KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 21:44
KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.876.525 1.163.156.347 30.221.683 244.654.402 183.128.614 1.832.497.374 31.509.203 1.864.006.577
Transferler
1.163.156.347 -1.163.156.347 57.511.681 125.616.933 -183.128.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.389.438 114.828.940 133.218.378 548.461 133.766.839
Dönem Karı (Zararı)
114.828.940 114.828.940 548.461 115.377.401
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.389.438 18.389.438 18.389.438
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-32.057.664 -32.057.664
Kar Payları
11 -218.831 -78.750.000 -78.968.831 -78.968.831
Dönem Sonu Bakiyeler
13 105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.181.545.785 1.876.525 87.514.533 291.521.335 114.828.940 1.886.746.921 1.886.746.921
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788
Transferler
-63.736.730 164.218.899 -100.782.169 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.064.880 42.347.117 79.411.997 79.411.997
Dönem Karı (Zararı)
42.347.117 42.347.117 42.347.117
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.064.880 37.064.880 37.064.880
Kar Payları
11 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.393.973.576 1.876.525 35.622.785 429.100.813 42.347.117 2.112.336.785 2.112.336.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.375.229 62.331.628
Dönem Karı (Zararı)
42.347.117 114.828.940
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-45.653.076 -118.403.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.125 -36.212
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-187.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-187.461
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
3,14 -34.141.946 -30.600.836
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.407.886 -5.668.395
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -4.407.886 -5.668.395
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-20.802.454 -76.670.534
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -20.802.454 -76.670.534
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 4.896.095 1.713.656
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.834.668
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.810.240 -3.118.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-818.493 -9.063.580
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.717.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.003.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.003.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.610 26.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.610 26.689
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.116 -39.899
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-301.692 171.376
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-299.722 211.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.970 -39.962
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.449.718
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.449.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-481.307 49.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-510.962 384.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29.655 -335.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.124.452 -12.637.799
Alınan Temettüler
95.130.323 70.940.232
Alınan Faiz
4.299.701 5.744.858
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 69.657 -1.715.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.210.256 5.841.193
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
15.594.405
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4.118.313
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-20.210.256 -7.651.805
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -6.219.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.313.270 -78.968.831
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.436.730
Ödenen Temettüler
-78.750.000 -78.968.831
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.851.703 -10.796.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.851.703 -10.796.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.704.615 54.152.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 104.556.318 43.356.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 104.625.293 16.394 24.510
Diğer Duran Varlıklar
10 7.525.216 6.908.849
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.908.849
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.048.913.455 2.107.263.190
TOPLAM VARLIKLAR
2.153.869.817 2.152.239.332
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.667
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.667
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.1.6 30.667
Ticari Borçlar
127.616 429.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 124.693 428.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3 2.923 953
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.768.522 119.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 69.104 70.117
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
69.104 70.117
ARA TOPLAM
2.995.909 619.108
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.995.909 619.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 38.536.740 39.945.053
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.537.123 39.945.436
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.533.032 40.564.544
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.112.336.785 2.111.674.788
Ödenmiş Sermaye
11 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 105.173.533 105.173.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.393.216.012 1.419.587.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.393.216.012 1.419.587.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.393.973.576 1.420.345.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.876.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 35.622.785 429.100.813 343.631.914
Net Dönem Karı veya Zararı
42.347.117 100.782.169
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.112.336.785 2.111.674.788
TOPLAM KAYNAKLAR
2.153.869.817 2.152.239.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.032.805
Satışların Maliyeti
-25.652.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.380.804
BRÜT KAR (ZARAR)
12 0 1.380.804
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.836.729 -4.232.568 -1.351.249 -1.144.979
Pazarlama Giderleri
13 -46.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 44.107.251 43.710.308 5.541.379 10.736.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -6.423.080 -391.697 -5.654.479 -13.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.847.442 40.420.523 -1.464.349 9.578.747
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,15 11.992.215 76.670.534 -3.310.900 32.964.465
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.839.657 117.091.057 -4.775.249 42.543.212
Finansman Giderleri
16 -4.758 -1.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.834.899 117.091.057 -4.776.732 42.543.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.487.782 -1.713.656 -3.230.513 -290.155
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.487.782 -1.713.656 -3.230.513 -290.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.347.117 115.377.401 -8.007.245 42.253.057
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.347.117 115.377.401 -8.007.245 42.253.057
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 548.461
Ana Ortaklık Payları
42.347.117 114.828.940 -8.007.245 42.253.057
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37.064.880 18.389.438 36.678.662 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
14.045.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
35.656.567 5.046.272 35.270.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.408.313 -702.272 1.408.313 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.408.313 -702.272 1.408.313
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.064.880 18.389.438 36.678.662 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.411.997 133.766.839 28.671.417 42.253.057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 548.461
Ana Ortaklık Payları
79.411.997 133.218.378 28.671.417 42.253.057http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795711


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.