KAP ***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2020 - 22:55
KAP ***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -1.403 3.604.255 -19.175.731 866.440 22.520.624 22.520.624
Transferler
23 0 0 0 0 0 866.440 -866.440 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 0 0 -1.633 0 0 -15.925.771 -15.927.404 -15.927.404
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -3.036 3.604.255 -18.309.291 -15.925.771 6.593.220 6.593.220
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -3.036 3.604.255 -18.309.291 -15.925.771 6.593.220 6.593.220
Transferler
23 0 0 0 0 -15.925.771 15.925.771 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 0 0 0 0 0 -1.242.073 -1.239.037 -1.239.037
Dönem Karı (Zararı)
3.036
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 0 3.604.255 -34.235.062 -1.242.073 5.354.183 5.354.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.845 -94.617
Dönem Karı (Zararı)
-1.242.073 -15.925.771
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.242.073 -15.925.771
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.162.897 15.582.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 104 1.328
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
326.418 -109.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 80.018 11.317
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 246.400 -120.659
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 836.375 15.690.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
81.021 248.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -140.881 -37.585
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 11.568 175.034
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 23.442 17.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -20.744 20.034
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 55.188 -18.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.448 91.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -28.214 -25.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 180.662 117.830
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.845 -94.617
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.845 -94.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.845 -94.617
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.545 109.162
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.390 14.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.390 14.545 109.162
Ticari Alacaklar
0 0 0
Diğer Alacaklar
110.731 6.705 2.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 4.155 898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 110.731 2.550 1.254
Peşin Ödenmiş Giderler
633 2.214 2.115
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 633 2.214 2.115
Diğer Dönen Varlıklar
12 67.480 39.266 1.295
ARA TOPLAM
195.234 62.730 114.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
195.234 62.730 114.724
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.706.753 5.543.128 21.233.705
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 4.706.753 5.543.128 21.233.705
Ticari Alacaklar
0 0 0
Diğer Alacaklar
1.565.814 1.658.959 1.755.927
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 1.565.814 1.658.959 1.755.927
Maddi Duran Varlıklar
16 0 104 1.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 0 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.272.567 7.202.191 22.991.064
TOPLAM VARLIKLAR
6.467.801 7.264.921 23.105.788
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Ticari Borçlar
103.773 80.331 62.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 103.773 80.331 62.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 183.331 98.871 78.837
Diğer Borçlar
138.232 83.044 186.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 138.225 50.123 154.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7 32.921 32.588
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 62.788 67.491 42.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 5.222 1.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 62.788 62.269 40.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 210.334 147.860 101.981
ARA TOPLAM
698.458 477.597 472.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
698.458 477.597 472.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Ticari Borçlar
0 0 0
Diğer Borçlar
0 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 23.000 13.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 23.000 13.627
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 415.160 171.104 99.153
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
415.160 194.104 112.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.113.618 671.701 585.164
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.354.183 6.593.220 22.520.624
Ödenmiş Sermaye
23 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 17.197.511 17.197.511 17.197.511
Birleşme Denkleştirme Hesabı

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 29.552 29.552 29.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -3.036 -1.403
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -3.036 -1.403
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 -3.036 -1.403
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 3.604.255 3.604.255 3.604.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -34.235.062 -18.309.291 -19.175.731
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -1.242.073 -15.925.771 866.440
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.354.183 6.593.220 22.520.624
TOPLAM KAYNAKLAR
6.467.801 7.264.921 23.105.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 0 0
Satışların Maliyeti
25 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
26 -553.459 -545.495
Pazarlama Giderleri
26 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 147.944 356.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -836.480 -15.735.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.241.995 -15.924.850
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.241.995 -15.924.850
Finansman Gelirleri
30 0 0
Finansman Giderleri
30 -78 -921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.242.073 -15.925.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.242.073 -15.925.771
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.242.073 -15.925.771
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.242.073 -15.925.771
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,06200000 -0,79600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.036 -1.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 3.036 -1.634
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.036 -1.634
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.239.037 -15.927.405
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.239.037 -15.927.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882936


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2612 Değişim: 0,14%
Düşük 32,2098 30.05.2024 Yüksek 32,2722
Açılış: 32,2169
34,8696 Değişim: 0,09%
Düşük 34,8354 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.426,59 Değişim: 0,21%
Düşük 2.421,30 30.05.2024 Yüksek 2.426,99
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.