KAP ***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2021 - 22:34
KAP ***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.611 233.601.136 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135
Transferler
5.742.124 3.015.233 128.864.778 -137.622.135 0
Dönem Karı (Zararı)
100.700.776 100.700.776 419.912 101.120.688
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-6.932.664 -6.932.664 30.752.405 23.819.741
Dönem Sonu Bakiyeler
15 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 16.354.480 6.788.843 355.533.251 100.700.776 679.681.213 61.243.351 740.924.564
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 150.000.000 -2.975.568 -26.251 16.354.480 6.788.843 409.802.058 228.549.532 808.493.094 90.346.976 898.840.070
Transferler
11.880.716 16.189.500 200.479.315 -228.549.532 0
Dönem Karı (Zararı)
146.248.402 146.248.402 1.898.217 148.146.619
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.116.973 -1.116.973 68.489.555 67.372.582
Dönem Sonu Bakiyeler
15 150.000.000 -2.975.568 -26.251 28.235.196 22.978.343 609.164.400 146.248.402 953.624.522 160.734.748 1.114.359.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
141.511.268 -315.662.454
Dönem Karı (Zararı)
148.146.619 101.120.688
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
148.146.619 101.120.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.961.470 17.340.151
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9 2.746.279 2.746.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.341.548 6.124.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.909.569 6.188.569
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 431.979 -64.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.472.752 339.346
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.347.396 620.431
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26.820.148 -281.085
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 11.633
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11.633
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.114.511 -187.314
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
1.114.511 -187.314
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.296.380 7.885.726
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.010.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.010.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
419.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.208.238 -399.671.827
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-19.867.122 -126.357.266
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.321.187 -136.610.836
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-809.833 -36.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.511.354 -136.574.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.064.187 -44.890.348
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-336.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.400.711 -44.890.348
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.491.711 -58.021.653
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
135.636.272 21.742.995
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.320.248 -4.445.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
125.316.024 26.188.554
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.210.965 -1.750.646
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.210.965 -1.750.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.017.712 -53.784.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-42.196.457 -109.268.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.821.255 55.484.777
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
201.899.851 -281.210.988
Alınan Temettüler
736.669
Ödenen Faiz
-26.820.148 -18.394.907
Alınan Faiz
5.347.396 3.388.780
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-38.614.228 -20.182.008
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-301.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
45.818.549 23.127.692
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
67.372.582 23.819.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.720.725 -692.049
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.720.725 -692.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 5.400.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -22.233.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.188.712 12.937.358
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-173.188.712 12.937.358
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-173.188.712 12.937.358
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.141.105 -279.597.404
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.081.281 27.602.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.222.386 -251.994.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
203.885.819 346.073.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 220.108.205 94.079.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 220.108.205 203.885.819
Finansal Yatırımlar
4 39.628.941 26.947.026
Ticari Alacaklar
5 500.467.553 426.146.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.960.535 2.150.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
497.507.018 423.995.664
Diğer Alacaklar
24.165.136 25.229.323
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
336.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.828.612 25.229.323
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
13 677.556.817 616.120.853
Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.418.139 2.926.428
Diğer Dönen Varlıklar
2.730.462 3.692.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.730.462 3.692.928
ARA TOPLAM
1.483.075.253 1.304.948.743
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.483.075.253 1.304.948.743
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 8.679.264 1.494.057
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.679.264 1.494.057
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 2.522.401 3.636.912
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 373.833.308 355.990.000
Maddi Duran Varlıklar
8 9.556.963 9.264.715
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.946.528 3.370.707
Taşıtlar
147.234
Mobilya ve Demirbaşlar
5.111.710 4.340.212
Özel Maliyetler
338 2.677
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.351.153 1.551.119
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 14.304.871 14.619.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.926.428 6.011.293
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.926.428 6.011.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 559.827 389.720
Diğer Duran Varlıklar
11 44.000.737 62.663.730
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
44.000.737 62.663.730
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
459.384.840 454.070.556
TOPLAM VARLIKLAR
1.942.460.093 1.759.019.299
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.839.361 281.883.523
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.542.002 176.421.123
Banka Kredileri
10.498.090
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
43.912 176.421.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.297.359 105.462.400
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.078.727 4.934.177
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
50.000.000 66.907.223
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.218.632 33.621.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 248.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 248.391
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
248.391
Ticari Borçlar
510.694.677 384.236.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
100.220.406 99.078.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
410.474.271 285.158.247
Diğer Borçlar
8.252.314 9.779.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.252.314 9.779.655
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.113.988 24.123.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 28.286.654 19.128.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.569.366 5.554.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.749.509 4.166.531
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.819.857 1.387.878
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.822.004 14.105.252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.822.004 14.105.252
ARA TOPLAM
700.578.364 739.059.757
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
700.578.364 739.059.757
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.369.929 15.335.663
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.048.438 1.483.671
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.048.438 1.483.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.321.491 13.851.992
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.321.491 13.851.992
Ticari Borçlar
103.177.865 93.999.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
103.177.865 93.999.706
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.528.268
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.002.265 8.977.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.002.265 8.977.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 2.972.400 1.278.558
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.522.459 121.119.472
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
828.100.823 860.179.229
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
953.624.522 808.493.094
Ödenmiş Sermaye
15 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.975.568 -2.975.568
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.975.568 -2.975.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.975.568 -2.975.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.251 -26.251
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 -26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.978.343 16.354.480
Yasal Yedekler
22.978.343 16.354.480
Diğer Yedekler
28.235.196 6.788.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
609.164.400 409.802.058
Net Dönem Karı veya Zararı
146.248.402 228.549.532
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
160.734.748 90.346.976
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.114.359.270 898.840.070
TOPLAM KAYNAKLAR
1.942.460.093 1.759.019.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 310.678.972 17.463.411.717 225.346.639 5.186.573.716
Satışların Maliyeti
16 -267.860.329 -17.449.923.563 -186.208.705 -5.181.913.165
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.818.643 13.488.154 39.137.934 4.660.551
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 258.754.195 169.181.885 117.174.822 90.424.770
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
198.797.501 155.667.982 86.676.592 83.603.715
Faiz Gelirleri
59.956.694 13.513.903 30.498.230 6.821.055
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
16 -767.346 -1.530.796 -430.447 -324.009
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-767.346 -1.530.796 -430.447 -324.009
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 257.986.849 167.651.089 116.744.375 90.100.761
BRÜT KAR (ZARAR)
300.805.492 181.139.243 155.882.309 94.761.312
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -70.822.392 -50.096.108 -40.071.459 -24.537.847
Pazarlama Giderleri
17-18 -10.820.235 -6.928.899 -5.788.536 -3.480.226
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17-18 -220.542 -76.698 -104.120 -69.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -843.280 -451.968 57.428 -266.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
218.099.043 123.585.570 109.975.622 66.407.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -1.114.511 -187.314 -933.361 -133.223
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
216.984.532 123.398.256 109.042.261 66.274.318
Finansman Gelirleri
19 23.099.426 11.310.258 1.548.990 8.097.871
Finansman Giderleri
19 -42.640.959 -3.997.426 -29.079.492 -3.542.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
197.442.999 130.711.088 81.511.759 70.829.983
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-49.296.380 -29.590.400 -26.078.399 -15.584.920
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-47.772.645 -27.024.877 -28.351.312 -14.049.052
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.523.735 -2.565.523 2.272.913 -1.535.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
148.146.619 101.120.688 55.433.360 55.245.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
148.146.619 101.120.688 55.433.360 55.245.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.898.217 419.912 1.373.314 231.034
Ana Ortaklık Payları
146.248.402 100.700.776 54.060.046 55.014.029
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
148.146.619 101.120.688 55.433.360 55.245.063
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.898.217 419.912 1.373.314 231.034
Ana Ortaklık Payları
146.248.402 100.700.776 54.060.046 55.014.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954872


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7587 Değişim: -0,04%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,7816
Açılış: 8,7619
10,3000 Değişim: -0,09%
Düşük 10,2814 24.09.2021 Yüksek 10,3311
Açılış: 10,3091
492,72 Değişim: 0,37%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 493,23
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.