KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.02.2020 - 00:54
KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.876.525 1.163.156.347 30.221.683 244.654.402 183.128.614 1.832.497.374 31.509.203 1.864.006.577
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.163.156.347 -1.163.156.347
Transferler
5.401.102 177.727.512 -183.128.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
257.189.079 100.782.169 357.971.248 548.461 358.519.709
Dönem Karı (Zararı)
100.782.169 100.782.169 548.461 101.330.630
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
257.189.079 257.189.079 257.189.079
Kar Payları
11 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
23 -32.057.664 -32.057.664
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-43.834 -43.834 -43.834
Dönem Sonu Bakiyeler
11 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788
Transferler
100.782.169 -100.782.169 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
187.536.776 72.628.550 260.165.326 260.165.326
Dönem Karı (Zararı)
72.628.550 72.628.550 72.628.550
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
187.536.776 187.536.776 187.536.776
Kar Payları
11 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-26.758.068 63.436.730 36.678.662 36.678.662
Dönem Sonu Bakiyeler
11 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.392.529 -7.478.997
Dönem Karı (Zararı)
72.628.550 101.330.630
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-84.948.423 -105.641.006
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.200 36.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 187.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 187.461
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -34.141.947 -30.600.836
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.491.086 -8.499.423
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.491.086 -8.499.423
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.642.449 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-48.142.289 -61.594.713
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -48.142.289 -61.594.713
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 4.317.422 2.062.088
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14,23 0 64.623
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.155.126 -7.296.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-765.683 -9.673.938
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -9.717.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -998.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -998.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.615 26.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.615 26.582
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.006 -51.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.984 225.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
188.636 206.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-652 18.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-923.046 841.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-976.466 993.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
53.420 -152.159
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.085.556 -13.984.314
Alınan Faiz
5.431.176 8.666.553
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.738.149 -2.161.236
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
138.356.797 76.781.423
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
23 0 15.594.404
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 4.118.315
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-20.210.256 -7.651.805
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.436.730 0
Alınan Temettüler
95.130.323 70.940.232
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 0 -6.219.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.750.000 -78.750.000
Ödenen Temettüler
11 -78.750.000 -78.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.214.268 -9.447.574
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.642.449 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.856.717 -9.447.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 44.704.615 54.152.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 105.561.332 44.704.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 105.678.582 44.729.543
Diğer Alacaklar
5 246.636 246.599
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
246.636 246.599
ARA TOPLAM
105.925.218 44.976.142
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.925.218 44.976.142
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3,19 980.475.892 914.290.504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3,19 980.475.892 914.290.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 1.280.190.754 1.186.031.630
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.1.7 25.578 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.497 7.697
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.497 7.697
Peşin Ödenmiş Giderler
7 29.518 24.510
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.518 24.510
Diğer Duran Varlıklar
10 7.885.315 6.908.849
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
7.885.315 6.908.849
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.268.611.554 2.107.263.190
TOPLAM VARLIKLAR
2.374.536.772 2.152.239.332
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.625 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.625 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.625 0
Ticari Borçlar
4 617.292 429.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 616.991 428.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
301 953
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 636.868 119.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 110.913 70.117
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
110.913 70.117
ARA TOPLAM
1.377.698 619.108
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.377.698 619.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.248 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.248 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.248 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 43.374.667 39.945.053
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.390.298 39.945.436
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.767.996 40.564.544
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.329.768.776 2.111.674.788
Ödenmiş Sermaye
11 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 105.173.533 105.173.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.580.366.570 1.419.587.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.580.366.570 1.419.587.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.581.124.134 1.420.345.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.876.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 35.622.785 35.622.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
429.100.813 343.631.914
Net Dönem Karı veya Zararı
72.628.550 100.782.169
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.329.768.776 2.111.674.788
TOPLAM KAYNAKLAR
2.374.536.772 2.152.239.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 0 27.032.805
Satışların Maliyeti
12 0 -25.652.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.380.804
BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.380.804
Genel Yönetim Giderleri
13 -5.540.758 -5.478.463
Pazarlama Giderleri
13 0 -46.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 49.627.248 46.517.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -6.467.034 -575.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.619.456 41.798.005
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,15 39.332.050 61.594.713
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.951.506 103.392.718
Finansman Giderleri
16 -6.111 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.945.395 103.392.718
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.316.845 -2.062.088
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.317.422 -2.062.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.628.550 101.330.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.628.550 101.330.630
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 548.461
Ana Ortaklık Payları
72.628.550 100.782.169
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,69000000 0,97000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
224.215.438 257.189.079
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
35.270.350 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6 95.605.195 127.497.714
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
96.770.084 136.517.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.430.191 -6.825.861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.430.191 -6.825.861
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
224.215.438 257.189.079
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
296.843.988 358.519.709
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 548.461
Ana Ortaklık Payları
296.843.988 357.971.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823146


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,00% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2461 Değişim: 0,37%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,2656
Açılış: 9,2118
10,7929 Değişim: 0,40%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 10,8243
Açılış: 10,7502
531,80 Değişim: 0,76%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 532,28
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.