KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 14:40
KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
1.011.391 -69.665 7.709.576 8.680.742 -17.054.318 73.883.873 73.883.873
Transferler
-30.893 -17.054.318 17.054.318 -30.893 -30.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-235.651 -11.719.828 -11.955.479 -11.955.479
Dönem Karı (Zararı)
-11.719.828 -11.719.828 -11.719.828
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 48.450.000 25.355.592 -199.445 980.498 -305.316 7.709.576 -8.373.576 -11.719.828 61.897.501 61.897.501
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.450.000 25.355.592 -205.626 1.652.079 -136.759 7.709.576 -8.373.576 -17.193.782 57.257.504 57.257.504
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-17.193.782 17.193.782 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.914.315 136.759 -2.853.901 0
Dönem Karı (Zararı)
-2.853.901 -2.853.901 -2.853.901
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.197.173 2.197.173
Sermaye Arttırımı
66.000.000 66.000.000 66.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 114.450.000 25.355.592 -205.626 6.566.394 0 7.709.576 -25.567.358 -2.853.901 125.454.677 125.454.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.018.603 -17.149.956
Dönem Karı (Zararı)
-2.853.901 -11.719.828
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.019.202 -1.620.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.009.220 1.633.688
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
318.000 296.400
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
318.000 296.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.078.816 -4.088.942
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.615.690 -6.790.918
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.536.874 2.701.976
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
732.394 766.695
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -226.225
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -226.225
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.556.145 -4.310.294
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
17.994.377 15.255.975
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.531.038 -16.021.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.531.038 -16.021.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.153.702 644.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.153.702 644.724
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
725.775 -203.913
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.119.583 -5.671.454
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.119.583 -5.671.454
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-178.103 -343.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.466.963 2.029.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.171.102 -371.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.638.065 2.401.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.429.248 -17.650.756
Alınan Temettüler
17 0 2.250
Ödenen Faiz
-1.536.876 -2.701.976
Alınan Faiz
6.689.637 6.820.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.722 -2.905.324
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -732.394 -715.072
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
120.358 214.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.358 214.143
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.827 226.225
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.531 -12.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.073.814 -20.856.220
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 66.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-36.926.186 -20.856.220
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.175.569 -37.792.033
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.099.016 206.749
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.274.585 -37.585.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.488.674 76.571.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 63.763.259 38.985.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.675.077 57.016.623
Finansal Yatırımlar
5 1.696.931 19.393.839
Ticari Alacaklar
7 52.237.054 33.706.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
52.237.054 33.706.016
Diğer Alacaklar
8 7.240.148 1.420.594
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.061.812 1.787.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 732.394 660.309
ARA TOPLAM
139.643.416 113.984.968
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.643.416 113.984.968
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 4.543.634 4.704.345
Diğer Alacaklar
8 816.499 482.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: 0,00% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8864 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9404
Açılış: 28,8819
31,2385 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2583
Açılış: 31,2145
1.880,31 Değişim: 0,29%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.881,99
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.