KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 18:17
KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -1.258 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885
Transferler
0 0 0 0 0 -2.290.555 2.290.555 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 -4.518 0 0 553.818 549.300 549.300
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -5.776 2.594.711 -42.600.058 553.818 1.092.185 1.092.185
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.594.711 -42.600.058 624.274 1.168.417 1.168.417
Transferler
27 0 0 0 0 624.274 -624.274 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 0 0 1.276.876 1.276.876 1.276.876
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.594.711 -41.975.784 1.276.876 2.445.293 2.445.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 87
Dönem Karı (Zararı)
37 1.276.876 553.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.369.365 -668.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 29.243 29.140
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 1.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.881
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 -1.398.608 -699.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
92.489 114.552
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 17.509.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -50.232 -228.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -1.991 -5.352
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 41.451 -17.259.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -65.126 28.969
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 149.878 54.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.509 14.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -6.935 -4.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 25.444 19.006
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
0 87
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 87
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 87
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
829 2.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 829 2.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 829 829
Finansal Yatırımlar
7 26 26
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 420.627 370.395
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 417.355 367.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.272 3.272
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 3.053 1.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 14 14
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 0
ARA TOPLAM
424.549 372.326
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
424.549 372.326
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 5.294.729 3.896.121
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 22.270 51.513
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 731.703 724.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.048.702 4.672.402
TOPLAM VARLIKLAR
6.473.251 5.044.728
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 242.716 201.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 481.502 546.628
Diğer Borçlar
11 340.430 190.552
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 313.321 163.443
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 27.109 27.109
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 2.397.734 2.397.734
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24-38 2.358.770 2.358.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 38.964 38.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.047 27.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 27.047 27.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 538.529 513.085
ARA TOPLAM
4.027.958 3.876.311
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.027.958 3.876.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.027.958 3.876.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.445.293 1.168.417
Ödenmiş Sermaye
27 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 297.610 297.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.594.711 2.594.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -41.975.784 -42.600.058
Net Dönem Karı veya Zararı
37 1.276.876 624.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.445.293 1.168.417
TOPLAM KAYNAKLAR
6.473.251 5.044.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -160.023 -169.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.452.603 723.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -15.704 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.276.876 553.860
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.276.876 553.860
Finansman Gelirleri
34 0
Finansman Giderleri
33 0 -42
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.276.876 553.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.276.876 553.818
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 1.276.876 553.818
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 1.276.876 553.818
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,03190000 0,01380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -4.518
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -4.518
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -4.518
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.276.876 549.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.276.876 549.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848211


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.568 Değişim: -1,16% Hacim : 77.607 Mio.TL Son veri saati : 16:28
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,4848 Değişim: 0,23%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5085
Açılış: 32,411
34,6181 Değişim: 0,36%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.484,09 Değişim: 0,04%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.