KAP ***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

19.10.2023 - 19:21
KAP ***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.500.000 0 -7.140.435 0 1.572.207 70.473.622 -2.557.819 79.847.575 0 79.847.575
Transferler
-2.557.819 2.557.819 0 0
Dönem Karı (Zararı)
86.127.974 86.127.974 -7.768.906 78.359.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.577.889 -23.577.889 -23.577.889
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3.569.610 3.569.610
Dönem Sonu Bakiyeler
17.500.000 -30.718.324 1.572.207 67.915.803 86.127.974 142.397.660 -4.199.296 138.198.364
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.500.000 0 -37.885.228 -574.535 1.572.207 67.915.803 201.646.983 250.175.230 -6.076.005 244.099.225
Transferler
2.934.314 198.712.669 -201.646.983 0 0
Dönem Karı (Zararı)
193.034.399 193.034.399 -5.925.909 187.108.490
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.145.008 3.426.589 -21.718.419 0 -21.718.419
Sermaye Arttırımı
142.500.000 1.038.467.239 -118.500.000 1.062.467.239 0 1.062.467.239
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 1.038.467.239 -63.030.236 2.852.054 4.506.521 148.128.472 193.034.399 1.483.958.449 -12.001.914 1.471.956.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.650.963 165.238.618
Dönem Karı (Zararı)
187.108.490 78.359.068
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
187.108.490 78.359.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
421.378.125 237.302.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
136.980.224 79.078.529
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.426.603 408.424
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.426.603 408.424
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.372.358 10.248.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.758.066 5.074.172
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.614.292 5.173.863
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
207.895.903 117.199.485
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
207.895.903 117.199.485
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
66.930.479 30.847.877
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.826.191 -480.028
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.826.191 -480.028
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-14.548.045 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-336.266.902 -130.039.713
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.065.293 -25.841.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.065.293 -25.841.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.155.204 2.648.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.155.204 2.648.540
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.003.500.401 -610.839.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-151.541.474 -16.450.851
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
887.744.738 620.070.321
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.548.735 -16.087.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
854.196.003 636.157.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.276.677 1.244.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.336.353 -100.872.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-80.695.505 -79.061.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31.359.152 -21.810.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
272.219.713 185.621.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.312.230 -4.101.438
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.256.520 -16.281.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-755.818.966 -88.759.551
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-509.341.755 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.313.423 749.191
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.313.423 749.191
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-254.790.634 -89.508.742
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-213.113.105 -82.689.059
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.677.529 -6.819.683
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
920.768.000 -72.865.619
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.062.467.239 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.062.467.239
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
882.825.367 487.687.439
Kredilerden Nakit Girişleri
882.825.367 487.687.439
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-779.220.951 -413.588.712
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-779.220.951 -413.588.712
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.207.512 -57.997.055
Ödenen Faiz
-149.096.143 -88.967.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
408.599.997 3.613.448
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.426.589 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
412.026.586 3.613.448
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.705.744 24.062.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
465.732.330 27.675.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
465.732.330 53.705.744
Finansal Yatırımlar
411.428.535 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
411.428.535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
411.428.535
Ticari Alacaklar
61.669.902 35.604.609
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
61.669.902 35.604.609
Diğer Alacaklar
2.641.419 4.936.573
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.641.419 4.936.573
Stoklar
2.395.149.135 1.389.222.131
Peşin Ödenmiş Giderler
234.827.032 82.499.311
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
234.827.032 82.499.311
Diğer Dönen Varlıklar
225.846.080 145.150.575
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
225.846.080 145.150.575
ARA TOPLAM
3.797.294.433 1.711.118.943
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.797.294.433 1.711.118.943
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
112.461.265 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
112.461.265
Diğer Alacaklar
759.408 619.458
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
759.408 619.458
Maddi Duran Varlıklar
410.760.575 263.989.242
Binalar
790.699 803.886
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.355.776 29.926.179
Taşıtlar
7.694.889 9.230.140
Mobilya ve Demirbaşlar
168.891.155 106.036.317
Özel Maliyetler
190.656.877 109.613.053
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17.371.179 8.379.667
Kullanım Hakkı Varlıkları
370.372.462 214.333.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
74.414.094 41.960.051
Şerefiye
29.123.542 29.123.542
Diğer Haklar
49.011 91.261
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12.713.404 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.528.137 12.745.248
Peşin Ödenmiş Giderler
471.838 1.258.085
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
471.838 1.258.085
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38.228.337 50.224.756
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.007.467.979 572.385.041
TOPLAM VARLIKLAR
4.804.762.412 2.283.503.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
471.400.149 356.807.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
471.400.149 356.807.273
Banka Kredileri
415.104.426 315.628.805
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56.295.723 41.178.468
Ticari Borçlar
2.235.307.380 1.347.562.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
75.365.927 41.817.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.159.941.453 1.305.745.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25.022.368 20.745.690
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.884.337 18.903.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.884.337 18.903.932
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33.339.903 3.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.688.863 4.018.947
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.688.863 4.018.947
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.832.914 6.998.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.832.914 6.998.906
ARA TOPLAM
2.824.475.914 1.755.041.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.824.475.914 1.755.041.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
375.785.673 203.136.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
375.785.673 203.136.144
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
375.785.673 203.136.144
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.307.661 3.762.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.307.661 3.762.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
119.507.071 68.685.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
102.045.182 58.168.086
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17.461.889 10.517.513
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.722.978 2.667.644
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.006.580 6.111.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.006.580 6.111.111
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
508.329.963 284.363.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.332.805.877 2.039.404.759
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.483.958.449 250.175.230
Ödenmiş Sermaye
160.000.000 17.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.038.467.239 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.030.236 -37.885.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.030.236 -37.885.228
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.030.236 -37.885.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.852.054 -574.535
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.852.054 -574.535
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.506.521 1.572.207
Yasal Yedekler
4.506.521 1.572.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
148.128.472 67.915.803
Net Dönem Karı veya Zararı
193.034.399 201.646.983
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.001.914 -6.076.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.471.956.535 244.099.225
TOPLAM KAYNAKLAR
4.804.762.412 2.283.503.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.321.955.296 3.053.186.452 2.483.532.770 1.294.736.608
Satışların Maliyeti
-4.014.902.663 -2.008.495.375 -1.477.210.931 -821.020.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.307.052.633 1.044.691.077 1.006.321.839 473.716.174
BRÜT KAR (ZARAR)
2.307.052.633 1.044.691.077 1.006.321.839 473.716.174
Genel Yönetim Giderleri
-192.124.828 -89.510.691 -65.795.917 -36.670.271
Pazarlama Giderleri
-1.303.068.690 -618.401.952 -521.739.560 -247.939.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.028.574 4.779.106 3.426.759 2.452.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-363.814.663 -113.308.382 -190.533.244 -56.168.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
467.073.026 228.249.158 231.679.877 135.390.821
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.374.236 480.028 15.645.805 63.529
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
485.447.262 228.729.186 247.325.682 135.454.350
Finansman Giderleri
-231.408.293 -119.522.241 -108.660.727 -46.982.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
254.038.969 109.206.945 138.664.955 88.471.614
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-66.930.479 -30.847.877 -36.979.731 -19.504.514
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-49.592.474 -34.840.932 -31.511.365 -20.065.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.338.005 3.993.055 -5.468.366 560.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
187.108.490 78.359.068 101.685.224 68.967.100
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
187.108.490 78.359.068 101.685.224 68.967.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.925.909 -7.768.906 -2.916.924 -2.074.134
Ana Ortaklık Payları
193.034.399 86.127.974 104.602.148 71.041.234
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.145.008 -23.577.888 -13.930.512 -6.358.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.431.260 -29.472.360 -17.413.140 -7.947.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.286.252 5.894.472 3.482.628 1.589.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.286.252 5.894.472 3.482.628 1.589.503
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.426.589 0 1.724.376 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
3.426.589 0 1.724.376 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.426.589 0 1.724.376 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.718.419 -23.577.888 -12.206.136 -6.358.011
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
165.390.071 54.781.180 89.479.088 62.609.089
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.925.909 -7.768.906 -2.916.924 -2.074.134
Ana Ortaklık Payları
171.315.980 62.550.086 92.396.012 64.683.223http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207834


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.411 Değişim: 2,42% Hacim : 50.846 Mio.TL Son veri saati : 14:15
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,2972 Değişim: -0,03%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
34,9589 Değişim: 0,08%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.402,04 Değişim: -0,54%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.