KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:58
KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.273 363.093 -23.763.277 -14.418.201 2.733.378 2.733.378
Transferler
27 0 0 0 0 0 -14.418.201 14.418.201 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 -1.346 0 0 -2.128.025 -2.129.371 -2.129.371
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 927 363.093 -38.181.478 -2.128.025 604.007 604.007
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 927 363.093 -38.181.478 -2.128.025 604.007 604.007
Transferler
27 0 0 0 0 0 -2.128.025 2.128.025 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 -2.185 0 0 -2.290.555 -2.292.740 -2.292.740
Sermaye Avansı
27 0 0 0 0 2.231.618 0 0 2.231.618 2.231.618
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -1.258 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.984 7.367.778
Dönem Karı (Zararı)
37 -2.290.555 -2.128.025
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.444.015 1.709.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
116.813 138.153
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.490 26.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.490 13.377
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 13.547
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 403.255
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 403.255
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 2.297.712 999.006
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 142.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-151.476 4.251.256
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-25 8.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.509.614 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-475.896 673.673
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18.927 -23.869
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.299.908 21.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
206.119 34.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
752.056 273.390
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-607.861 3.005.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
164.910 257.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
125.268 51.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
39.642 206.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.984 3.833.203
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 3.534.575
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.805
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -2.805
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -7.364.917
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -6.961.662
Ödenen Faiz
0 -403.255
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.984 56
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.984 56
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
119 63
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.103 119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.103 119
Finansal Yatırımlar
7 26 1
Ticari Alacaklar
10 17.509.614 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 17.509.614 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 497.371 21.475
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 493.702 17.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.669 3.669
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 4.942 23.869
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 0 18.483
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 4.942 5.386
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 2 0
ARA TOPLAM
18.014.058 45.464
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.014.058 45.464
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.297.713 4.595.425
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 166.297 283.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 707.871 833.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.171.881 5.711.676
TOPLAM VARLIKLAR
21.185.939 5.757.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 17.447.722 147.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 17.279.023 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 168.699 147.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 284.593 78.474
Diğer Borçlar
11 166.445 1.646.007
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 155.330 1.601.854
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.115 44.153
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 2.397.734 3.005.595
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
24-38 2.358.770 3.005.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
24 38.964 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.972 51.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 36.925 24.441
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 27.047 27.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 245.911 133.372
ARA TOPLAM
20.606.377 5.062.750
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.606.377 5.062.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.677 17.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 36.677 17.486
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 72.897
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.677 90.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.643.054 5.153.133
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
542.885 604.007
Ödenmiş Sermaye
27 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -1.258 927
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.258 927
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -1.258 927
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.594.711 363.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -40.309.503 -38.181.478
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -2.290.555 -2.128.025
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
542.885 604.007
TOPLAM KAYNAKLAR
21.185.939 5.757.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 16.226.560 3.534.575
Satışların Maliyeti
28 -16.027.010 -3.677.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
199.550 -142.634
BRÜT KAR (ZARAR)
199.550 -142.634
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -669.204 -804.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 599.154 248.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.419.524 -1.026.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.290.024 -1.724.306
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.290.024 -1.724.306
Finansman Gelirleri
34 0 0
Finansman Giderleri
33 -531 -403.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.290.555 -2.128.025
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.290.555
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.537 Değişim: 0,07% Hacim : 42.997 Mio.TL Son veri saati : 13:48
Düşük 9.508 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5067 Değişim: 0,18%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,8314 Değişim: 0,32%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.491,21 Değişim: 1,17%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.491,83
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.