KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:20
KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.032.805 27.580.444
Satışların Maliyeti
-25.652.001 -26.716.774
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 1.380.804 863.670
BRÜT KAR (ZARAR)
12 1.380.804 863.670
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.651.563 -1.433.125
Pazarlama Giderleri
13 -46.324 -84.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 3.926.043 39.943.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -4.337 -940.058
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.604.623 38.349.764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,15 11.697.822 6.275.367
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.302.445 44.625.131
Finansman Giderleri
16 -57
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.302.445 44.625.074
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-363.931 -7.352.176
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -363.931 -27.875
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -7.324.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.938.514 37.272.898
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.938.514 37.272.898
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
548.461 288.165
Ana Ortaklık Payları
14.390.053 36.984.733
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,13700000 0,35200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 43.834 -862.202 1.876.525 878.784.697 27.269.021 227.764.629 138.181.748 1.483.231.785 30.292.700 1.513.524.485
Transferler
138.181.748 -138.181.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.225 36.984.733 36.999.958 288.165 37.288.123
Dönem Karı (Zararı)
36.984.733 36.984.733 288.165 37.272.898
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.225 15.225 15.225
Dönem Sonu Bakiyeler
11 105.000.000 105.173.533 43.834 -862.202 1.876.525 878.799.922 27.269.021 365.946.377 36.984.733 1.520.231.743 30.580.865 1.550.812.608
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.876.525 1.163.156.347 30.221.683 244.654.402 183.128.614 1.832.497.374 31.509.203 1.864.006.577
Transferler
183.128.614 -183.128.614
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.390.053 14.390.053 548.461 14.938.514
Dönem Karı (Zararı)
14.390.053 14.390.053 548.461 14.938.514
Dönem Sonu Bakiyeler
11 105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.876.525 1.163.156.347 30.221.683 427.783.016 14.390.053 1.846.887.427 32.057.664 1.878.945.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.623.169 -15.823.297
Dönem Karı (Zararı)
14.938.514 37.272.898
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.938.514 37.272.898
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.897.184 -38.270.489
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.528 8.892
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.563 11.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.563 11.805
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.683.363 2.113.511
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.683.363 2.113.511
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-68.596 -590.234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.697.822 -6.275.367
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6,15 -11.697.822 -6.275.367
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 363.931 7.352.176
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.416.951
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
583.526 -40.891.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.143.150 -14.546.914
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.922.445 -15.593.070
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.372 2.327.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.372 399.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.928.052
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-47.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
553.326 -866.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
547.847 -299.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.479 -567.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-727.030 -413.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-801.045 -331.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
74.015 -82.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.101.820 -15.544.505
Alınan Faiz
2.478.651 202.743
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-481.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.556.363 -7.172
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.556.363
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.066.806 -15.830.469
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
777.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.066.806 -15.052.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.152.189 48.519.061
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.085.383 33.466.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.938.514 37.272.898
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 835.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
819.931
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
819.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.225
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 835.156
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.938.514 38.108.054
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
548.461 288.165
Ana Ortaklık Payları
14.390.053 37.819.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 48.241.653 54.659.435
Finansal Yatırımlar
19 41.090.205 31.372.472
Ticari Alacaklar
3,4 3.372
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.372
Diğer Alacaklar
5 284.452 284.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
284.452 284.452
Peşin Ödenmiş Giderler
7 47.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
47.783
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 399.900 548.545
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.040.474 446.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.040.474 446.367
ARA TOPLAM
91.107.839 87.311.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.107.839 87.311.271
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3,19 777.781.469 777.781.469
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
777.781.469 777.781.469
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 1.037.952.936 1.026.394.526
Diğer Duran Varlıklar
10 6.297.690 6.090.752
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.297.690 6.090.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.822.032.095 1.810.266.747
TOPLAM VARLIKLAR
1.913.139.934 1.897.578.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 667.745 114.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 658.932 111.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.813 3.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.996 28.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 32.996 28.842
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
374.910 308.988
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 374.910 308.988
ARA TOPLAM
1.075.651 452.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.075.651 452.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 33.119.192 33.119.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.119.192 33.119.192
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.194.843 33.571.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.846.887.427 1.832.497.374
Ödenmiş Sermaye
11 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 105.173.533 105.173.533
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.834 43.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-757.564 -757.564
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.165.032.872 1.165.032.872
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.163.156.347 1.163.156.347
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.163.156.347 1.163.156.347
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 30.221.683 30.221.683
Yasal Yedekler
30.221.683 30.221.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
427.783.016 244.654.402
Net Dönem Karı veya Zararı
14.390.053 183.128.614
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.057.664 31.509.203
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.878.945.091 1.864.006.577
TOPLAM KAYNAKLAR
1.913.139.934 1.897.578.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682990


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.810 Değişim: 0,05% Hacim : 35.617 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.819
Açılış: 1.808
13,2705 Değişim: 3,54%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 13,4840
Açılış: 12,8163
15,0233 Değişim: 3,83%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 15,2418
Açılış: 14,4689
760,73 Değişim: 3,50%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 768,50
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.