KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

07.02.2020 - 18:38
KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.450.000 25.355.592 -205.626 1.652.079 -136.759 7.709.576 -8.373.576 -17.193.782 57.257.504 57.257.504
Transferler
-17.193.782 17.193.782 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.915 4.018.011 136.759 -2.479.083 1.748.602 1.748.602
Dönem Karı (Zararı)
-2.479.083 -2.479.083 -2.479.083
Sermaye Arttırımı
66.000.000 66.000.000 66.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 0 7.709.576 -25.567.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 0 7.709.576 -25.657.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106
Transferler
153.106 -2.632.189 2.479.083 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.630 78.626 22.537.694 22.675.950 22.675.950
Dönem Karı (Zararı)
22.537.694 22.537.694 22.537.694
Dönem Sonu Bakiyeler
18 114.450.000 25.355.592 -73.081 5.748.716 0 7.862.682 -28.199.547 22.537.694 147.682.056 147.682.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.105.514 -10.023.572
Dönem Karı (Zararı)
22.537.694 -2.479.083
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.537.694 -2.479.083
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
421.938 -6.021.513
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.122.482 2.851.849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.690.600 314.980
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.690.600 314.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.647.449 -9.456.372
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.887.475 -11.047.421
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
240.026 1.591.049
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.451.760 1.021.009
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-195.455 -752.979
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-554.000 -1.346.052
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
358.545 593.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.484.775 -9.520.738
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.147.194 19.609.895
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.648.849 423.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.648.849 423.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.416.559 -8.729.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.416.559 -8.729.985
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
182.137 779.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-470.060 1.534.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-470.060 1.534.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-519.276 72.915
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
280.496 -225.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.578.588 -22.985.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-530.164 -27.103.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.048.424 4.117.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.474.857 -18.021.334
Ödenen Faiz
-240.026 -1.591.051
Alınan Faiz
6.440.323 10.619.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.020 -9.722
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -565.620 -1.021.009
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 1.908.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.908.855
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.444.879
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 463.976
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
530.464 18.865.509
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 66.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
530.464 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -47.134.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.635.978 10.750.792
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
833.810 26.763.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.469.788 37.513.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 75.002.554 37.488.674
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.472.342 75.002.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 103.148.958 85.149.063
Finansal Yatırımlar
5 849.114 81.414
Ticari Alacaklar
7 47.931.376 33.282.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
47.931.376 33.282.527
Diğer Alacaklar
8 6.089.956 8.221.895
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.405.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.089.956 6.816.727
Peşin Ödenmiş Giderler
9 825.472 1.007.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.451.760 1.021.009
ARA TOPLAM
161.296.636 128.763.517
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.296.636 128.763.517
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 7.923.128 4.543.634
Diğer Alacaklar
8 3.126.415 2.411.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.126.415 2.411.035
Maddi Duran Varlıklar
10 2.674.864 2.120.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 134.411 492.956
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 411.846 2.063.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.270.664 11.632.377
TOPLAM VARLIKLAR
175.567.300 140.395.894
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 17.573.205 8.959.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.573.205 8.959.786
Ticari Borçlar
7 1.375.004 1.845.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.375.004 1.845.064
Diğer Borçlar
8 528.432 247.936
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 80.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
528.432 167.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.134.684 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.195.021 3.271.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.261.041 1.028.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.933.980 2.243.380
ARA TOPLAM
26.806.346 14.324.329
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.806.346 14.324.329
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
765.593 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 765.593 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
765.593 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 313.305 1.065.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
313.305 1.065.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.078.898 1.065.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.885.244 15.389.788
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 147.682.056 125.006.106
Ödenmiş Sermaye
18 114.450.000 114.450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-73.081 -132.711
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-73.081 -132.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.748.716 5.670.090
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.748.716 5.670.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 7.862.682 7.709.576
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.199.547 -25.567.358
Net Dönem Karı veya Zararı
22.537.694 -2.479.083
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
147.682.056 125.006.106
TOPLAM KAYNAKLAR
175.567.300 140.395.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 14.572.041.870 680.082.153
Satışların Maliyeti
19 -14.560.321.153 -680.443.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.720.717 -361.358
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 12.656.448 15.455.195
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.656.448 15.455.195
BRÜT KAR (ZARAR)
24.377.165 15.093.837
Genel Yönetim Giderleri
20 -19.996.512 -29.292.180
Pazarlama Giderleri
20 -670.234 -737.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 11.139.151 2.022.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -55.923 -170.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.793.647 -13.084.095
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.793.647 -13.084.095
Finansman Gelirleri
22 12.176.021 13.058.807
Finansman Giderleri
23 -910.612 -2.453.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.059.056 -2.479.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.521.362 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.886.139 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.635.223 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.537.694 -2.479.083
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.537.694 -2.479.083
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.537.694 -2.479.083
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
138.256 4.090.926
Yabancı Para Çevrim Farkları
78.626 4.018.011
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
14 59.630 72.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 136.759
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 136.759
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.256 4.227.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.675.950 1.748.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.675.950 1.748.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817737


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.