" />

KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 18:23
KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 71.004.183 66.620.697
Satışların Maliyeti
28 -31.209.380 -25.614.417
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.794.803 41.006.280
BRÜT KAR (ZARAR)
39.794.803 41.006.280
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.218.798 -4.962.247
Pazarlama Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 82.422.330 132.710.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.562.294 -3.893.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.436.041 164.860.583
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.762 1.342
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
113.440.803 164.861.925
Finansman Gelirleri
33 252.149 16.475.389
Finansman Giderleri
33 -72.645.646 -151.938.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.047.306 29.398.697
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -12.134.365 -13.149.913
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -642.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.134.365 -12.507.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.912.941 16.248.784
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.912.941 16.248.784
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
133 64
Ana Ortaklık Payları
28.912.808 16.248.720
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00445000 0,00250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.540.497 35.341.530
Dönem Karı (Zararı)
28.912.941 16.248.784
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.912.941 16.248.784
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.353.179 20.596.605
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 429.894 356.601
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.212.390 1.805.500
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.215.152 1.806.842
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.762 -1.342
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
401.505 362.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 259.481 153.722
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 19.255 99.438
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 122.769 109.574
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.961.743 25.068.936
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -55.467 -311.516
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 28.019.462 25.293.850
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.252 86.602
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 44.566.945 111.538.300
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-80.351.663 -131.685.379
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -80.351.663 -131.685.379
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 12.134.365 13.149.913
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -2.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-629.625 -538.315
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.315.315 -4.313.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 5.698 -5.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.321.013 -4.307.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.791 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -90.764 -2.794
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 1.102.628 80.104
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 568.543 1.223.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 58.764 39.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 509.779 1.183.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 22.732 10.839
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 451.342 252.887
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 451.342 252.887
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 1.312.109 2.166.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.670.109 44.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.636.495 36.307.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -35.731 -11.730
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -60.267 -953.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.930.271 -378.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 2.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -213.934 -107.468
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.718.337 -270.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.915.642 -35.439.225
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 120
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -8.413.055 -10.913.050
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -8.406.755 -10.913.050
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -6.300 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -100.006 0
Ödenen Faiz
33 -27.458.048 -24.843.773
Alınan Faiz
33 55.467 317.478
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.305.416 -475.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.305.416 -475.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.068.281 11.544.065
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.762.865 11.068.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.762.865 11.068.281
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 9.074.548 8.972.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.477 7.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 9.073.071 8.964.958
Diğer Alacaklar
11 176.067 165.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 176.067 165.276
Stoklar
13 583.470 492.706
Peşin Ödenmiş Giderler
26 475.285 1.029.100
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 28.634 29.034
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.735.754 65.645
ARA TOPLAM
20.836.623 21.822.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.836.623 21.822.175
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 816.580.000 734.510.000
Maddi Duran Varlıklar
18 770.497 913.065
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 261.728 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73.116 9.630
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 73.116 9.630
Peşin Ödenmiş Giderler
26 35.642 584.455
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
817.720.983 736.017.150
TOPLAM VARLIKLAR
838.557.606 757.839.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 36.795.422 43.296.634
Ticari Borçlar
10 3.029.829 2.461.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 138.650 79.886
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.891.179 2.381.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 185.895 163.163
Diğer Borçlar
11 750.457 748.176
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 749.770 747.489
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 2.702.900 1.474.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 60.667
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.055.883 913.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.055.883 913.859
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
44.520.386 49.118.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.520.386 49.118.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 438.212.956 394.700.602
Diğer Borçlar
11 1.079.093 630.032
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.079.093 630.032
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.358.500 1.275.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
722.711 542.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 722.711 542.990
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 78.153.241 66.010.070
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
519.526.501 463.158.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
564.046.887 512.276.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 274.509.450 245.561.419
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-94.130 -129.353
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.130 -129.353
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
133.216.977 116.968.257
Net Dönem Karı veya Zararı
28.912.808 16.248.720
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.269 1.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
274.510.719 245.562.555
TOPLAM KAYNAKLAR
838.557.606 757.839.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -11.976.967 0 229.511.653 952 229.512.605
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.520 0 0 -100.520 0 -100.520
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.520 0 0 -100.520 0 -100.520
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.945.224 -11.976.967 0 229.411.133 952 229.412.085
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.976.967 11.976.967 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.434 0 -98.434 0 0 0 0 0 -98.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 0 16.150.286 64 16.150.350
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 0 16.248.720 64 16.248.784
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.434 0 -98.434 0 0 0 0 0 -98.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.434 0 -98.434
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 -16.248.720 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.223 0 35.223 0 0 0 0 0 35.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 0 28.948.031 133 28.948.164
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 0 28.912.808 133 28.912.941
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.223 0 35.223 0 0 0 0 0 35.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.223 0 35.223
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.912.941 16.248.784
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.223 -98.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 44.029 -123.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.806 24.609
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -8.806 24.609
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.223 -98.434
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.948.164 16.150.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
133 64
Ana Ortaklık Payları
28.948.031 16.150.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825102


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0444 Değişim: 0,16%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0507 Değişim: 0,15%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.620,91 Değişim: 1,99%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.622,09
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.