KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2023 - 18:11
KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 54.942.249 47.414 3.181.476 163.634.859 98.131.858 719.937.856 719.937.856
Transferler
98.131.858 -98.131.858 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
260.338.611 260.338.611 260.338.611
Dönem Sonu Bakiyeler
17 400.000.000 54.942.249 47.414 3.181.476 261.766.717 260.338.611 980.276.467 980.276.467
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 400.000.000 54.942.249 -281.191 3.181.476 261.766.717 606.008.239 1.325.617.490 1.325.617.490
Transferler
7.567.349 598.440.890 -606.008.239 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-150.533 379.087.456 378.936.923 378.936.923
Dönem Sonu Bakiyeler
17 400.000.000 54.942.249 -431.724 10.748.825 860.207.607 379.087.456 1.704.554.413 1.704.554.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
315.424.550 370.509.896
Dönem Karı (Zararı)
379.087.456 260.338.611
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
379.087.456 260.338.611
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-196.236.905 -40.348.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,21 2.338.363 2.350.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.025.337 -16.847.240
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.068.920 -519.908
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -956.417 -16.327.332
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.609.260 2.780.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.705.579 2.688.466
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15.903.681 91.795
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-39.104.323 -21.661.075
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -39.104.323 -21.661.075
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-165.469.596 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -165.469.596 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.180.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-13.180.000 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -405.272 -6.971.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
143.529.445 153.752.618
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.249.436 -27.375.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.212.724 -30.626.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-963.288 3.250.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.377.104 26.735.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.377.104 26.735.116
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
265.619.009 197.704.372
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.696.321 1.272.238
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.947.390 -16.458.799
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-57.062 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-190.890.328 -16.458.799
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.927.607 -28.124.542
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
39.927.607 -28.124.542
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
326.379.996 373.742.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.921.567 -1.689.875
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-6.577.108 -469.591
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-456.771 -1.073.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-718.433.900 834.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-457.907 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -457.907 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 31.015.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -764.469.318 -9.155.652
Alınan Faiz
40.095.524 27.681.807
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-24.617.199 -17.691.542
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -19.600.871
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -19.526.182
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -19.526.182
Ödenen Faiz
24 0 -74.689
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-403.009.350 351.743.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-403.009.350 351.743.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
406.493.097 5.833.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.483.747 357.576.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.483.747 409.727.085
Finansal Yatırımlar
6,27 209.881.523 19.794.728
Ticari Alacaklar
1.840.718 30.132.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 7.648 29.220.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.833.070 912.362
Diğer Alacaklar
38.264 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18 38.264 0
Stoklar
13 277.157.564 393.170.830
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.970.954 3.274.633
Diğer Dönen Varlıklar
11 0 1.303.868
ARA TOPLAM
497.372.770 857.403.878
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
497.372.770 857.403.878
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.464.214.992 709.270.000
Maddi Duran Varlıklar
14 4.407.249 4.357.439
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.468.622.241 713.627.439
TOPLAM VARLIKLAR
1.965.995.011 1.571.031.317
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.443.704 1.078.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.443.704 1.078.806
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.443.704 1.078.806
Ticari Borçlar
158.467.764 192.455.154
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,27 10.368 67.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 158.457.396 192.387.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 719.746 271.618
Diğer Borçlar
6.364.438 3.601.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18 6.364.438 3.601.333
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
76.558.434 41.478.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 76.558.434 41.478.771
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.797.536 4.798.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.478.102 3.805.664
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 10.319.434 992.861
ARA TOPLAM
260.351.622 243.684.207
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.351.622 243.684.207
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
228.228 1.130.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
228.228 1.130.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 228.228 1.130.979
Uzun Vadeli Karşılıklar
860.748 598.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 860.748 598.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.088.976 1.729.620
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
261.440.598 245.413.827
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.704.554.413 1.325.617.490
Ödenmiş Sermaye
17 400.000.000 400.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.942.249 54.942.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-431.724 -281.191
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-431.724 -281.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-431.724 -281.191
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 10.748.825 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
860.207.607 261.766.717
Net Dönem Karı veya Zararı
379.087.456 606.008.239
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.704.554.413 1.325.617.490
TOPLAM KAYNAKLAR
1.965.995.011 1.571.031.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 397.864.783 203.001.853 666.272.682 247.923.801
Satışların Maliyeti
19 -212.033.156 -129.276.125 -414.749.457 -117.512.607
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
185.831.627 73.725.728 251.523.225 130.411.194
BRÜT KAR (ZARAR)
185.831.627 73.725.728 251.523.225 130.411.194
Genel Yönetim Giderleri
21 -28.930.399 -13.019.417 -12.386.203 -4.710.593
Pazarlama Giderleri
20 -1.983.418 -350.777 -14.307.134 -6.600.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.925.877 421.519 742.788 325.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -13.675.180 -4.654.408 -2.832.003 739.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.168.507 56.122.645 222.740.673 120.165.240
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 165.874.868 5.651.103 6.971.529 6.295.223
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
309.043.375 61.773.748 229.712.202 126.460.463
Finansman Gelirleri
24 96.236.140 33.721.586 36.854.613 13.872.668
Finansman Giderleri
24 -26.192.059 -8.944.579 -6.228.204 -2.258.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
379.087.456 86.550.755 260.338.611 138.074.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
379.087.456 86.550.755 260.338.611 138.074.540
DÖNEM KARI (ZARARI)
379.087.456 86.550.755 260.338.611 138.074.540
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
379.087.456 86.550.755 260.338.611 138.074.540
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,94800000 0,21600000 0,65100000 0,34500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-150.533 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-150.533 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-150.533 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
378.936.923 86.550.755 260.338.611 138.074.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
378.936.923 86.550.755 260.338.611 138.074.540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210569


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.