KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:25
KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 26.510.176 34.329.046 8.423.403 17.408.045
Satışların Maliyeti
28 -13.028.079 -15.046.250 -5.097.803 -7.492.251
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.482.097 19.282.796 3.325.600 9.915.794
BRÜT KAR (ZARAR)
13.482.097 19.282.796 3.325.600 9.915.794
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.616.521 -2.646.810 -1.289.393 -1.413.167
Pazarlama Giderleri
29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 584.338 1.206.936 130.244 555.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.626.735 -1.464.267 -781.370 -961.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.823.179 16.378.655 1.385.081 8.096.006
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.376 3.370 688 689
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.824.555 16.382.025 1.385.769 8.096.695
Finansman Gelirleri
33 786.443 315.097 408.517 -258.833
Finansman Giderleri
33 -91.406.111 -51.420.000 -43.833.795 -23.455.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-82.795.113 -34.722.878 -42.039.509 -15.618.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 10.542.249 4.288.900 4.606.193 1.896.469
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 22.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.542.249 4.288.900 4.606.193 1.874.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-72.252.864 -30.433.978 -37.433.316 -13.721.544
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-72.252.864 -30.433.978 -37.433.316 -13.721.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-435 -185 -226 -83
Ana Ortaklık Payları
-72.252.429 -30.433.793 -37.433.090 -13.721.461
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,01112000 -0,00468000 -0,00576000 -0,00211000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.467.822 17.856.010
Dönem Karı (Zararı)
-72.252.864 -30.433.978
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-72.252.864 -30.433.978
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.079.896 48.148.033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 198.897 209.284
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.913.129 808.616
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.914.505 809.986
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.376 -1.370
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
200.497 103.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 145.482 120.152
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 21.925 -77.295
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 33.090 61.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.270.422 13.745.468
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -350 -50.953
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 16.318.940 13.820.778
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -48.168 -24.357
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 75.039.200 37.571.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -10.542.249 -4.288.900
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 -2.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.299.253 215.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.681.947 -923.590
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -13.277 -4.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -4.668.670 -918.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -28.634 -29.033
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -66.314 451
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -1.462.443 -1.113.074
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 172.182 1.181.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 63.530 19.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 108.652 1.161.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 239.639 367.421
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.947.662 1.209.533
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.947.662 1.209.533
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -1.004.156 -449.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-415.242 -28.413
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.527.779 17.929.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -88.539 -13.585
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 28.582 -59.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.773 -2.001.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 2.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -52.773 -171.159
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -1.832.305
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.673.271 -19.482.908
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.332.600 -5.905.415
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.332.600 -5.899.115
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 -6.300
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -65.116 -43.856
Ödenen Faiz
33 -7.275.905 -13.584.590
Alınan Faiz
33 350 50.953
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.258.222 -3.628.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.068.281
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.504.643 7.439.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.504.643 8.762.865
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 10.890.158 9.074.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 14.754 1.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.875.404 9.073.071
Diğer Alacaklar
11 204.701 176.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 204.701 176.067
Stoklar
13 649.784 583.470
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.973.370 475.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 52 28.634
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.150.996 1.735.754
ARA TOPLAM
22.373.704 20.836.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.373.704 20.836.623
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 816.580.000 816.580.000
Maddi Duran Varlıklar
18 712.057 770.497
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 190.809 261.728
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
57.727 73.116
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 57.727 73.116
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 35.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
817.540.593 817.720.983
TOPLAM VARLIKLAR
839.914.297 838.557.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 58.412.577 36.795.422
Ticari Borçlar
10 3.202.011 3.029.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 202.180 138.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.999.831 2.891.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 425.534 185.895
Diğer Borçlar
11 2.413.978 750.457
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.413.291 749.770
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 2.964.244 2.702.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.110.898 1.055.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.110.898 1.055.883
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
68.529.242 44.520.386
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.529.242 44.520.386
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 499.280.320 438.212.956
Diğer Borçlar
11 1.363.234 1.079.093
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.363.234 1.079.093
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 93.000 1.358.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
861.059 722.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 861.059 722.711
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 67.594.711 78.153.241
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
569.192.324 519.526.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
637.721.566 564.046.887
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 202.191.897 274.509.450
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-159.254 -94.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-159.254 -94.130
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
162.129.785 133.216.977
Net Dönem Karı veya Zararı
-72.252.429 28.912.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 834 1.269
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.192.731 274.510.719
TOPLAM KAYNAKLAR
839.914.297 838.557.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 -16.248.720 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.113 0 7.113 0 0 0 0 0 7.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.433.793 0 -30.426.680 -185 -30.426.865
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.433.793 0 -30.433.793 -185 -30.433.978
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.113 0 7.113 0 0 0 0 0 7.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.113 0 7.113
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -122.240 0 -122.240 0 0 0 0 0 -122.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 -30.433.793 0 215.134.739 951 215.135.690
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.124 0 -65.124 0 0 0 0 0 -65.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.252.429 0 -72.317.553 -435 -72.317.988
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.252.429 0 -72.252.429 -435 -72.252.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.124 0 -65.124 0 0 0 0 0 -65.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.124 -65.124
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -159.254 0 -159.254 0 0 0 0 0 -159.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -72.252.429 0 202.191.897 834 202.192.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-72.252.864 -30.433.978 -37.433.316 -13.721.544
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-65.124 7.113 -4.986 -5.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -81.405 8.891 -6.233 -7.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.281 -1.778 1.247 1.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 16.281 -1.778 1.247 1.440
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.124 7.113 -4.986 -5.755
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-72.317.988 -30.426.865 -37.438.302 -13.727.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-435 -185 -226 -83
Ana Ortaklık Payları
-72.317.553 -30.426.680 -37.438.076 -13.727.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869143


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.