KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

25.09.2020 - 19:30
KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -1.258 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885
Transferler
-2.290.555 2.290.555 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.258 624.274 625.532 625.532
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 0 2.594.711 -42.600.058 624.274 1.168.417 1.168.417
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.594.711 -42.600.058 624.274 1.168.417 1.168.417
Transferler
-2.231.618 624.274 -624.274 -2.231.618 -2.231.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.728.874 6.728.874 6.728.874
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 363.093 -41.975.784 6.728.874 5.665.673 5.665.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.475 2.939
Dönem Karı (Zararı)
6.728.874 -182.378
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.728.874 -182.378
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.043.957 -135.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 48.929 58.315
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11 6.462 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.609 6.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-28 0 6.231
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 54.609 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.153.957 -199.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.674.694 320.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 17.509.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -90.026 47.322
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -11.661 1.851
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 16.462 -17.240.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -56.183 32.873
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.300.274 -63.473
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
33 -2.279.720 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 46.708 33.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -30.041 -7.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 76.749 40.712
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.223 2.939
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -2.748 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.448 -2.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.448 -2.051
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -7.448 -2.051
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27 888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27 888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 829 2.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 856 2.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 856 829
Finansal Yatırımlar
37 26
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 37 26
Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
460.421 370.395
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 452.635 367.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.786 3.272
Peşin Ödenmiş Giderler
10.879 1.062
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 10.879 1.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 2.762 14
Diğer Dönen Varlıklar
12 18.996 0
ARA TOPLAM
493.951 372.326
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
493.951 372.326
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.050.067 3.896.121
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 6.050.067 3.896.121
Maddi Duran Varlıklar
16 10.032 51.513
Diğer Duran Varlıklar
12 735.813 724.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.795.912 4.672.402
TOPLAM VARLIKLAR
7.289.863 5.044.728
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
217.727 201.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 217.727 201.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 490.445 546.628
Diğer Borçlar
181.123 190.552
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 154.014 163.443
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 27.109 27.109
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
118.014 2.397.734
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33 79.050 2.358.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 38.964 38.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 27.047 27.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 27.047 27.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 589.834 513.085
ARA TOPLAM
1.624.190 3.876.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.624.190 3.876.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.624.190 3.876.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.665.673 1.168.417
Ödenmiş Sermaye
23 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 363.093 2.594.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -41.975.784 -42.600.058
Net Dönem Karı veya Zararı
32 6.728.874 624.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.665.673 1.168.417
TOPLAM KAYNAKLAR
7.289.863 5.044.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
25 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
26 -231.822 -404.187 -71.799 -234.628
Pazarlama Giderleri
26 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 7.039.923 223.212 5.587.320 -500.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -79.227 -1.361 -63.523 -1.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.728.874 -182.336 5.451.998 -736.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.728.874 -182.336 5.451.998 -736.196
Finansman Gelirleri
30 0 0 0 0
Finansman Giderleri
30 0 -42 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.728.874 -182.378 5.451.998 -736.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.728.874 -182.378 5.451.998 -736.196
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.728.874 -182.378 5.451.998 -736.196
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.728.874 -182.378 5.451.998 -736.196
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,16800000 -0,00500000 0,13600000 -0,01800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -4.518 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 -4.518 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -4.518 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.728.874 -186.896 5.451.998 -736.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.728.874 -186.896 5.451.998 -736.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876826


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.522 Değişim: 0,18% Hacim : 8.765 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.517 28.10.2021 Yüksek 1.525
Açılış: 1.519
9,5845 Değişim: 1,10%
Düşük 9,4668 28.10.2021 Yüksek 9,6315
Açılış: 9,4801
11,1233 Değişim: 0,87%
Düşük 11,0056 28.10.2021 Yüksek 11,1795
Açılış: 11,0271
557,64 Değişim: 1,77%
Düşük 547,01 28.10.2021 Yüksek 557,67
Açılış: 547,96
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.