 -15.144.220
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
252.007.903 124.559.600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 12.885.031 4.889.583
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -120.728 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 9.490.061 4.802.446
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
26 60.593.154 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
334.855.421 134.251.629
Finansman Gelirleri
27 109.683.453 53.538.367
Finansman Giderleri
27 -65.487.375 -36.658.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
379.051.499 151.131.758
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.531.641 -19.010.643
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -33.877.165 -18.179.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.345.524 -831.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
347.519.858 132.121.115
DÖNEM KARI (ZARARI)
347.519.858 132.121.115
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
347.519.858 132.121.115
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 1,10320000 0,41940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.087.199 -550.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.358.999 -688.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
271.800 137.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 271.800 137.669
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.087.199 -550.677
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
346.432.659 131.570.438
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
346.432.659 131.570.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744905


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.