KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 - 20:55
KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 909.132 877.076
Satışların Maliyeti
24 -608.463 -561.262
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
300.669 315.814
BRÜT KAR (ZARAR)
300.669 315.814
Genel Yönetim Giderleri
25 -81.314 -63.766
Pazarlama Giderleri
25 -111.125 -126.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 352.859 188.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -163.884 -88.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
297.205 224.906
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 76.960 113.610
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-382 -197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 5.536 -72.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
379.319 266.226
Finansman Gelirleri
29 55.016 4.346
Finansman Giderleri
29 -48.369 -77.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
385.966 193.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-63.852 -30.389
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -58.961 -38.551
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -4.891 8.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
322.114 162.728
DÖNEM KARI (ZARARI)
322.114 162.728
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 0
Ana Ortaklık Payları
322.089 162.728
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 31 0,47000000 0,23750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.043 163.789
Dönem Karı (Zararı)
322.114 162.728
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-142.256 30.731
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17, 18, 19 23.286 21.357
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.363 75.937
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -7
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.363 944
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 75.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.938 2.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.192 2.889
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -254 -82
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
28 -66.904 -79.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23.518 -34.765
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.074 -55.982
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.556 21.217
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.810 2.711
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-142.834 48.211
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-124.342 -224
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 -18.492 48.435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -5.536 -2.907
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 63.852 30.389
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-5 -2
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.253 -279
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -7.455 -33.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.667 -1.861
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.379 -48.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-868 22.682
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-62.930 -2.988
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.602 -2.451
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.675 37.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.210 -7.936
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.889 153
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
169.191 191.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -799 -2.391
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-91.349 -25.418
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
82.359 92.617
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
7.455 85.979
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 0 -75.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.202 568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18, 19 -5.617 -4.670
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 10.383 9.818
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.968 -3.589
Alınan Temettüler
4, 28 66.904 79.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.080 -204.011
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 189.799 163.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -111.258 -154.254
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -16.253 -12.877
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.713 -30.402
Ödenen Temettüler
-49.173 -205.578
Ödenen Faiz
-19.556 -21.217
Alınan Faiz
24.808 56.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.482 52.395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.482 52.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 672.294 619.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 854.776 672.294


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 856.115 672.782
Finansal Yatırımlar
25.074 1.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.074 1.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 25.074 1.254
Ticari Alacaklar
225.504 233.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.968 1.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 223.536 232.400
Diğer Alacaklar
388 138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 160 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
228 138
Stoklar
12 149.134 88.567
Peşin Ödenmiş Giderler
4.024 4.442
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15, 30 6.978 224
Diğer Dönen Varlıklar
219 449
ARA TOPLAM
1.267.436 1.001.345
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.267.436 1.001.345
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.222.122 3.358.248
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
104.211 3.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 104.211 3.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 4.117.911 3.354.559
Ticari Alacaklar
21 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 21 0
Diğer Alacaklar
292 373
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 280 361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 84.408 73.347
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 333.008 346.138
Maddi Duran Varlıklar
18 5.344 5.202
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 20.112 14.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.429 14.853
Peşin Ödenmiş Giderler
8.933 1.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 6.031 13.101
Diğer Duran Varlıklar
12.095 9.349
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.702.795 3.836.992
TOPLAM VARLIKLAR
5.970.231 4.838.337
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.379 80.050
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.309 2.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8, 9 3.309 2.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.070 77.366
Banka Kredileri
8 72.882 70.650
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 11.188 6.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 30.000 0
Ticari Borçlar
274.990 231.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 15.752 9.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 259.238 221.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 1.011 1.764
Diğer Borçlar
8.889 8.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.889 8.522
Türev Araçlar
16 4.254 18.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.492 603
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 13.357
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.952 4.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.835 3.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.117 1.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
143 124
ARA TOPLAM
414.110 358.554
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
414.110 358.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.090 17.764
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 3.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8, 9 0 3.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.090 14.522
Banka Kredileri
8 40.000 10.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 10.090 4.522
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 19.498 19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.091 4.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 7.091 4.118
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 197.134 161.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
273.813 202.525
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
687.923 561.079
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.282.246 4.277.221
Ödenmiş Sermaye
23 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
23 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.794.573 3.063.013
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.794.573 3.063.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.051 -4.056
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.798.624 3.067.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 284.078 231.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
80.459 19.280
Net Dönem Karı veya Zararı
322.089 162.728
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62 37
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.282.308 4.277.258
TOPLAM KAYNAKLAR
5.970.231 4.838.337


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844
Transferler
-117 30.256 210.040 -240.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2 321.062 162.728 483.792 483.792
Kar Payları
-205.578 -205.578 -205.578
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.200 1.200 1.200
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258
Transferler
51.525 111.203 -162.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 731.555 322.089 1.053.649 25 1.053.674
Kar Payları
-50.024 -50.024 -50.024
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.400 1.400 1.400
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
322.114 162.728
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
731.560 321.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6.376 2.812
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
4 6.371 2.810
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
763.352 334.997
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38.168 -16.745
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-38.168 -16.745
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
731.560 321.064
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.053.674 483.792
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 0
Ana Ortaklık Payları
1.053.649 483.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913638


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.690 Değişim: -0,95% Hacim : 76.107 Mio.TL Son veri saati : 17:11
Düşük 10.679 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2198 Değişim: 0,13%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9468 Değişim: 0,29%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9914
Açılış: 34,845
2.426,18 Değişim: 0,68%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.