KAP ***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2021 - 18:31
KAP ***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.742.124 3.015.233 128.864.778 -137.622.135 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
166.751.327 166.751.327 727.063 167.478.390
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-6.313.967 -6.313.967 54.861.335 48.547.368
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 16.354.480 6.788.843 356.151.947 166.751.327 746.350.460 85.659.431 832.009.891
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 150.000.000 -2.975.568 -26.251 16.354.480 6.788.843 409.802.058 228.549.532 808.493.094 90.346.976 898.840.070
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.880.716 16.189.500 200.479.315 -228.549.532 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
203.138.194 203.138.194 4.527.015 207.665.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-3.984.330 -3.984.330 72.966.912 68.982.582
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 150.000.000 -2.975.568 -26.251 28.235.196 22.978.343 606.297.043 203.138.194 1.007.646.957 167.840.903 1.175.487.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.738.764 -253.426.410
Dönem Karı (Zararı)
207.665.209 167.478.390
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
207.665.209 167.478.390
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.076.203 21.334.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.035.322 4.137.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.983.755 9.683.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.983.755 9.747.061
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-64.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-664.702 -779.845
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5.386 416.334
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-670.088 -1.196.179
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
66.576 -318.868
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.128.237 7.885.726
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.527.015 727.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.107.260 -393.482.696
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-26.381.480 -109.470.898
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.942.047 -247.560.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.728.841 118.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.213.206 -247.679.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.093.779 -15.015.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.093.779 -15.015.812
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.953.143 -48.008.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.564.669 119.710.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.293.607 -386.166
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
68.271.062 120.096.614
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.895.358 -113.892
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.895.358 -113.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.406.122 -93.023.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-79.416.371 -287.362.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.010.249 194.339.480
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
136.634.152 -204.669.412
Alınan Temettüler
822.145 736.668
Ödenen Faiz
670.088 -22.341.766
Alınan Faiz
-5.385 5.861.366
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-30.382.236 -33.013.266
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
69.450.782 47.855.317
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
68.982.581 48.547.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.850.504 -692.049
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.850.504 -692.049
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.318.705
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-238.963.000 -49.199.437
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-238.963.000 -49.199.437
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-238.963.000 -49.199.437
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.773.454 -254.770.530
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
83.365.205 15.261.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.591.751 -239.508.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
203.885.819 346.073.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 225.477.570 106.564.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 225.477.570 203.885.819
Finansal Yatırımlar
4 46.143.298 26.947.026
Ticari Alacaklar
5 499.989.483 426.146.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.780.613 2.150.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
497.208.870 423.995.664
Diğer Alacaklar
39.422.032 25.229.323
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.098.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.323.102 25.229.323
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
638.874.700 616.120.853
Peşin Ödenmiş Giderler
2.352.556 2.926.428
Diğer Dönen Varlıklar
13.498.020 3.692.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.498.020 3.692.928
ARA TOPLAM
1.465.757.659 1.304.948.743
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.465.757.659 1.304.948.743
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 8.679.265 1.494.057
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.679.265 1.494.057
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 3.703.487 3.636.912
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 351.604.720 355.990.000
Maddi Duran Varlıklar
8 9.365.753 9.264.715
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.704.532 3.370.707
Taşıtlar
519.327
Mobilya ve Demirbaşlar
4.892.382 4.340.212
Özel Maliyetler
2.677
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.249.512 1.551.119
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 13.119.787 14.619.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.468.978 6.011.293
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.468.978 6.011.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
807.794 389.720
Diğer Duran Varlıklar
30.022.995 62.663.730
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
30.022.995 62.663.730
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
422.773.820 454.070.556
TOPLAM VARLIKLAR
1.888.531.479 1.759.019.299
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.936.880 281.883.523
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.757 176.421.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.757 176.421.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.916.123 105.462.400
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.238.434 4.934.177
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
66.907.223
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.677.689 33.621.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
663.061 248.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
663.061 248.391
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
663.061 248.391
Ticari Borçlar
470.605.826 384.236.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
117.176.517 99.078.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
353.429.309 285.158.247
Diğer Borçlar
5.884.297 9.779.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.884.297 9.779.655
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.718.175 24.123.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13.402.326 19.128.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.604.790 5.554.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.612.805 4.166.531
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.991.985 1.387.878
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.617.644 14.105.252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.617.644 14.105.252
ARA TOPLAM
593.432.999 739.059.757
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
593.432.999 739.059.757
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.319.306 15.335.663
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.048.438 1.483.671
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.048.438 1.483.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.270.868 13.851.992
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.270.868 13.851.992
Ticari Borçlar
91.780.443 93.999.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
91.780.443 93.999.706
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.528.268
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.514.758 8.977.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.514.758 8.977.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.996.113 1.278.558
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.610.620 121.119.472
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
713.043.619 860.179.229
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.007.646.957 808.493.094
Ödenmiş Sermaye
11 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.975.568 -2.975.568
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.975.568 -2.975.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.975.568 -2.975.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.251 -26.251
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11 -26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.235.196 16.354.480
Yasal Yedekler
28.235.196 16.354.480
Diğer Yedekler
22.978.343 6.788.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
606.297.043 409.802.058
Net Dönem Karı veya Zararı
203.138.194 228.549.532
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
167.840.903 90.346.976
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.175.487.860 898.840.070
TOPLAM KAYNAKLAR
1.888.531.479 1.759.019.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 399.210.570 19.686.538.609 88.531.598 2.223.126.892
Satışların Maliyeti
12 -331.478.995 -19.677.678.986 -63.618.666 -2.227.755.423
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.731.575 8.859.623 24.912.932 -4.628.531
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
358.229.796 269.888.870 99.475.600 100.706.985
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
269.473.137 244.229.939 70.675.636 88.561.957
Faiz Gelirleri
88.756.659 25.658.931 28.799.964 12.145.028
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-1.125.707 -1.776.517 -358.360 -245.721
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.125.707 -1.776.517 -358.360 -245.721
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 357.104.089 268.112.353 99.117.240 100.461.264
BRÜT KAR (ZARAR)
424.835.664 276.971.976 124.030.172 95.832.733
Genel Yönetim Giderleri
13,14 -103.779.679 -77.223.891 -32.957.287 -27.127.783
Pazarlama Giderleri
13,14 -16.433.912 -12.006.158 -5.613.677 -5.077.259
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13,14 -2.885.617 -86.497 -2.665.075 -9.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.708.748 -688.440 -1.865.468 -236.472
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
299.027.708 186.966.990 80.928.665 63.381.420
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 66.576 -318.868 1.181.087 -131.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
299.094.284 186.648.122 82.109.752 63.249.866
Finansman Gelirleri
15 32.586.037 39.869.469 9.486.611 28.559.211
Finansman Giderleri
15 -58.403.810 -10.423.776 -15.762.851 -6.426.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
273.276.511 216.093.815 75.833.512 85.382.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-65.611.302 -48.615.425 -16.314.922 -19.025.025
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-61.209.638 -46.601.095 -13.436.993 -19.576.218
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.401.664 -2.014.330 -2.877.929 551.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
207.665.209 167.478.390 59.518.590 66.357.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
207.665.209 167.478.390 59.518.590 66.357.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.527.015 727.063 2.628.798 307.151
Ana Ortaklık Payları
203.138.194 166.751.327 56.889.792 66.050.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
207.665.209 167.478.390 59.518.590 66.357.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.527.015 727.063 2.628.798 307.151
Ana Ortaklık Payları
203.138.194 166.751.327 56.889.792 66.050.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974578


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: 0,00% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9438 Değişim: 0,27%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.043,35 Değişim: 0,14%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.046,24
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.