KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:32
KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 667.812 610.711 232.814 208.968
Satışların Maliyeti
21 -433.510 -395.377 -141.483 -131.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
234.302 215.334 91.331 77.590
BRÜT KAR (ZARAR)
234.302 215.334 91.331 77.590
Genel Yönetim Giderleri
22 -54.942 -45.327 -16.000 -14.453
Pazarlama Giderleri
22 -75.113 -87.954 -22.856 -28.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 267.668 144.406 131.393 40.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -71.112 -80.089 -26.841 -46.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
300.803 146.370 157.027 28.951
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 70.272 113.027 807 3
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-164 -124 -151 -118
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 7.774 -73.357 3.535 347
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
378.685 185.916 161.218 29.183
Finansman Gelirleri
26 47.966 3.807 26.995 823
Finansman Giderleri
26 -32.004 -74.109 -12.558 -28.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
394.647 115.614 175.655 1.371
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-65.708 -13.229 -34.616 -321
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -60.292 -23.597 -33.627 -158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -5.416 10.368 -989 -163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
328.939 102.385 141.039 1.050
DÖNEM KARI (ZARARI)
328.939 102.385 141.039 1.050
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -5 15 0
Ana Ortaklık Payları
328.907 102.390 141.024 1.050
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 28 0,48000000 0,14940000 0,20580000 0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.852 135.663
Dönem Karı (Zararı)
328.939 102.385
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-99.576 22.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15, 16 14.684 16.099
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.887 75.376
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -7
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.887 383
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 75.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.055 1.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.253 1.952
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -198 -31
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -67.072 -79.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.000 -23.345
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -24.403 -45.845
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 14.403 22.500
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.021 1.704
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-103.547 51.430
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-80.917 -44
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-22.630 51.474
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -7.774 -1.643
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 65.708 13.229
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.252 -41
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -286 -33.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.245 -5.382
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.271 -24.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.180 16.389
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.561 -3.772
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.927 -3.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.537 8.147
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.925 952
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.690 201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
227.118 119.096
Alınan Faiz
24.403 42.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -671 -1.286
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -31.998 -24.486
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
69.200 91.960
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3 2 85.888
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
3 0 -75.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.478 37
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -7.371 -2.901
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 8.882 2.746
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -863 -1.802
Alınan Temettüler
25 67.072 82.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-252 -254.381
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.960 48.388
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-94.443 -53.749
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.354 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-132 -20.188
Ödenen Temettüler
-50.024 -205.578
Ödenen Faiz
-14.259 -23.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.800 -26.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.800 -26.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 672.782 619.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 960.582 593.141


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 961.400 672.782
Finansal Yatırımlar
18.213 1.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
18.213 1.254
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 15.817 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 2.396 1.254
Ticari Alacaklar
207.102 233.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.100 1.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 206.002 232.400
Diğer Alacaklar
3.387 138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.156 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 231 138
Türev Araçlar
4.848 0
Stoklar
11 132.241 88.567
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.355 4.442
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.491 224
Diğer Dönen Varlıklar
19 602 449
ARA TOPLAM
1.337.639 1.001.345
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.337.639 1.001.345
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.379.824 3.358.248
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
67.647 3.689
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 63.462 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 4.185 3.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 3.312.177 3.354.559
Ticari Alacaklar
116 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
116 0
Diğer Alacaklar
447 373
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 435 361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 77.190 73.347
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 333.810 346.138
Maddi Duran Varlıklar
15 5.273 5.202
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 8.494 14.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 18.203 14.853
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.987 1.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 5.506 13.101
Diğer Duran Varlıklar
19 9.737 9.349
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.840.587 3.836.992
TOPLAM VARLIKLAR
5.178.226 4.838.337
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
112.599 80.050
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.156 2.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.156 2.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.443 77.366
Banka Kredileri
7 101.936 70.650
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.507 6.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 30.000 0
Ticari Borçlar
242.852 231.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 12.641 9.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 230.211 221.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.284 1.764
Diğer Borçlar
10.804 8.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 10.804 8.522
Türev Araçlar
119 18.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.293 603
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 32.785 13.357
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.428 4.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.255 3.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.173 1.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 136 124
ARA TOPLAM
437.300 358.554
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
437.300 358.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.769 17.764
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
752 3.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 752 3.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.017 14.522
Banka Kredileri
7 40.000 10.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.017 4.522
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 19.498 19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.860 4.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 5.860 4.118
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 156.847 161.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
223.974 202.525
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
661.274 561.079
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.516.883 4.277.221
Ödenmiş Sermaye
20 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
20 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.022.392 3.063.013
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.022.392 3.063.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.056 -4.056
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.026.448 3.067.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 284.078 231.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
80.459 19.280
Net Dönem Karı veya Zararı
328.907 162.728
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
69 37
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.516.952 4.277.258
TOPLAM KAYNAKLAR
5.178.226 4.838.337


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844
Transferler
30.256 209.863 -240.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
102 102.390 102.492 -5 102.487
Kar Payları
-205.578 -205.578 -205.578
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.200 1.200 1.200
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.286 10.010 231.153 19.103 102.390 3.895.921 32 3.895.953
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258
Transferler
51.525 111.203 -162.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.621 328.907 288.286 32 288.318
Kar Payları
-50.024 -50.024 -50.024
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.400 1.400 1.400
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.026.448 10.010 284.078 80.459 328.907 4.516.883 69 4.516.952


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
328.939 102.385 141.039 1.050
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40.621 102 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-358 13 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 -358 13 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-42.382 89 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.119 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.119 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.621 102 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
288.318 102.487 141.039 1.050
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -5 15 0
Ana Ortaklık Payları
288.286 102.492 141.024 1.050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884479


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.