KAP ***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2023 - 19:51
KAP ***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
0 9.689.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
748.652.587 413.593.787
TOPLAM VARLIKLAR
5.663.702.731 2.133.780.456
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.280.994.629 257.295.505
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.000.000 69.526.182
Banka Kredileri
29 40.000.000 69.526.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.240.994.629 187.769.323
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 6.382.959 6.779.323
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.234.611.670 180.990.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.078.806 766.899
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.078.806 766.899
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.078.806 766.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
9 617.966.207 375.759.872
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 269.719 126.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
617.696.488 375.633.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
10 17.922.537 17.195.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.922.537 17.195.298
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0 1.727.701
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 1.727.701
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 41.478.771 36.491.259
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 77.684.625 31.385.439
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.628.358 18.072.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 27.787.884 14.846.983
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.840.474 3.225.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 65.946.888 20.261.901
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
65.946.888 20.261.901
ARA TOPLAM
3.133.700.821 758.956.218
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.133.700.821 758.956.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 7.872.549 11.383.461
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.048.438
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29 0 1.048.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 7.872.549 10.335.023
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.872.549 10.335.023
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 29.224.648 10.017.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29.224.648 10.017.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 4.231.115
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.097.197 25.632.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.170.798.018 784.588.316
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.154.872.912 1.163.150.697
Ödenmiş Sermaye
22 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.904.442 -2.918.993
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.904.442 -2.918.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.904.442 -2.918.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.251 -26.251
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 30.543.138 28.235.196
Yasal Yedekler
30.543.138 28.235.196
Diğer Yedekler
25.102.293 22.978.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
960.450.510 606.828.391
Net Dönem Karı veya Zararı
998.707.664 358.054.011
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 338.031.801 186.041.443
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.492.904.713 1.349.192.140
TOPLAM KAYNAKLAR
5.663.702.731 2.133.780.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 1.358.107.702 575.561.231
Satışların Maliyeti
23 -1.092.138.804 -447.154.667
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
265.968.898 128.406.564
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 1.135.086.487 507.331.038
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
734.471.629 389.382.464
Faiz Gelirleri
400.614.858 117.948.574
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -6.635.213 -8.717.819
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-6.635.213 -8.717.819
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23 1.128.451.274 498.613.219
BRÜT KAR (ZARAR)
1.394.420.172 627.019.783
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -287.099.793 -146.378.986
Pazarlama Giderleri
24-25 -48.601.126 -25.112.926
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24-25 -1.122.927 -3.067.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -8.716.667 -13.831.008
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.048.879.659 438.629.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.324.955
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 944.561 -203.222
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.058.149.175 438.426.092
Finansman Gelirleri
26 420.953.185 140.723.833
Finansman Giderleri
26 -155.239.834 -100.811.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.323.862.526 478.338.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 -173.164.504 -95.668.908
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-181.486.380 -92.651.969
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.321.876 -3.016.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.150.698.022 382.669.852
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.150.698.022 382.669.852
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
151.990.358 24.615.841
Ana Ortaklık Payları
998.707.664 358.054.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.985.449 56.575
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.192.779 70.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.207.330 -14.144
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
2.207.330 -14.144
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.985.449 56.575
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.143.712.573 382.726.427
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
151.990.358 24.615.841
Ana Ortaklık Payları
991.722.215 358.110.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112827


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.