KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:57
KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 927 363.093 -38.181.478 -2.128.025 604.007 604.007
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 0 0 0 0 0 -2.128.025 2.128.025 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 -2.649 0 0 -2.653.876 -2.656.525 -2.656.525
Sermaye Avansı
1.731.618 1.731.618 1.731.618
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -1.722 2.094.711 -40.309.503 -2.653.876 -320.900 -320.900
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -1.258 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885
Transferler
0 0 0 0 0 -2.290.555 2.290.555 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.258 0 0 19.591 20.849 20.849
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 0 2.594.711 -42.600.058 19.591 563.734 563.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
775 706
Dönem Karı (Zararı)
37 19.591 -2.653.876
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-485.155 2.286.249
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 87.591 87.626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.657 811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.657 811
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-599.403 2.197.812
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
31 -599.403 2.197.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
466.339 368.333
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -25
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.509.614 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.280 15.768
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.451 22.479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.260.442 19.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
133.765 155.246
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.936 13.739
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -77.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.295 219.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
88.106 16.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-55.811 202.766
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
775 706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.050 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.050 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.050 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.275 706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.275 706
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.103 119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 828 825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 828 2.103
Finansal Yatırımlar
7 26 26
Ticari Alacaklar
10 0 17.509.614
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 17.509.614
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 409.265 497.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 405.993 493.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.272 3.669
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.491 4.942
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.491 4.942
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 14 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 2
ARA TOPLAM
412.624 18.014.058
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
412.624 18.014.058
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.897.116 2.297.713
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 80.756 166.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 721.139 707.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.699.011 3.171.881
TOPLAM VARLIKLAR
4.111.635 21.185.939
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 187.280 17.447.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 0 17.279.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 187.280 168.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 418.358 284.593
Diğer Borçlar
11 159.575 166.445
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 132.466 155.330
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 27.109 11.115
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 2.397.734 2.397.734
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24-38 2.358.770 2.358.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 38.964 38.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
77.107 63.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 50.060 36.925
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 27.047 27.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 307.847 245.911
ARA TOPLAM
3.547.901 20.606.377
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.547.901 20.606.377
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 36.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 36.677
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 36.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.547.901 20.643.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
563.734 542.885
Ödenmiş Sermaye
27 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 -1.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -1.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 0 -1.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.594.711 2.594.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -42.600.058 -40.309.503
Net Dönem Karı veya Zararı
37 19.591 -2.290.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
563.734 542.885
TOPLAM KAYNAKLAR
4.111.635 21.185.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -587.838 -494.904 -183.651 -181.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 609.297 155.518 386.085 38.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.868 -2.313.959 -507 -1.177.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.591 -2.653.345 201.927 -1.320.056
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.591 -2.653.345 201.927 -1.320.056
Finansman Gelirleri
34 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 0 -531 42 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.591 -2.653.876 201.969 -1.320.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.591 -2.653.876 201.969 -1.320.056
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 19.591 -2.653.876 201.969 -1.320.056
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 19.591 -2.653.876 201.969 -1.320.056
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,00050000 -0,06630000 0,00500000 -0,03300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.258 -2.649 5.776 -1.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.258 -2.649 5.776 -1.494
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.258 -2.649 5.776 -1.494
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.849 -2.656.525 207.745 -1.321.550
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.849 -2.656.525 207.745 -1.321.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795630


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: -0,18% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,5022 Değişim: 0,16%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,7194 Değişim: 0,51%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.478,28 Değişim: -0,33%
Düşük 2.465,83 17.04.2024 Yüksek 2.504,58
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.