;

KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 14:48
KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.450.000 25.355.592 -205.626 1.652.079 -136.759 7.709.576 -8.373.576 -17.193.782 57.257.504 57.257.504
Transferler
-17.193.782 17.193.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.914.315 -136.759 -2.853.901 2.197.173 2.197.173
Dönem Karı (Zararı)
-2.853.901 -2.853.901 -2.853.901
Sermaye Arttırımı
66.000.000 66.000.000 66.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 114.450.000 25.355.592 -205.626 6.566.394 7.709.576 -25.567.358 -2.853.901 125.454.677 125.454.677
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 7.709.576 -25.567.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106
Transferler
153.106 -2.479.083 2.479.083 153.106 153.106
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
142.413 12.701.313 12.843.726 12.843.726
Dönem Karı (Zararı)
12.701.313 12.701.313 12.701.313
Dönem Sonu Bakiyeler
15 114.450.000 25.355.592 -132.711 5.812.503 7.862.682 -28.046.441 12.701.313 138.002.938 138.002.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.118.779 -4.018.603
Dönem Karı (Zararı)
12.701.313 -2.853.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
470.524 -4.019.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 61.850 1.009.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.855.600 318.000
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.855.600 318.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.333.290 -6.078.816
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4,17 -5.512.046 -7.615.690
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 178.756 1.536.874
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.909.125 732.394
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.761 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-22.761 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.545.983 -1.556.145
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-72.095.579 17.994.377
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.014.392 -18.531.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.014.392 -18.531.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.458.028 -6.153.702
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.458.028 -6.153.702
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
120.472 725.775
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.317.609 1.119.583
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.317.609 1.119.583
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.309.459 -178.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.090.306 3.466.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.630.586 -1.171.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
540.280 4.638.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.374.146 -8.429.248
Ödenen Faiz
18 -178.756 -1.536.876
Alınan Faiz
17 6.085.718 6.689.637
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -2.651.595 -732.394
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -9.722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-355.135 120.358
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-355.135 120.358
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 98.827
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-355.135 21.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.139.062 29.073.814
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 66.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.106 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.106 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.985.956 -36.926.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.334.852 25.175.569
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
142.413 1.099.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.192.439 26.274.585
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 75.002.554 37.488.674
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.810.115 63.763.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.914.713 85.149.063
Finansal Yatırımlar
5 72.176.993 81.414
Ticari Alacaklar
7 48.296.919 33.282.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
48.296.919 33.282.527
Diğer Alacaklar
8 14.517.638 8.221.895
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.072.021 1.405.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.445.617 6.816.727
Peşin Ödenmiş Giderler
9 887.137 1.007.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 2.651.595 1.021.009
ARA TOPLAM
170.444.995 128.763.517
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
170.444.995 128.763.517
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 4.543.634 4.543.634
Diğer Alacaklar
8 3.573.320 2.411.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.573.320 2.411.035
Maddi Duran Varlıklar
10 2.528.569 2.120.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 401.297 492.956
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 806.358 2.063.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.853.178 11.632.377
TOPLAM VARLIKLAR
182.298.173 140.395.894
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 17.945.742 8.959.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.945.742 8.959.786
Ticari Borçlar
7 15.059.216 1.845.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.059.216 1.845.064
Diğer Borçlar
8 4.557.395 148.706
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.203.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
354.264 148.706
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.540.005 3.370.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 992.021 1.028.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.547.984 2.342.610
ARA TOPLAM
43.102.358 14.324.329
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.102.358 14.324.329
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
800.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
800.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
800.392
Uzun Vadeli Karşılıklar
392.485 1.065.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 392.485 1.065.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.192.877 1.065.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.295.235 15.389.788
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
138.002.938 125.006.106
Ödenmiş Sermaye
15 114.450.000 114.450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-132.711 -132.711
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-132.711 -132.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.812.503 5.670.090
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.812.503 5.670.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.862.682 7.709.576
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.046.441 -25.567.358
Net Dönem Karı veya Zararı
12.701.313 -2.479.083
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.002.938 125.006.106
TOPLAM KAYNAKLAR
182.298.173 140.395.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 9.859.340.059 644.121.667 4.264.313.637 35.427.429
Satışların Maliyeti
16 -9.850.201.278 -648.044.342 -4.261.168.822 -38.868.413
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.138.781 -3.922.675 3.144.815 -3.440.984
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
9.608.340 11.713.980 3.775.687 2.883.445
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 9.608.340 11.713.980 3.775.687 2.883.445
BRÜT KAR (ZARAR)
18.747.121 7.791.305 6.920.502 -557.539
Genel Yönetim Giderleri
-14.963.155 -20.344.529 -4.164.646 -7.290.489
Pazarlama Giderleri
-502.414 -562.695 -172.275 -169.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
74.045 535.166 -9.604 155.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-126.966 -129.424 -48.350 -80.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.228.631 -12.710.177 2.525.627 -7.942.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.228.631 -12.710.177 2.525.627 -7.942.187
Finansman Gelirleri
17 11.430.126 12.151.532 100.234 7.352.751
Finansman Giderleri
18 -699.914 -2.295.256 -300.015 -200.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.958.843 -2.853.901 2.325.846 -790.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.257.530 0 -738.468 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.257.530 0 -738.468 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.701.313 -2.853.901 1.587.378 -790.345
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.701.313 -2.853.901 1.587.378 -790.345
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.701.313 -2.853.901 1.587.378 -790.345
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
142.413 4.914.315 105.324 3.170.034
Yabancı Para Çevrim Farkları
142.413 4.914.315 105.324 3.170.034
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
142.413 4.914.315 105.324 3.170.034
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.843.726 2.060.414 1.692.702 2.379.689
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.843.726 2.060.414 1.692.702 2.379.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.