KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:27
KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 28.594.829 13.178.411
Satışların Maliyeti
28 -15.355.298 -7.107.972
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.239.531 6.070.439
BRÜT KAR (ZARAR)
13.239.531 6.070.439
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.120.464 -1.371.043
Pazarlama Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.353.065 122.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -448.261 -667.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.023.871 4.154.188
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 8.975 373
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.032.846 4.154.561
Finansman Gelirleri
33 6.012.838 204.983
Finansman Giderleri
33 -101.501.939 -55.281.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-83.456.255 -50.921.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 8.957.175 5.343.085
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-215.999 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.173.174 5.343.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-74.499.080 -45.578.871
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-74.499.080 -45.578.871
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-478 -275
Ana Ortaklık Payları
-74.498.602 -45.578.596
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,01146000 -0,00701000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.826.095 2.739.964
Dönem Karı (Zararı)
-74.499.080 -45.578.871
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-74.499.080 -45.578.871
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.516.454 50.430.489
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 166.724 112.104
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.000.809 268.778
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.000.809 269.151
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -373
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
95.082 121.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 163.324 80.491
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -118.556 13.187
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 50.314 28.199
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.316.017 7.900.672
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -2.890.397 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 13.155.084 7.897.768
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 51.330 2.904
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 86.905.590 47.370.143
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -8.957.175 -5.343.085
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -8.975 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.740.828 -2.105.586
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-57.022.167 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.081.421 -767.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -1.816 -4.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -4.079.605 -763.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -13.121
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 67.630 -31.922
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -4.720.949 -2.732.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.626.358 997.040
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -128.774 -15.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.755.132 1.012.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 158.910 85.694
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.307.984 895.607
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 4.307.984 895.607
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
22.682 -548.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.855 9.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.723.454 2.746.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -77.100 -12.389
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -25.541 6.321
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
82.082 -37.165
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -22.690 -37.165
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 104.772 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.821.936 -3.852.973
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -293.223
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -293.223
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -48.888 -50.881
Ödenen Faiz
33 -19.573 -3.508.869
Alınan Faiz
33 2.890.397 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.922.077 -1.150.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.922.077 -1.150.174
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 56.794.008 1.863.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.871.931 713.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.871.931 56.794.008
Finansal Yatırımlar
7 57.022.167 0
Ticari Alacaklar
10 14.027.861 8.996.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 6.936 5.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 14.020.925 8.991.841
Diğer Alacaklar
11 236.548 236.548
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 236.548 236.548
Stoklar
13 86.053 153.683
Peşin Ödenmiş Giderler
26 5.067.736 346.787
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.051.422 951.567
ARA TOPLAM
92.363.718 67.479.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.363.718 67.479.554
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 940.789.203 940.885.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.449.275 1.530.834
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 349.328 400.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.077 47.055
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 36.077 47.055
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
942.623.883 942.863.714
TOPLAM VARLIKLAR
1.034.987.601 1.010.343.268
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 132.499.776 92.198.566
Ticari Borçlar
10 7.378.899 3.752.541
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 122.720 251.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 7.256.179 3.501.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 371.716 212.806
Diğer Borçlar
11 4.996.802 779.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.996.115 778.771
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 457.641 407.209
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 457.641 407.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 215.999 25.541
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.319.526 1.387.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.319.526 1.387.768
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
147.240.359 98.763.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.240.359 98.763.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.060.859.689 1.001.168.686
Diğer Borçlar
11 1.699.166 1.608.526
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.699.166 1.608.526
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 295.420 323.170
Uzun Vadeli Karşılıklar
938.829 682.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 938.829 682.046
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 7.063.117 16.270.403
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.070.856.221 1.020.052.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.218.096.580 1.118.816.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 -183.107.239 -108.472.190
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-265.347 -128.900
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-265.347 -128.900
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-220.817.085 -39.666.451
Net Dönem Karı veya Zararı
-74.498.602 -181.150.634
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -1.740 -1.262
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-183.108.979 -108.473.452
TOPLAM KAYNAKLAR
1.034.987.601 1.010.343.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -141.579 0 -141.579 0 0 0 0 0 -141.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -201.796.236 0 72.665.765 14 72.665.779
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.796.236 201.796.236 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.235 0 -89.235 0 0 0 0 0 -89.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.578.596 0 -45.667.831 -275 -45.668.106
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.578.596 0 -45.578.596 -275 -45.578.871
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.235 0 -89.235 0 0 0 0 0 -89.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.235 0 -89.235
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -230.814 0 -230.814 0 0 0 0 0 -230.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -45.578.596 0 26.997.934 -261 26.997.673
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -128.900 0 -128.900 0 0 0 0 0 -128.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -181.150.634 0 -108.472.190 -1.262 -108.473.452
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.150.634 181.150.634 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136.447 0 -136.447 0 0 0 0 0 -136.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74.498.602 0 -74.635.049 -478 -74.635.527
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74.498.602 0 -74.498.602 -478 -74.499.080
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136.447 0 -136.447 0 0 0 0 0 -136.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136.447 0 -136.447
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -265.347 0 -265.347 0 0 0 0 0 -265.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -220.817.085 -74.498.602 0 -183.107.239 -1.740 -183.108.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-74.499.080 -45.578.871
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.112 22.309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 34.112 22.309
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-136.447 -89.235
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.635.527 -45.668.106
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-478 -275
Ana Ortaklık Payları
-74.635.049 -45.667.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027966


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.