KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 21:12
KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 877.076 692.094
Satışların Maliyeti
23 -561.262 -447.692
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
315.814 244.402
BRÜT KAR (ZARAR)
315.814 244.402
Genel Yönetim Giderleri
24 -63.766 -62.692
Pazarlama Giderleri
24 -126.421 -128.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 188.078 368.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -88.799 -212.712
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
224.906 208.363
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 113.610 72.599
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-197 -4
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -72.093 5.006
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
266.226 285.964
Finansman Gelirleri
28 4.346 26.999
Finansman Giderleri
28 -77.455 -17.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
193.117 295.251
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.389 -55.162
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -38.551 -53.075
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 8.162 -2.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
162.728 240.089
DÖNEM KARI (ZARARI)
162.728 240.089
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -30
Ana Ortaklık Payları
162.728 240.119
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 30 0,23750000 0,35040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.325 175.275
Dönem Karı (Zararı)
162.728 240.089
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.353 -47.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.2.1, 16, 17, 18 21.357 10.343
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
75.937 18.894
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7 1.109
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 944 1.459
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4 75.000 16.326
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.807 3.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.889 3.206
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -82 559
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 -79.511 -71.569
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-34.143 -37.634
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-55.982 -57.755
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.839 20.121
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.711 11.112
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
48.416 -16.998
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-19 -999
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
48.435 -15.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -3.112 -21.331
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 30.389 55.162
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2 718
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-279 -7
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -33.217 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -20
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.053 9.838
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.335 -40.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.577 -6.338
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.988 -21.296
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.451 -257
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.014 57.723
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.083 1.475
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
153 19.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
199.134 202.362
Ödenen Faiz
0 -8.733
Alınan Faiz
0 58.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -2.391 -1.867
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.418 -74.714
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
96.100 1.119
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 85.979 124
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-75.000 -68.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
568 48
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17, 18 -4.670 -8.273
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 9.818 12.366
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -3.589 -8.672
Alınan Temettüler
4, 27 82.994 74.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-214.542 -63.074
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.296 64.663
Kredilerden Nakit Girişleri
-3.296 64.663
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.877 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-30.402 21.433
Ödenen Temettüler
-205.578 -137.052
Ödenen Faiz
-19.359 -12.118
Alınan Faiz
56.970 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.883 113.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.883 113.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 619.899 505.251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 672.782 618.571


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 672.782 619.899
Finansal Yatırımlar
1.254 1.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.254 1.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 1.254 1.146
Ticari Alacaklar
233.489 186.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.089 468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 232.400 185.667
Diğer Alacaklar
138 490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
138 120
Stoklar
12 88.567 87.536
Peşin Ödenmiş Giderler
4.442 2.522
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13, 29 224 13.810
Diğer Dönen Varlıklar
449 845
ARA TOPLAM
1.001.345 912.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.001.345 912.383
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.358.248 3.023.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.689 3.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 3.689 3.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 3.354.559 3.019.743
Diğer Alacaklar
373 343
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 361 331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 73.347 123.873
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 346.138 357.183
Maddi Duran Varlıklar
17 5.202 6.048
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.2.1 14.714 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 14.853 14.396
Peşin Ödenmiş Giderler
1.667 1.136
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 13.101 5.777
Diğer Duran Varlıklar
9.349 12.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.836.992 3.544.089
TOPLAM VARLIKLAR
4.838.337 4.456.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.050 35.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.684 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8, 9 2.684 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
77.366 35.902
Banka Kredileri
8 70.650 35.870
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 6.716 32
Ticari Borçlar
231.315 193.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 9.594 7.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 221.721 186.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.764 1.060
Diğer Borçlar
8.522 6.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.522 6.123
Türev Araçlar
15 18.033 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
603 450
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 13.357 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.786 4.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 3.415 2.956
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.371 1.453
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
124 112
ARA TOPLAM
358.554 241.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
358.554 241.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.764 48.076
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.242 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8, 9 3.242 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.522 48.076
Banka Kredileri
8 10.000 48.076
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.522 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 19.498 19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.118 4.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 4.118 4.079
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 161.145 145.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
202.525 216.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
561.079 458.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.277.221 3.997.807
Ödenmiş Sermaye
22 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
22 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.063.013 2.742.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.063.013 2.742.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.056 -4.058
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.067.069 2.746.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 231.153 199.697
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.280 14.818
Net Dönem Karı veya Zararı
162.728 240.119
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37 37
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.277.258 3.997.844
TOPLAM KAYNAKLAR
4.838.337 4.456.472


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 2.332.744 10.010 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
685.260 105.777 -3.874 2.332.744 10.010 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Transferler
30.602 115.493 -146.095 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-184 413.440 240.119 653.375 -30 653.345
Kar Payları
-137.052 -137.052 -137.052
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-104 -104 -104
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.000 1.000 1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 0 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844
Transferler
-117 30.256 210.040 -240.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2 321.062 162.728 483.792 483.792
Kar Payları
-205.578 -205.578 -205.578
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.200 1.200 1.200
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
162.728 240.089
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
321.064 413.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -192
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.812 3.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2 8
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
4 2.810 3.497
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
334.997 431.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.745 -21.573
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-16.745 -21.573
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
321.064 413.256
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
483.792 653.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -30
Ana Ortaklık Payları
483.792 653.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822278


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.