KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2021 - 18:35
KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 58.475.829 71.004.183
Satışların Maliyeti
28 -28.995.802 -31.209.380
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.480.027 39.794.803
BRÜT KAR (ZARAR)
29.480.027 39.794.803
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.477.554 -5.218.798
Pazarlama Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.270.218 82.422.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -43.093.586 -3.562.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.820.895 113.436.041
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.748 4.762
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -7.314 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.825.461 113.440.803
Finansman Gelirleri
33 1.831.144 252.149
Finansman Giderleri
33 -219.123.564 -72.645.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-235.117.881 41.047.306
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 33.320.390 -12.134.365
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33.320.390 -12.134.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-201.797.491 28.912.941
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-201.797.491 28.912.941
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.255 133
Ana Ortaklık Payları
-201.796.236 28.912.808
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,03105000 0,00445000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.660.289 35.540.497
Dönem Karı (Zararı)
-201.797.491 28.912.941
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-201.797.491 28.912.941
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
228.305.139 7.353.179
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 422.147 429.894
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.119.588 2.212.390
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.122.336 2.215.152
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.748 -2.762
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
384.788 401.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 265.155 259.481
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 46.349 19.255
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 73.284 122.769
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.026.150 27.961.743
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -44.113 -55.467
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 43.117.858 28.019.462
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -47.595 -2.252
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 175.871.542 44.566.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
38.794.000 -80.351.663
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 38.794.000 -80.351.663
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -33.320.390 12.134.365
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 7.314 -2.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-781.133 -629.625
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.355.008 -2.315.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -9.500 5.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.345.508 -2.321.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.800 -10.791
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 487.076 -90.764
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 204.777 1.102.628
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -250.839 568.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 109.560 58.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -360.399 509.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 4.013 22.732
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 933.789 451.342
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 933.789 451.342
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -1.502.412 1.312.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
695.671 -1.670.109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.726.515 35.636.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -88.539 -35.731
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 22.313 -60.267
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.036 -1.930.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 2.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -117.036 -213.934
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -1.718.337
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.442.722 -35.915.642
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.397.795 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.092.280 -8.413.055
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.604.691 -8.406.755
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -487.589 -6.300
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -176.588 -100.006
Ödenen Faiz
33 -44.615.762 -27.458.048
Alınan Faiz
33 44.113 55.467
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.899.469 -2.305.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.899.469 -2.305.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.762.865 11.068.281
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.863.396 8.762.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.863.396 8.762.865
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 7.354.815 9.074.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 10.977 1.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 7.343.838 9.073.071
Diğer Alacaklar
11 174.267 176.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 174.267 176.067
Stoklar
13 96.394 583.470
Peşin Ödenmiş Giderler
26 306.150 475.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 6.321 28.634
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.040.084 1.735.754
ARA TOPLAM
10.841.427 20.836.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.841.427 20.836.623
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 777.786.000 816.580.000
Maddi Duran Varlıklar
18 644.805 770.497
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 293.916 261.728
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
65.021 73.116
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 65.021 73.116
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 35.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
778.789.742 817.720.983
TOPLAM VARLIKLAR
789.631.169 838.557.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 30.372.474 36.795.422
Ticari Borçlar
10 2.778.990 3.029.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 248.210 138.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.530.780 2.891.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 189.908 185.895
Diğer Borçlar
11 1.291.038 750.457
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.290.351 749.770
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 2.481.487 2.702.900
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26,37 533.362 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.948.125 2.702.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.175.516 1.055.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.175.516 1.055.883
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
38.289.413 44.520.386
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.289.413 44.520.386
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 631.346.548 438.212.956
Diğer Borçlar
11 1.472.301 1.079.093
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.472.301 1.079.093
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 77.501 1.358.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
958.638 722.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 958.638 722.711
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 44.820.989 78.153.241
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
678.675.977 519.526.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
716.965.390 564.046.887
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 72.665.765 274.509.450
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-141.579 -94.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-141.579 -94.130
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
162.129.785 133.216.977
Net Dönem Karı veya Zararı
-201.796.236 28.912.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 14 1.269
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.665.779 274.510.719
TOPLAM KAYNAKLAR
789.631.169 838.557.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 -16.248.720 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.223 0 35.223 0 0 0 0 0 35.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 0 28.948.031 133 28.948.164
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 0 28.912.808 133 28.912.941
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.223 0 35.223 0 0 0 0 0 35.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.223 0 35.223
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.449 0 -47.449 0 0 0 0 0 -47.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.796.236 0 -201.843.685 -1.255 -201.844.940
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.796.236 0 -201.796.236 -1.255 -201.797.491
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.449 0 -47.449 0 0 0 0 0 -47.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.449 -47.449
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -141.579 0 -141.579 0 0 0 0 0 -141.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -201.796.236 0 72.665.765 14 72.665.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-201.797.491 28.912.941
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.449 35.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -59.311 44.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.862 -8.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 11.862 -8.806
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.449 35.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-201.844.940 28.948.164
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.255 133
Ana Ortaklık Payları
-201.843.685 28.948.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916622


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.