KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 - 22:46
KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
100.782.169 -100.782.169 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
187.536.776 72.628.550 260.165.326 260.165.326
Dönem Karı (Zararı)
72.628.550 72.628.550 72.628.550
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
187.536.776 187.536.776 187.536.776
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
10 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-26.758.068 63.436.730 36.678.662 36.678.662
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
72.628.550 -72.628.550 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
432.008.222 135.983.681 567.991.903 567.991.903
Dönem Karı (Zararı)
135.983.681 135.983.681 135.983.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
432.008.222 432.008.222 432.008.222
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
10 -50.001.000 -50.001.000 -50.001.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.132.356 1.876.525 35.622.785 451.728.363 135.983.681 2.847.759.679 2.847.759.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.275.437 -9.375.941
Dönem Karı (Zararı)
135.983.681 72.628.550
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
135.983.681 72.628.550
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-123.489.397 -84.931.835
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.025 15.971
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
12 -22.357.844 -34.141.946
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.207.220 -5.484.975
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.211.784 -5.491.086
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 4.564 6.111
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.745.760 -10.642.449
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-96.912.943 -48.142.289
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -96.912.943 -48.142.289
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 4.717.345 4.316.845
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.147.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.075.151 -765.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.519.750 -25.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.519.750 -25.615
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-33.645 -5.006
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
278.427 187.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
277.838 188.636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
589 -652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-800.183 -923.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-772.327 -976.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.856 53.420
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.580.867 -13.068.968
Alınan Faiz
2.171.364 5.431.176
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.865.934 -1.738.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
35.872.149 138.356.796
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -1.326.200 -20.210.256
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 63.436.730
Alınan Temettüler
3 37.198.349 95.130.322
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.020.105 -78.766.587
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.105 -16.587
Ödenen Temettüler
10 -50.001.000 -78.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.423.393 50.214.268
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.745.760 10.642.449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.677.633 60.856.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.561.332 44.704.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.883.699 105.561.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 83.041.369 105.678.582
Diğer Alacaklar
5 22.766.386 246.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.766.386 246.636
Peşin Ödenmiş Giderler
7 776 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
776 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.511.762 0
ARA TOPLAM
107.320.293 105.925.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.320.293 105.925.218
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.206.279.307 980.475.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3,17 1.206.279.307 980.475.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.206.279.307 980.475.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 1.581.084.370 1.280.190.754
Kullanım Hakkı Varlıkları
14.884 25.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.397 4.497
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.397 4.497
Peşin Ödenmiş Giderler
7 62.387 29.518
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
62.387 29.518
Diğer Duran Varlıklar
9 8.657.642 7.885.315
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8.657.642 7.885.315
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.796.100.987 2.268.611.554
TOPLAM VARLIKLAR
2.903.421.280 2.374.536.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.563 12.625
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.563 12.625
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.563 12.625
Ticari Borçlar
895.719 617.292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 894.829 616.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 890 301
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 636.868
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 83.057 110.913
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
83.057 110.913
ARA TOPLAM
996.339 1.377.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
996.339 1.377.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 15.248
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 15.248
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 15.248
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 54.664.879 43.374.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.665.262 43.390.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.661.601 44.767.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.847.759.679 2.329.768.776
Ödenmiş Sermaye
10 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 105.173.533 105.173.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.012.374.792 1.580.366.570
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.012.374.792 1.580.366.570
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.013.132.356 1.581.124.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.876.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 35.622.785 35.622.785
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
10 35.622.785 35.622.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
451.728.363 429.100.813
Net Dönem Karı veya Zararı
135.983.681 72.628.550
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.847.759.679 2.329.768.776
TOPLAM KAYNAKLAR
2.903.421.280 2.374.536.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -4.893.322 -5.540.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 65.188.306 49.627.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.502.337 -6.467.034
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.792.647 37.619.456
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,13 96.912.943 39.332.050
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
140.705.590 76.951.506
Finansman Giderleri
14 -4.564 -6.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
140.701.026 76.945.395
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.717.345 -4.316.845
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.717.304 -4.317.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -41 577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
135.983.681 72.628.550
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.983.681 72.628.550
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
135.983.681 72.628.550
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir faaliyetlerden toplam kapsamlı gelir üzerinden pay başına kazanç 16 1,30000000 0,69000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
432.008.222 224.215.438
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 35.270.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
217.494.978 95.605.194
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
6 217.494.978 95.605.194
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
225.803.415 96.770.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.290.171 -3.430.191
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-11.290.171 -3.430.191
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
432.008.222 224.215.438
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
567.991.903 296.843.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
567.991.903 296.843.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913704


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0709 Değişim: 0,79%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6730 Değişim: 0,70%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
461,54 Değişim: 1,60%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.