" />

KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:31
KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 801.748 667.812 257.990 232.814
Satışların Maliyeti
21 -552.454 -433.510 -166.903 -141.483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
249.294 234.302 91.087 91.331
BRÜT KAR (ZARAR)
249.294 234.302 91.087 91.331
Genel Yönetim Giderleri
22 -64.998 -54.942 -20.197 -16.000
Pazarlama Giderleri
22 -109.551 -75.113 -35.689 -22.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 271.217 267.668 66.205 131.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -103.342 -71.112 -43.451 -26.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
242.620 300.803 57.955 157.027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 224.718 70.272 109 807
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-234 -164 -53 -151
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -60.758 7.774 13.359 3.535
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
406.346 378.685 71.370 161.218
Finansman Gelirleri
26 8.225 47.966 -264 26.995
Finansman Giderleri
26 -20.278 -32.004 -7.435 -12.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
394.293 394.647 63.671 175.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-67.455 -65.708 -13.089 -34.616
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -66.118 -60.292 -12.078 -33.627
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.337 -5.416 -1.011 -989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
326.838 328.939 50.582 141.039
DÖNEM KARI (ZARARI)
326.838 328.939 50.582 141.039
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 32 11 15
Ana Ortaklık Payları
326.818 328.907 50.571 141.024
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 28 0,47690000 0,48000000 0,07380000 0,20580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.029 219.342
Dönem Karı (Zararı)
326.838 328.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-126.568 -96.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15, 16 18.171 14.684
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
73.430 1.887
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.752 1.887
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 71.678 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.770 2.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.781 2.318
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -11 -198
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -190.740 -67.072
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.992 -10.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -43.831 -24.403
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 11.839 14.403
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26 1.601 8.401
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.874 -103.547
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-56.827 -80.917
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 953 -22.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -10.920 -7.774
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 67.455 65.708
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-467 425
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.252
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2 -286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.394 -4.625
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.530 26.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.029 -2.180
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
26.736 -45.561
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.109 -1.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.155 11.537
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.479 5.545
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.886 1.690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
146.876 227.608
Alınan Faiz
28.939 24.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.110 -671
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -54.676 -31.998
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
77.208 69.198
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -103.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.195 1.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -6.558 -7.371
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.847 8.882
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -11.016 -863
Alınan Temettüler
25 190.740 67.072
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-179.316 -252
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 167.435 169.960
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -171.916 -94.443
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.274 -11.354
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.369 -132
Ödenen Temettüler
-150.759 -50.024
Ödenen Faiz
-9.433 -14.259
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.921 288.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.921 288.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 854.776 672.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 871.697 960.582


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 872.421 856.115
Finansal Yatırımlar
67.868 25.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
67.868 25.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 67.868 25.074
Ticari Alacaklar
262.947 225.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 11.392 1.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 251.555 223.536
Diğer Alacaklar
183 388
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16 160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 167 228
Stoklar
11 120.915 149.134
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.916 4.024
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 6.978
Diğer Dönen Varlıklar
19 852 219
ARA TOPLAM
1.330.133 1.267.436
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.330.133 1.267.436
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.236.155 4.222.122
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
118.244 104.211
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 118.244 104.211
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 4.117.911 4.117.911
Ticari Alacaklar
0 21
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 21
Diğer Alacaklar
12 292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 118.048 84.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 335.064 333.008
Maddi Duran Varlıklar
15 4.561 5.344
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 31.954 20.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.963 10.429
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.150 8.933
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 4.694 6.031
Diğer Duran Varlıklar
19 2.672 12.095
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.755.273 4.702.795
TOPLAM VARLIKLAR
6.085.406 5.970.231
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
102.391 87.379
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.080 3.309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 1.080 3.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.311 84.070
Banka Kredileri
7 89.522 72.882
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 11.789 11.188
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.175 30.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 41.175 30.000
Ticari Borçlar
209.835 274.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 27.060 15.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 182.775 259.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.533 1.011
Diğer Borçlar
7.995 8.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 7.995 8.889
Türev Araçlar
29 838 4.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 606 3.492
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 11.473 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.621 3.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.515 2.835
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.106 1.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 164 143
ARA TOPLAM
379.631 414.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
379.631 414.110
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.992 50.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.992 50.090
Banka Kredileri
7 0 40.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 21.992 10.090
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8, 12 19.498 19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.264 7.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.264 7.091
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 197.134 197.134
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
245.888 273.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
625.519 687.923
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.459.805 5.282.246
Ödenmiş Sermaye
20 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
20 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.794.573 3.794.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.794.573 3.794.573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.051 -4.051
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.798.624 3.798.624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 318.455 284.078
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.912 80.459
Net Dönem Karı veya Zararı
326.818 322.089
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82 62
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.459.887 5.282.308
TOPLAM KAYNAKLAR
6.085.406 5.970.231


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258
Transferler
51.525 111.203 -162.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.621 328.907 288.286 32 288.318
Kar Payları
-50.024 -50.024 -50.024
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.400 1.400 1.400
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.026.448 10.010 284.078 80.459 328.907 4.516.883 69 4.516.952
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308
Transferler
32.877 289.212 -322.089 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
326.818 326.818 20 326.838
Kar Payları
-150.759 -150.759 -150.759
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.500 1.500 1.500
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 318.455 218.912 326.818 5.459.805 82 5.459.887


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
326.838 328.939 50.582 141.039
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -40.621 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -358 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Di 0 -42.382 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 2.119 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 2.119 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -40.621 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
326.838 288.318 50.582 141.039
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 32 11 15
Ana Ortaklık Payları
326.818 288.286 50.571 141.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973613


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,1047 Değişim: 0,08%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0689 Değişim: -0,25%
Düşük 36,0265 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.583,33 Değişim: -0,68%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.