KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2021 - 17:45
KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 5.748.716 -73.081 7.862.681 -28.199.547 22.537.695 147.682.056 147.682.056
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.173.526 21.364.169 -22.537.695 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-274.574 2.152.665 1.878.091 1.878.091
Dönem Karı (Zararı)
2.152.665 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 114.450.000 25.355.592 5.474.142 -73.081 9.036.207 -6.835.378 2.152.665 149.560.147 149.560.147
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 -6.835.378 13.332.159 155.265.499 155.265.499
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.332.159 -13.332.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.094.011 10.094.011 10.094.011
Dönem Karı (Zararı)
10.094.011 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 6.496.781 10.094.011 165.359.510 165.359.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.476.163 -81.341.270
Dönem Karı (Zararı)
10.094.011 2.152.665
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.094.011 2.152.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.771.497 845.492
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 593.024 492.056
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 -3.436.455 1.800.000
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.436.455 1.800.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.039.307 -2.088.366
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -6.344.155 -2.210.043
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 304.848 121.677
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 4.111.241 641.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.380.653 -85.865.015
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.925.325 -6.891.879
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.812.717 -4.631.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.812.717 -4.631.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.872.913 -75.054.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.872.913 -75.054.978
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
482.735 193.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.112.366 768.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.112.366 768.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
249.504 -312.772
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
197.170 99.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.557.299 -35.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.943.020 -1.382.348
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.941.861 -82.866.858
Ödenen Faiz
23 -304.848 -121.678
Alınan Faiz
22 6.344.090 2.231.005
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.345.911 -583.739
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-159.029 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.044.047 -598.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.044.047 -598.220
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.783.515 -327.314
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-260.532 -270.906
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.578.549 -838.526
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-8.578.549 -838.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.146.433 -82.778.016
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.102.534 563.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.043.899 -82.214.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.917.190 85.472.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.873.291 3.258.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.305.173 34.989.545
Finansal Yatırımlar
4 7.340.613 97.152
Ticari Alacaklar
6 80.638.854 71.826.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
80.638.854 71.826.137
Diğer Alacaklar
7 60.716.691 73.773.335
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
109.254 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
60.607.437 73.773.335
Peşin Ödenmiş Giderler
8 513.709 996.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 81.090 365.217
ARA TOPLAM
182.596.130 182.047.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
182.596.130 182.047.830
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 11.578.305 9.896.441
Diğer Alacaklar
7 9.422.552 6.238.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.422.552 6.238.820
Maddi Duran Varlıklar
9 4.707.513 2.429.224
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 760.725 587.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 856.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.469.095 20.008.875
TOPLAM VARLIKLAR
209.065.225 202.056.705
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.642.345 30.954.279
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 107.841 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
107.841 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 22.534.504 30.954.279
Ticari Borçlar
6 9.336.810 2.864.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.336.810 2.864.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
488 0
Diğer Borçlar
7 894.421 697.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
894.421 697.250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.345.911 1.244.317
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.580.973 9.907.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.248.948 1.138.809
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.332.025 8.768.480
ARA TOPLAM
41.800.948 45.668.118
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.800.948 45.668.118
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 301.197 567.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
301.197 567.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
301.197 567.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 694.640 555.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
694.640 555.276
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 908.930 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.904.767 1.123.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.705.715 46.791.206
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 165.359.510 155.265.499
Ödenmiş Sermaye
18 114.450.000 114.450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-73.081 -73.081
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-73.081 -73.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 9.036.207 9.036.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.496.781 -6.835.378
Net Dönem Karı veya Zararı
10.094.011 13.332.159
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
165.359.510 155.265.499
TOPLAM KAYNAKLAR
209.065.225 202.056.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 58.267.725 3.924.039.561 46.575.435 131.467.922
Satışların Maliyeti
19 -57.705.111 -3.922.084.386 -45.938.040 -131.109.128
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
562.614 1.955.175 637.395 358.794
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
12.616.262 5.632.388 6.166.013 2.591.669
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19 12.616.262 5.632.388 6.166.013 2.591.669
BRÜT KAR (ZARAR)
13.178.876 7.587.563 6.803.408 2.950.463
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.824.271 -8.218.306 -4.685.976 -4.105.380
Pazarlama Giderleri
20 -862.893 -576.418 -363.494 -335.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.121.607 1.258.217 3.869.901 366.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -211.380 -75.405 -64.763 -13.439
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.401.939 -24.349 5.559.076 -1.137.744
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.401.939 -24.349 5.559.076 -1.137.744
Finansman Gelirleri
22 9.416.151 3.231.362 4.419.594 1.843.061
Finansman Giderleri
23 -2.612.838 -425.918 -2.395.864 -138.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.205.252 2.781.095 7.582.806 566.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.111.241 -628.430 -2.620.064 8.038
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.345.911 -821.285 -2.345.911 -527.445
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.765.330 192.855 -274.153 535.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.094.011 2.152.665 4.962.742 574.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.094.011 2.152.665 4.962.742 574.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.094.011 2.152.665 4.962.742 574.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -274.574 0 -83.175
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -274.574 0 -83.175
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -274.574 0 -83.175
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.094.011 1.878.091 4.962.742 491.303
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.094.011 1.878.091 4.962.742 491.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957652


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -0,04% Hacim : 6.996 Mio.TL Son veri saati : 14:53
Düşük 1.389 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6485 Değişim: -0,19%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6741
Açılış: 8,6647
10,1641 Değişim: 0,03%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
491,51 Değişim: -0,02%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 492,91
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.